Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận QLGD: Nâng cao hoạt động nhóm cho giáo viên THCS

Được đăng lên bởi caiviettinh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên
cứu của riêng tôi trên cơ sở tiếp thu các ý tưởng
khoa học của các công trình đi trước dưới sự
hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Đệ. Các số liệu và
kết quả nghiên cứu nêu trong tiểu luận là rõ ràng,
trung thực, và đáng tin cậy.
Tác giả luận văn

Võ Thị Thúy Liễu

1

LỜI CÁM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu
Trường Đại Học Đồng Tháp, Viện nghiên cứu sư phạm và giáo dục phổ thông,
Trung tâm bồi dưỡng giáo viên đã tổ chức khóa học bồi dưỡng Hiệu trưởng
trường THCS, cảm ơn quý thầy cô tham gia giảng dạy lớp cán bộ quản lý THCS
giúp tôi hoàn thành chương trình khóa học.
Xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục và đào tạo Đồng Tháp, Phòng Giáo
dục và đào tạo Thanh Bình tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tham gia khóa
học để nâng cao chất lượng nghiệp vụ quản lý. Cám ơn cán bộ nhân viên của
Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật
chất để học tập trong suốt khoá học.
Với lòng biết ơn, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình
của Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ đã giúp tôi hoàn thành đề tài này.
Chắn chắn đề tài còn có những điều thiếu sót và những vấn đề cần được
nghiên cứu sâu hơn, tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy,
cô để những nôi dung cơ bản của đề tài đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và có tác dụng
tốt đối với thực tiễn công tác của tôi trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn !
Võ Thị Thúy Liễu

2

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Nghị quyết TW2 ngày 14 tháng 09 năm 2005, Đại hội đại biểu toàn quốc
của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định một số vấn đề chủ yếu:
" Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, là điều kiện để phát triển nguồn lực con
người yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh và bền
vững…". Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, để thực hiện nghị quyết TW2,
ngành giáo dục đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và bậc THCS nói riêng,
việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho
những nhà quản lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo
dục của nhà trường, phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên.
Nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, một
trong nhưng giải pháp quan trọng là chúng ta cần phải nâng cao chất lượng giáo
dục, phát triển các trường Đại học, Cao đẳn...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên
cứu của riêng tôi trên sở tiếp thu các ý tưởng
khoa học của các công trình đi trước dưới sự
hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn Đệ. Các số liệu và
kết quả nghiên cứu nêu trong tiểu luận ràng,
trung thực, và đáng tin cậy.
Tác giả luận văn
Võ Thị Thúy Liễu
1
Tiểu luận QLGD: Nâng cao hoạt động nhóm cho giáo viên THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận QLGD: Nâng cao hoạt động nhóm cho giáo viên THCS - Người đăng: caiviettinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận QLGD: Nâng cao hoạt động nhóm cho giáo viên THCS 9 10 214