Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận giáo dục học 1

Được đăng lên bởi Trong Gương
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách, là nền tảng để xây dựng
thế giới tâm hồn mỗi con người. Vì vậy, ở bất cứ quốc gia nào, thời đại nào,
việc giáo dục đạo đức cho các thế hệ đang lớn lên cũng là trung tâm chú ý của
các nhà lãnh đạo và các thành viên trong xã hội và ở Việt Nam cũng không
ngoại lệ.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, đất nước Việt Nam ngày một đi
lên, hiên đại, văn minh hơn, hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, vấn đề hình thành
nhân cách và những chuẩn mực đạo đức cho học sinh nói chung và học sinh
THPT nói riêng để phù hợp với truyền thống văn hóa, yêu cầu của thời đại là
một trong những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần được quan tâm
sâu sắc. Bác Hồ vĩ đại của chúng ta thường nói : “Có tài mà không có đức là
người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó khăn”. Muốn
thành công thì tài đức phải đi song song với nhau. Bên cạnh chú trọng giáo dục
thành tài thì vấn đề quan trọng và tất yếu nhất là phải giáo dục đạo đức cho các
thế hệ học sinh THPT.
Học sinh Việt Nam từ khi sinh ra đã được kế thùa nhiều truyền thống quý báu
của cha ông như yêu nước, thương nòi, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo....... Các em
lớn lên được tiếp cận nhiều nhiều hơn với những tấm gương đạo đức tốt, từ đó
nhân cách của các em sớm hình thành và phát triển theo hướng tích cực hơn.
Nhiều em ý thức được trách nhiệm của bản thân mình, có ý chí phấn đấu vươn
lên thành những người công dân tốt, thành đoàn viên ưu tú hay phấn đấu để trở
thành những Đảng viên xuất sắc phục vụ cho nước nhà.
Và để làm được điều này thì chỉ sự ý thức và cố gắng của các em là chưa đủ,
các em cần phải được đặt trong môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em
phát triển toàn diện về trí tuệ lẫn thể chất và tinh thần để giúp các em thực hiện
được sứ mệnh của mình, đưa các em đến với chân thiện mỹ. Bỡi lẻ, ở lứa tuổi
THPT, suy nghĩ của các em còn chưa chín chắn, rất dễ bị dao động, lung lay khi
có sự tác động của môi trường bên ngoài. Chính vì vậy mà việc chú trọng đến
giáo dục đạo đức cho học sinh THPT là việc làm hết sức cấp thiết của các
trường hiện nay và là yếu tố được Đảng ta quan tâm hàng đầu.
Sự phát triển của thời đại, sự hội nhập của đất nước tạo điều kiện cho xã bộ văn
minh hơn, tiến bộ hơn, tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, mặt trái của nền
kinh tế thị trường đem đến nhiều tác động không nhỏ, đặc biệt là về tư tưởng lối
sống hay nói cách khác là tác động đến đạo đức của người dân. Đất nước ta tiến
hành mở c...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất của nhân cách, là nền tảng để xây dựng
thế giới tâm hồn mỗi con người. Vì vậy, ở bất cứ quốc gia nào, thời đại nào,
việc giáo dục đạo đức cho các thế hệ đang lớn lên cũng là trung tâm chú ý của
các nhà lãnh đạo và các thành viên trong xã hội và ở Việt Nam cũng không
ngoại lệ.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, đất nước Việt Nam ngày một đi
lên, hiên đại, văn minh hơn, hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, vấn đề hình thành
nhân cách và những chuẩn mực đạo đức cho học sinh nói chung và học sinh
THPT nói riêng để phù hợp với truyền thống văn hóa, yêu cầu của thời đại là
một trong những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần được quan tâm
sâu sắc. Bác Hồ vĩ đại của chúng ta thường nói : “Có tài mà không có đức là
người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó khăn”. Muốn
thành công thì tài đức phải đi song song với nhau. Bên cạnh chú trọng giáo dục
thành tài thì vấn đề quan trọng và tất yếu nhất là phải giáo dục đạo đức cho các
thế hệ học sinh THPT.
Học sinh Việt Nam từ khi sinh ra đã được kế thùa nhiều truyền thống quý báu
của cha ông như yêu nước, thương nòi, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo....... Các em
lớn lên được tiếp cận nhiều nhiều hơn với những tấm gương đạo đức tốt, từ đó
nhân cách của các em sớm hình thành và phát triển theo hướng tích cực hơn.
Nhiều em ý thức được trách nhiệm của bản thân mình, có ý chí phấn đấu vươn
lên thành những người công dân tốt, thành đoàn viên ưu tú hay phấn đấu để trở
thành những Đảng viên xuất sắc phục vụ cho nước nhà.
Và để làm được điều này thì chỉ sự ý thức và cố gắng của các em là chưa đủ,
các em cần phải được đặt trong môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em
phát triển toàn diện về trí tuệ lẫn thể chất và tinh thần để giúp các em thực hiện
được sứ mệnh của mình, đưa các em đến với chân thiện mỹ. Bỡi lẻ, ở lứa tuổi
THPT, suy nghĩ của các em còn chưa chín chắn, rất dễ bị dao động, lung lay khi
có sự tác động của môi trường bên ngoài. Chính vì vậy mà việc chú trọng đến
giáo dục đạo đức cho học sinh THPT là việc làm hết sức cấp thiết của các
trường hiện nay và là yếu tố được Đảng ta quan tâm hàng đầu.
Sự phát triển của thời đại, sự hội nhập của đất nước tạo điều kiện cho xã bộ văn
minh hơn, tiến bộ hơn, tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, mặt trái của nền
kinh tế thị trường đem đến nhiều tác động không nhỏ, đặc biệt là về tư tưởng lối
sống hay nói cách khác là tác động đến đạo đức của người dân. Đất nước ta tiến
hành mở cửa hội nhập tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội, các văn hóa xấu xâm
nhập vào học đường làm cho tình trạng đạo đức của các em học sinh THPT
ngày một xuống cấp, học sinh văng tục, chửi bậy, trốn học vô lễ với thầy cô
ngày một tăng lên.
Theo kết quả thống kê của Viện nghiên cứu và phát triển giáo dục Việt Nam
cho biết, tỉ lệ học sinh đi học muộn của các trường THPT chiếm 58%, tỉ lệ quay
cóp chiếm 64%, tỉ lệ học sinh không chấp hành luật giao thông là 70%.
Tiểu luận giáo dục học 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận giáo dục học 1 - Người đăng: Trong Gương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận giáo dục học 1 9 10 802