Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận
Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự
phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở
Việt Nam

Tiểu luận dân số

I . LỜI MỞ ĐẦU
Xuất phát từ thực tế đặc điểm và thực trạng đất nước ta trong trong quá
khứ cũng như hiện tại : Nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh đối đầu với
bao thử thách, nền kinh tế của nước ta đã vực dậy sau những thời kỳ suy sụp
nặng nề bởi hậu quả của những cuộc chiến tranh đó. Cho đến nay mặc dù
nền kinh tế nước ta đã vững và đang trên đà phát triển, nhưng sự phát triển
đó còn hạn chế bởi nhiều yếu tố, những yếu tố nội bộ và những yếu tố khách
quan bên ngoài. Trong đó yếu tố nội bộ cần đề cập và xem xét, nghiên cứu,
phân tích đó là dân số. Vì vậy em chọn đề tài : “Hãy nêu và phân tích ảnh
hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.”
Bài viết của em không tránh khỏi những sai sót nên em rất mong được sự
ghóp ý của cô giáo và bạn bè.
Em xin chân thành cảm ơn !

1

Tiểu luận dân số

II. NỘI DUNG
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA :
1.1 – Về quy mô dân số :
Việt nam là một quốc gia có quy mô dân số lớn, tốc độ phát triển dân số
ngày càng nhanh. Năm 2000 Việt Nam đặt 77,68 triệu người, đứng thứ 2 ở
Đông Nam Á, chỉ sau Indo-nêxia và xếp thứ 13 trong tổng số hơn 200 nước
trên thế giới. Quy mô dân số lớn còn thể hiện ở mối quan hệ giữa dân số và
đất đai. Theo các nhà khoa học tính toán mật độ dân số thích hợp chỉ nên
dừng lại từ 35 đến 40 người/ 1 km2, thì ở Việt Nam gấp 5 đến 6 lần “Mật độ
chuẩn” và gần gấp 2 lần mật độ dân số của Trung Quốc – nước đông dân
nhất nhất thế giới.
Cùng với điều đó tốc độ phát triển dân số ngày càng nhanh. Đến năm
1921, dân số Việt Nam là 15,58 triệu người, Năm 1960 dân số tăng gấp đôi :
30,17 triệu người, năm 1989 dân số đạt 60,47 triệu người. Giai đoạn 19211995 dân số nước ta tăng 4,7 lần , trong khi đó dân số thế giới chỉ tăng 3,1
lần. Nếu 35 năm (1921- 1955) dân số tăng lên 9,6 triệu người thì 40 năm tiếp
theo ( 1955-1995) dân só bùng nổ với 48,9 triệu người tăng thêm.
Mặc dù tỷ lệ giảm sinh vừa qua đã giảm và còn tiếp tục giảm, nhưng kết
qủa giảm sinh chưa thật sự vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng
dân số nhanh trở lại, tư tưởng trọng nam khinh nữ có chuyển biến nhưng vẫn
còn 16 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh là 115 nam so với 100 nữ, vượt quá
mức sinh sản tự nhiên (ở những vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng
xa…tỷ lệ này còn cao hơn). Nếu không duy trì sự nỗ lực thì quy mô dân số
nước ta vào giữa thế kỷ XXI có thể nên tới 125 triệu người hoặc cao hơn, và
sẽ ảnh h...
Tiểu luận
Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự
phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở
Việt Nam
Tiểu luận: Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiểu luận: Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam 9 10 856