Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận phụ gia

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

-------------------------BỘ MÔN: PHỤ GIA THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN

Lớp: DHTP4
SVTH: 08212521 Nguyễn Bảo Khuyên
GVHD: Lê Văn Nhất Hoài

TP. Hồ Chí Minh 10/2010

MỤC LỤC
————OoO————
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
1. Tổng quan về kẹo dẻo.........................................................................................5
1.1 Quy trình sản xuất............................................................................................5

Tiểu luận Phụ gia thực phẩm

Phụ gia trong sản xuất kẹo dẻo

1.2 Các chỉ tiêu chất lượng.....................................................................................7
2. Một số loại phụ gia sử dụng trong kẹo dẻo.......................................................7
2.1 Phụ gia tạo cấu trúc..........................................................................................7
2.1.1 Pectin: E436...................................................................................................7
2.1.2 Gelatin: E441.................................................................................................8
2.2 Phụ gia tạo vị.....................................................................................................9
2.2.1 Axit citric: ký hiệu: E330..............................................................................9
2.2.2 Axit malic: E296.........................................................................................10
2.2.3 Acid tartaric: E334.....................................................................................10
2.3 Phụ gia tạo màu..............................................................................................11
2.3.1 Chất màu hữu cơ tổng hợp.........................................................................11
a. Tartrazine: E102/ Nhóm A..............................................................................11
b. Sunset Yellow: E110/ Nhóm A........................................................................12
c. Amarant: E123/ Nhóm A................................................................................12
d. Allura red AC: E129.......................................................................................13
e. Brilliant Blue FCF: E133/ Nhóm B................................................................14
2.3.2 Chất màu tự nhiên.......................................................................................14
a. Canthaxanthin: E161g....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
------------- -------------
BỘ MÔN: PHỤ GIA THỰC PHẨM
TIỂU LUẬN
Lớp: DHTP4
SVTH: 08212521 Nguyễn Bảo Khuyên
GVHD: Lê Văn Nhất Hoài
TP. Hồ Chí Minh 10/2010
MỤC LỤC
————OoO————
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
1. Tổng quan về kẹo dẻo.........................................................................................5
1.1 Quy trình sản xuất............................................................................................5
Tiểu luận phụ gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận phụ gia - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận phụ gia 9 10 904