Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp: BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ……………………

TIỂU LUẬN
Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN

MỞ ĐẦU

Nguyễn Thị ……….
1

Lớp: BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính

Để chuẩn hóa cán bộ Nhà nước, nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao
trình độ, kỹ năng quản lý hành chính Nhà nước trong công tác chuyên môn, tôi
đã được cơ quan cử đi học lớp “ Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch
Chuyên viên chính năm 2009” tại trường Chính trị Tỉnh Bình Dương từ
15/04/2009 đến 03/07/2009, khóa học đã cung cấp cho tôi những kiến thức sâu,
rộng về quản lý Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, nhất là quản lý Nhà nước trong
lĩnh vực tài chính công (quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước).
Hiện nay, ở vào thời kì hội nhập nhiều học sinh, sinh viên có ý chí vươn
lên trong học tập, có hoài bão khát vọng lớn. Tuy nhiên, cũng dưới tác động
của nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa và do nhiều nguyên nhân khác,
hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên có xu hướng ngày càng tăng. Một số
hành vi vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên khiến gia đình và xã hội lo
lắng như: vi phạm giao thông, đua xe trái phép, bạo lực nhà trường, quay cóp
bài, mua điểm, cờ bạc, nghiện rượu, trong gia đình trẻ em thiếu kính trên
nhường dưới, không vâng lời cha mẹ, người lớn….Một số hành vi lệch chuẩn
khác về mặt đạo đức như: sống hưởng thụ, chạy theo đồng tiền, xa hoa, lãng
phí, lười lao động và học tập, thiếu ý thức rèn luyện, không dám đấu tranh với
cái sai, thờ ơ vô cảm, vị kỷ …cũng ngày càng nhiều hơn ở đối tượng còn ngồi
trên ghế nhà trường.
Những phẩm chất xấu ấy là kết quả sự giáo dục không đồng bộ giữa gia
đình, nhà trường và xã hội. Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường thường chú
trọng tới nề nếp kỷ cương với nội quy, những bài học giáo huấn, không chú ý
đến hành vi ứng xử thực tế. Chương trình sách giáo khoa quá ôm đồm, nặng về
lý thuyết, thiếu kỹ năng sống, không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách
cho học sinh. Trong khi đó, chương trình giáo dục đạo đức xuyên suốt từ giáo
dục lễ giáo ở bậc mầm non, đạo đức ở bậc tiểu học, giáo dục công dân ở bậc
trung học, có đầy đủ tất cả những bài học về các giá trị đạo đức. Nhưng hệ
thống lại không thấy rõ phẩm chất nào là trọng tâm, chỗ nào cần nhấn mạnh.
Chương trình học rất nhiều nhưng rất khó nhớ, khó nhập tâm. Bên cạnh đó giáo
viên hiện nay chỉ lo truyền thụ kiến thức, học sinh thì cố gắng đạt điể...
Lớp: BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính
Nguyễn Thị ……….
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ……………………
TIỂU LUẬN
ng cường công tác ph biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN
MỞ ĐẦU
TIỂU LUẬN Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIỂU LUẬN Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN 9 10 976