Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi nguyenantho2013-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đềtài:ThựctrạnghoạtđộngngoạithươngViệtNamvàmốiquanh
ệvớichínhsáchtỷgiávàlãisuất

1.
2.
3.
4.
5.

NguyễnAnThọ
BùiAnhVũ
BùiTrườngGiang
LêĐìnhĐông
TrầnĐứcThảo

NỘI DUNG BÀI TIỂU LUẬN

PHẦN I: NGOẠI THƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

PHẦN II: MỐI QUAN HỆ CỦA NGOẠI
THƯƠNG VỚI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VÀ LÃI
SUẤT

PHẦN II

PHẦN I

1.1.Tácđộngcủatỷgiálênhoạtđộngx
1.Kháiniệmngoạithương

uấtkhẩu

1.2.Tácđộngcủatỷgiálênhoạtđộngn
2.Chứcnănghoạtđộngngoạithư

hậpkhẩu

ơng
1.3HiệuứngtuyếnJvàcáncânthương
3.Thựctrạnghoạtđộngngoạithư

mại

ơngViệtNam (2005-2013)
2.Mối quan hệ của ngoại thương và
chính sách lãi suất

PHẦN I: NGOẠI THƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

2. Thực trạng hoạt động ngoại thương Việt Nam (2005-2013)

• Xuất khẩu
• Nhập khẩu

Tăng trưởng âm 9,78%

Đạt 48,56 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2006

Đạt 62,68 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2007

Nhập siêu trong suốt thời kì nhưng
đang có xu hướng giảm dần

Tăng liên tục qua các năm từ 36,76
tỷ USD đến 131,3 tỷ USD năm 2013

Giảm còn 69,95 tỷ USD

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông, lâm, thủy,
sản và hàng thô…

Hàng thô đã giảm tỉ trọng từ 49,7 % xuống còn
34,8%

Hàng chế biến tăng từ 50,3% lên 65,1% năm 2011

Nhu cầu chủ yếu là máy móc, thiết bị, hóa chất, dây
chuyền sản xuất…

Nhóm hàng thế mạnh nhưng cũng chiếm tỷ trọng nhập
khẩu cao

Phần II:Mối quan hệ của ngoạithương với chính sách tỷ giá và lãi suất

1.Mối quan hệ giữa ngoại thương với chính sách tỷ giá
1.1 Tác động của tỷ giá lên hoạt động xuất khẩu
*Ảnh hưởng của tỷ giá lên kim ngạch xuất khẩu
Khi tỷ giá hối đoái giảm đồng nội tệ tăng giá doanh thu xuất khẩu đổi ra đồng nội
tệ giảmKim ngạchxuất khẩugiảm

-

- Khi tỷ giá hối đoái tăng  đồng nội tệ giảm giá doanh thu xuất khẩu đổi ra đồng nội
tệ tăng Kim ngạchxuất khẩutăng

*Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên cơ cấu hàng xuất khẩu
Các mặt hàng xuất khẩu như: nông sản, hàng sơ chế... nhạy cảm với sự biến động
của tỷ giá do độ co dãn của chúng với tỷ giá là cao, trong khi máy móc, thiết bị... độ
co dãn thấp

-Khi tỷ giá giảm giá hàng xuất khẩu đắt tương đối các mặt hàng dễ thay thế sẽ
mất dần trong cơ cấu

-Khi tỷ giá tăng  giá hàng xuất khẩu trở nên rẻ tương đối cơ cấu mặt hàng xuất
khẩu trở n...
Đềtài:ThựctrạnghoạtđộngngoạithươngViệtNamvàmốiquanh
ệvớichínhsáchtỷgiávàlãisuất









 !"#$
Tiểu luận tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tài chính quốc tế - Người đăng: nguyenantho2013-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận tài chính quốc tế 9 10 461