Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRÍ NHỚ VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NÂNG CAO

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1957 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Đại Học Sư Phạm Huế

GVHD : Phan Thế Bình

PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.1 Lí do chọn đề tài:
I.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
I.3Mục đích nghiên cứu
I.4.Phương pháp nghiên cứu
I.5 Nội dung
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
II.1 Bộ não kỳ diệu
II.2 Trí nhớ
II.3 Các nguyên tắc cơ bản của trí nhớ
II.3.1. Sự hình dung
II.3.2. Sự liên tưởng
II.3.3. Làm nổi bật sự việc
II.3.4. Màu sắc
II.3.5. Âm điệu
II.3.6. Sự tưởng tượng
II.3.7. Chính thể luận
II.4 Các quy luật của trí nhớ
II.4.1Quy luật nhận biết
II.4.2. Quy luật hứng thú
II.4.2. Quy luật tích luỹ ………………………………………………………... 9
II.4.4. Quy luật nhớ có ý thức………………………………………………...... 9
II.4.5. Quy luật liên kết………………………………………………………… 9
II.4.6. Quy luật nối tiếp liên tục………………………………………………... 9
II.4.7. Quy luật ấn tượng mạnh mẽ………………………………………….... 9
II.4.8. Quy luật kìm hãm……………………………………………………… 10
PHẦN III:VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRÍ NHỚ VÀO DẠY HỌC HÓA
HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NÂNG CAO……………………………... 10
III.1. Quy luật hứng thú và nhận biết
III.2. Quy luật gây ấn tượng mạnh mẽ và quy luật nhớ có ý thức
III.3. Quy luật nối tiếp liên tục ( trình tự )
III.4. Quy luật liên kết và nhận thức
III.5. Quy luật tích luỹ và lặp lại
III.6. Quy luật kìm hãm
SV : Cao Thị Ái Nhi

1

Trường Đại Học Sư Phạm Huế

GVHD : Phan Thế Bình

PHẦN IV: KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………...31

SV : Cao Thị Ái Nhi

2

Trường Đại Học Sư Phạm Huế

GVHD : Phan Thế Bình
PHẦN I: MỞ ĐẦU

I.1 Lí do chọn đề tài:
- Đổi mới phương pháp giáo dục là một yêu cầu cấp bách của thời đại.
Chúng ta đang ở thế kỷ XXI, thế giới đang xảy ra sự bùng nổ tri thức khoa học và
công nghệ. Xã hội muốn phồn vinh trong thời đại này là một xã hội “dựa vào tri
thức”, dựa vào tư duy sáng tạo và tài năng sáng chế của con người.Trong thời đại
cách mạng khoa học kỹ thuật, cấu trúc của lao động và của phẩm chất người lao
động mới đã thay đổi. Cần hình thành những kĩ năng chung, khái quát nhất của
hành động trí tuệ và phẩm chất, nhằm giúp cho người lao động nhanh chóng tìm
được lời giải tối ưu cho những tình huống mới của nghề nghiệp. Nói cách khác,
phải dạy cho họ tính khái quát của tư duy và phương pháp của thao tác. Đây chính
là yêu cầu cao của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay. Do đó,
việc đổi mới phương pháp dạy học là một nhu cầu bức thiết của cuộc sống nhằm
trang bị không những kiến thức mà còn khả năng tư duy cho học sinh.
- Bản chất của việc đổi mới phương pháp dạy học là tổ chức cho con người
được học tập trong lao động và bằng...
 
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.1 Lí do chọn đề tài:
I.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
I.3Mục đích nghiên cứu
I.4.Phương pháp nghiên cứu
I.5 Nội dung
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
II.1 Bộ não kỳ diệu
II.2 Trí nhớ
II.3 Các nguyên tắc cơ bản của trí nhớ
II.3.1. Sự hình dung
II.3.2. Sự liên tưởng
II.3.3. Làm nổi bật sự việc
II.3.4. Màu sắc
II.3.5. Âm điệu
II.3.6. Sự tưởng tượng
II.3.7. Chính thể luận
II.4 Các quy luật của trí nhớ
II.4.1Quy luật nhận biết
II.4.2. Quy luật hứng thú
II.4.2. Quy luật tích luỹ ………………………………………………………... 9
II.4.4. Quy luật nhớ có ý thức………………………………………………...... 9
II.4.5. Quy luật liên kết………………………………………………………… 9
II.4.6. Quy luật nối tiếp liên tục………………………………………………... 9
II.4.7. Quy luật ấn tượng mạnh mẽ………………………………………….... 9
II.4.8. Quy luật kìm hãm……………………………………………………… 10
PHẦN III:VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRÍ NHỚ VÀO DẠY HỌC HÓA
HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NÂNG CAO……………………………... 10
III.1. Quy luật hứng thú và nhận biết
III.2. Quy luật gây ấn tượng mạnh mẽ và quy luật nhớ có ý thức
III.3. Quy luật nối tiếp liên tục ( trình tự )
III.4. Quy luật liên kết và nhận thức
III.5. Quy luật tích luỹ và lặp lại
III.6. Quy luật kìm hãm
SV : Cao Thị Ái Nhi 1
TIỂU LUẬN VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRÍ NHỚ VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NÂNG CAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRÍ NHỚ VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NÂNG CAO - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TIỂU LUẬN VẬN DỤNG CÁC QUY LUẬT TRÍ NHỚ VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NÂNG CAO 9 10 220