Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN

Được đăng lên bởi trungtop1976
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng
LỜI CẢM ƠN
Có được đề tài nghiên cứu này là kết quả nghiên cứu, trải nghiệm, tìm tòi
và học hỏi, cùng với sự nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, được sự quan tâm
động viên của lãnh đạo phòng GĐ-ĐT Triệu Phong, đội ngũ Cán bộ giáo viên,
công nhân viên TrườngTHCS Triệu Phước về việc duy trì và phát động phong
trào này.
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường CĐSP Quảng Trị,
Khoa bồi dưỡng cán bộ quản lý. Cám ơn thầy giáo – Thạc sỹ Trần Hải đã hướng
dẫn tận tình, tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Cám ơn các thầy, cô giáo giảng dạy và
các anh chị trong lớp Quản lý giáo dục THCS K7 . Xin được cám ơn lãnh đạo
phòng GD - ĐT Triệu Phong cùng đội ngũ Cán bộ giáo viên, công nhân viên
Trường THCS Triệu Phước, anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên
về tinh thần lẫn vật chất để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.
Trong quá trình tìm tòi và nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu
sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý cấp lãnh đạo, quý thầy cô, anh
chị và bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Người thực hiện

LƯƠNG HIỀN AN

Người thực hiện: Lương Hiền An – Lớp QLGD THCS K7

Trang

1

Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện trong suốt quá
trình học tập tại lớp Quản lý giáo dục THCS Khóa VII.
Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong đè tài chưa từng được
công bố ở các nghiên cứu khác.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Học viên

LƯƠNG HIỀN AN

Người thực hiện: Lương Hiền An – Lớp QLGD THCS K7

Trang

2

Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng
DANH MỤC VIẾT TẮT
THCS: Trung học cơ sở
TTCM: Tổ trưởng chuyên môn
PPDH: Phương pháp dạy học
BGH: Ban giám hiệu
GD – ĐT: Giáo dục và đào tạo
GV: Giáo viên
S.L: Số lượng
TĐ: Tổng điểm
TB: Trung bình
SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm
SGK: Sách giáo khoa
CSVC: Cơ sở vật chất
PTDH: Phương tiện dạy học

Người thực hiện: Lương Hiền An – Lớp QLGD THCS K7

Trang

3

Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng
MỤC LỤC
Trang
Lời cảm ơn........................................................................................................1
Lời cam đoan.....................................................................................................2
Danh mục viết tắt....................................................................
Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng
LỜI CẢM ƠN
được đề tài nghiên cứu này kết quả nghiên cứu, trải nghiệm, tìm tòi
học hỏi, cùng với sự nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, được sự quan tâm
động viên của lãnh đạo phòng GĐ-ĐT Triệu Phong, đội ngũ Cán bộ giáo viên,
công nhân viên TrườngTHCS Triệu Phước về việc duy trì phát động phong
trào này.
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường CĐSP Quảng Trị,
Khoa bồi dưỡng cán bộ quản lý. Cám ơn thầy giáo – Thạc sỹ Trần Hải đã hướng
dẫn tận tình, tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Cám ơn các thầy, giáo giảng dạy
các anh chị trong lớp Quản giáo dục THCS K7 . Xin được cám ơn lãnh đạo
phòng GD - ĐT Triệu Phong cùng đội ngũ Cán bộ giáo viên, công nhân viên
Trường THCS Triệu Phước, anh chị, bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên
về tinh thần lẫn vật chất để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.
Trong quá trình tìm tòi nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu
sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý cấp lãnh đạo, quý thầy cô, anh
chị và bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Người thực hiện
LƯƠNG HIỀN AN
Người thực hiện: Lương Hiền An – Lớp QLGD THCS K7 Trang
1
TIỂU LUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN - Người đăng: trungtop1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
TIỂU LUẬN 9 10 952