Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Hàn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xã hội hiện nay, việc sử dụng các hóa chất và phụ gia trong xử
lý, chế biến thực phẩm đã và đang trở thành một vấn đề hết sức đáng chú ý.
Một mặt, chúng làm tăng thêm hương vị, màu sắc, tính hấp dẫn và thời hạn
bảo quản, mặt khác việc đưa các chất lạ vào cơ thể có thể gây nên các căn
bệnh hiểm nghèo. Trong số các chất đang dùng phải kể tới hàn the.

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẢ LỤA
1.GIỚI THIỆU VỀ CHẢ LỤA
Chả lụa là mon ăn cổ truyền của nhiều nước châu Á nói chung và việt nam nói riêng.
Nhưng có lẽ giò lụa của Việt Nam được chế biến công phu hơn và có hương vị đậm
đà đặc biệt. chả lụa là món ăn truyền thống của dân tộc. chả lụa là sản phẩm được
chế biến nguyên liệu cơ bản là thịt nạc của đọng vật ( chủ yếu là heo, bò…) kết
hợp cới các loại gia vị truyền thống tạo nên hương vị đậm đà bản sắc dân tộc.
Chả lụa là món ăn đơn giản không cần chế biến và rất dễ ăn, một dĩa cắt lát, ăn
cùng với dưa hành là món nhăm nhi của các ông, một món ăn vui, them dậm đà câu
chuyện cho các bà, và là món ăn mà bọn trẻ khó từ chối
Giò lụa là món ăn có thể dành được vài
ngày, vừa để ăn, vừa có thể biếu cho
người than hoặc đãi khách, nó không
mất công nấu nướng.

2.QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CHẢ LỤA

Thành phần
Pork meat – thịt
Pork fat – mỡ
Ice – nước đá
Nước mắm
S100A (tạo giòn, dai) hoặc polyphos_s
Sugar – đường
Meat plus 400( tái tạo độ dẻo cho thịt)
Hoặc meat glu hoặc S_Gelee
MSG – bột ngọt
Anti – pro (Bảo quản)
Bột biến tinh K1 ( tăng khả năng giử nước)

Tỷ lệ
65%
20%
5.0%
2.4%
0.3%
0.5%
0.8%
0.1%
0.3%
5.0%

3.THUYẾT MINH QUY TRÌNH
3.1. Quá trình chuẩn bị nguyên kiệu
Thịt heo/bò
Thịt heo/bò chọn làm chả lụa phải
là thịt đùi vì thịt săn chắc, hàm lượng
protein cao để tạo cấu trúc giòn dai cho
sản phẩm. Thịt phải có thêm chút mỡ, nạc
qúa sẽ làm cho chả lụa thô và không bong
mịn, thơm.
Trên quy mô công nghiệp người ta
sử dụng thịt đông lạnh ( lưu trữ ở -2oC).
Trước khi sử dụng, người ta sử dụng rã
đông thịt đến 2oC bằng nước sạch ở nhiệt
độ thường để tránh sự xâm nhập của vi

sinh vật.
Chuẩn bị vật liệu bao gói- bao gói sau khi xay
PE: do đặc tính chống khí tốt, bền nhiệt nên bao PE được sử dụng để bao
bên trong, tránh sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với không khí.
Lá chuối: không quá già cũng không quá non để có được sự dai dẻo tạo điều
kiện cho việc bao gói.

3.2 Các phụ gia
Chất Tạo Giòn Dai gồm: Polyphos-S, S1000A, S-Gelee, Tari K7…
Chất Tạo Độ Dẻo, Kết Dính gồm: Meat Plus, Meat Glu, S-Gelee…
Chất Bảo Quản gồm: Anti – pro, Sodium Benzoat…
Chất Tạo Điều Vị Nước M...
L I M Đ U
Trong hi hin nay, vic s dngc hóa cht và ph gia trong x
lý, chế biến thc ph m đ ã và đang tr thành mt v n đ hết s c đáng chú ý.
Mt m t, cng làm tăng thêm h ng v ươ , màu sc, tính hp dnthi hn
bo qun, mt khác vi c đ a ư c cht l vào c th ơ có th y nên các căn
bnh him nghèo. Trong s c ch t đang dùng ph i k ti hàn the.
CH NG 1 : T NG QUAN V CH L AƯƠ
1.GI I THI U V CH L A
Ch l a là mon ăn c truy n c a nhi u n c châu Á nói chung và vi t nam nói riêng. ướ
Nh ng l giò l a c a Vi t Nam đ c ch bi n công phu h n và có h ng v đ mư ượ ế ế ơ ươ ị ậ
đà đ c bi t. ch l a làn ăn truy n th ng c a dân t c. ch l a là s n ph m đ c ượ
ch bi n nguyên li u c b n là th t n c c a đ ng v t ( ch y uheo, bò…) k tế ế ơ ả ủ ế ế
h p c i các lo i gia v truy n th ng t o nên h ng v đ m đà b n s cn t c. ươ ị ậ
Ch l a là món ăn đ n gi n không c n ch bi n và r t d ăn, m t dĩa c t lát, ăn ơ ế ế
ng v i d a hành là món nhăm nhi c a các ông, m t món ăn vui, them d m đà câu ư
chuy n choc bà, vàn ăn b n tr kt ch i
Giò l a là món ăn có th nh đ c vài ượ
ngày, v a đ ăn, v a có th bi u cho ế
ng i than ho c đãi khách, nó khôngườ
m t công n u n ng. ướ
Tiểu luận: Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Hàn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận: Hàn 9 10 583