Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cơ sở ngôn ngữ học : ngữ âm và chữ viết

Được đăng lên bởi hoanglinhkt96
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA THƯ VIỆN-VĂN PHÒNG
..........

TIỂU LUẬN CỞ SỞ NGÔN NGỮ HỌC
ĐỀ TÀI:

NGỮ ÂM-CHỮ VIẾT
Giảng viên : Nguyễn Văn Bằng
Tên sinh viên :
Mã số sinh viên : 3114390059
Lớp

: DKV1142

TP. Hồ Chí Minh 5/2015

Tiểu luận ngôn ngữ

MỤC LỤC
Phần I:
CHƯƠNG I:

CHƯƠNG II:

CHƯƠNG III

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CÁC SỰ KIỆN CỦA LỜI NÓI
I. Âm thanh của lời nói: bản chất và cấu tạo
II. Nguyên âm
III. Phụ âm
IV. Các hiện tượng ngôn điệu
1. Thanh điệu
2. Trọng âm
3. Ngữ điệu
V. Sự biến đổi ngữ âm trong lời nói
1. Sự biến đổi lịch đại
2. Sự biến đổi đồng đại
SỰ KHU BIỆT TRONG MẶT MẶT BIỂU ĐẠT

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 3
Trang 8
Trang 10
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 17
Trang 18
Trang 18

CỦA NGÔN NGỮ
I. Âm vị
II. Âm tố
III. Biến thể của âm vị
IV. Nét khu biệt
CHỮ VIẾT
I. Định nghĩa
II. Phân loại
1.Chữ viết ghi ý
2. Chữ viết ghi âm
KẾT LUẬN
THƯ MỤC THAM KHẢO

Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 20
Trang 21
Trang 21
Trang 21
Trang 23
Trang 23
Trang 25
Trang 25

Phần I: MỞ

ĐẦU

Ngay từ khi từ khi mới xuất hiện, ngôn ngữ đã tồn tại dưới hình thức âm
thanh. Con người giao tiếp được với nhau chính là nhờ hình thức vật chất
này. Mặt âm thanh đã làm nên tính chất hiện thực của ngôn ngữ. Nói đến ngôn
ngữ là nói đến ngôn ngữ bằng âm thanh. Và hình thức âm thanh của ngôn ngữ
Trang 1

Tiểu luận ngôn ngữ

được gọi là ngữ âm, ngữ âm là cái vỏ vật chất của ngôn ngữ, là hình thức tồn
tại của ngôn ngữ. Và ngôn ngữ âm thanh, trong một thời gian dài đã trở thành
công cụ duy nhất để con người có thể truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm
sản xuất và đấu tranh. Tuy nhiên việc sử dụng ngôn ngữ âm thanh không phải
không có những hạn chế nhất định. Khi hai người giao tiếp bằng lời, ảnh
hưởng của ngôn ngữ âm thanh chỉ có hiệu lực trong một phạm vi nhất định.
Ngoài phạm vi ấy, người này không thể nghe được tiếng nói của người kia. Như
vậy là ngôn ngữ âm thanh có sự hạn chế nhất định về mặt không gian. Mặt
khác, “ lời nói gió bay”, mỗi lời nói chỉ được thu nhận vào lúc nó phát ra. Hết
thời điểm ây, nó không tồn tại nữa. Chính vì thế mà đến ngày nay ta không còn
được nghe tiếng nói của các bậc anh hung như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn
Trải,… Xét về mặt này, ngôn ngữ âm thanh cũng không vượt qua được cái hố
ngăn cách của thời gian. Để khắc phục hai mặt hạn chế đó của ngôn ngữ âm
thanh, con người đã tìm ra hình thức mới: thông tin bằng chữ. Chữ viết ra đời
do nhu cầu thông tin liên lạc xét về mặt không gian và nhu câu truyền đạt
những kinh nghiệm sản xuất và đấu ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA THƯ VIỆN-VĂN PHÒNG
..........
TIỂU LUẬN CỞ SỞ NGÔN NGỮ HỌC
ĐỀ TÀI: NGỮ ÂM-CHỮ VIẾT
Giảng viên : Nguyễn Văn Bằng
Tên sinh viên :
Mã số sinh viên : 3114390059
Lớp : DKV1142
TP. Hồ Chí Minh 5/2015
Tiểu luận cơ sở ngôn ngữ học : ngữ âm và chữ viết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cơ sở ngôn ngữ học : ngữ âm và chữ viết - Người đăng: hoanglinhkt96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận cơ sở ngôn ngữ học : ngữ âm và chữ viết 9 10 544