Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Được đăng lên bởi Pham Bich Ha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3346 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thiết kế bài tập trên máy tính nhằm
mục đích giúp trẻ làm quen với chữ viết.

I.

Lý do chọn đề tài :
Việc cho trẻ làm quen với chữ viết rất quan trọng đối sự

chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết sau này. Giúp trẻ nhận và phát âm 29 chữ cái
tiếng việt, trẻ nhận biết chữ cái thông qua tri giác bằng các giác quan, nhận
biết các chữ in thường, viết thường, in hoa, viết hoa. Trẻ biết lien hệ các chữ cái
vừa học với các chữ cái trong từ và tìm ra những chữ cái trong từ, cụm từ đó,
biết các kỹ năng ban đầu như tư thế ngồi viết, cách cầm bút, biết cách tô viết
chữ, mở, xem từng trang sách...Luyện khả năng chú ý có chủ định, biết tập
chung lắng nghe, tiếp nhận, biểu lộ cách đọc, tô viết. Mở rộng vốn hiểu biết để
hình thành 4 kỹ năng nghe , nói, đọc, viết cho trẻ.
Giờ học là một hình thức tổ chức không thể thiếu được trong việc giúp trẻ
làm quen với chữ viết, Trong giờ học có các hoạt động: ôn kiến thức cũ hoặc làm
quen với kiến thức mới; hoạt động dạy liến thức, kỹ năng mới; hoạt động luyện
tập, củng cố kiến thức, kỹ năng vừa học sẽ hình thành được những tri thức mới
cho trẻ, rèn luyện và củng cố các tri thức, kĩ năng cần thiết. Các bài tập trong giờ
học sẽ giúp trẻ rèn luyện tính suy nghĩ độc lập, rèn luyện khả năng ghi nhớ về
những kiến thức vừa được học. Bài tập gồm có nhiều dạng ví dụ như bài tập
được in ra trên giấy có yêu cầu cá nhân, yêu cầu nhóm và bài tập chung cho cả
lớp, bài tập trên máy tính cho trẻ làm cá nhân, làm nhóm và làm chung cả lớp.

Hình thức cho trẻ làm bài tập củng cố trên máy tính hiện nay được áp dụng
rất nhiều trong các lớp học ở các trường Mầm . Với những hiệu ứng, âm thanh,
các hình ảnh phong phú đa dạng sẽ kích thích được sự hứng thú của trẻ, lôi cuốn
được sự tập trung chú ý của trẻ vào các bài tập, nhờ đó trẻ sẽ củng cố được các
kiến thức đã học một cách nhẹ nhàng mà lại có hiệu quả cao.Vì những lý do trên
nên em chọn đề tài “Thiết kế bài tập trên máy tính nhằm mục đích giúp trẻ làm
quen với chữ viết”.
II.
-

Nội dung :
Bài tập làm bằng hình thức powerpoint trên máy tính.
Bài tập gồm các phần :
+ Bài tập tìm chữ cái ẩn trong bức tranh.
+ Bài tập “đuổi hình bắt chữ”
+ Bài tập điền chữ cái vào từ con thiếu.

Cách thực hiện :
Sau khi cô giới thiệu các từ chứa những chữ cái cần dạy qua hình ảnh và tên

III.

các con vật có chứa chữa cái “o, i, t” và cô phát âm mẫu, luyện cho trẻ phát âm
thì cô sẽ củng cố bằng các bài tập trên máy tính như sau:

-

Bài tập “ tìm chữ cái ẩn trong bức tranh”.
Cô giới thiệu cho trẻ là những chứ cái “i, o, t”...
Thiết kế bài tập trên máy tính nhằm
mục đích giúp trẻ làm quen với chữ viết.
I. Lý do chọn đề tài :
Việc cho trẻ làm quen với chữ viết rất quan trọng đối sự
chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết sau này. Giúp trẻ nhận phát âm 29 chữ cái
tiếng việt, trẻ nhận biết chữ cái thông qua tri giác bằng các giác quan, nhận
biết các chữ in thường, viết thường, in hoa, viết hoa. Trẻ biết lien hệ các chữ cái
vừa học với các chữ i trong t và tìm ra những chữ cái trong từ, cụm từ đó,
biết các kỹ năng ban đầu như thế ngồi viết, cách cầm bút, biết cách tô viết
chữ, mở, xem từng trang sách...Luyện khả năng chú ý chủ định, biết tập
chung lắng nghe, tiếp nhận, biểu lộ cách đọc, viết. Mở rộng vốn hiểu biết để
hình thành 4 kỹ năng nghe , nói, đọc, viết cho trẻ.
Giờ học một hình thức tổ chức không thể thiếu được trong việc giúp trẻ
làm quen với chữ viết, Trong giờ học có các hoạt động: ôn kiến thức cũ hoặc làm
quen với kiến thức mới; hoạt động dạy liến thức, kỹ năng mới; hoạt động luyện
tập, củng cố kiến thức, kỹ năng vừa học sẽ hình thành được những tri thức mới
cho trẻ, rèn luyện và củng cố các tri thức, kĩ năng cần thiết. Các bài tập trong giờ
học sẽ giúp trẻ rèn luyện tính suy nghĩ độc lập, rèn luyện khả năng ghi nh về
những kiến thức vừa được học. Bài tập gồm nhiều dạng dụ như bài tập
được in ra trên giấy yêu cầu nhân, yêu cầu nhóm bài tập chung cho cả
lớp, bài tập trên máy tính cho trẻ làm cá nhân, làm nhóm và làm chung cả lớp.
tiểu luận môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Trang 2
tiểu luận môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non - Người đăng: Pham Bich Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tiểu luận môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 9 10 134