Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN “Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường”

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN
“Vận dụng quan điểm toàn diện
của triết học Mác _ Lê Nin để giải
thích nguyên nhân thất nghiệp của
sinh viên sau khi ra trường”

LỜI NÓI ĐẦU
Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập
trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch
toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho
đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai
mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng còn
những mặt chưa được : Một trong những mặt chưa được đó là những mặt đó
là tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng, vấn đề xã hội
mà gần như không có trong nền kinh tế bao cấp.
Đất nước muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực
lượng lao động trẻ, năng động, dồi dào và được đào tạo. Vì vậy đây là nguồn
nhân lực rất quan trọng cần được sử dụng một cách hợp lý hiệu quả.
Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình
phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vấn đề này nguyên nhân do đâu, phải
chăng là:
- Trình độ của sinh viên không đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của
công việc, do chất lượng đào tạo thấp của các trường đại học,cao đẳng ?
- Do lượng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ?
- Do chính sách của nhà nước chưa hợp lý trong việc sử dụng lao động
?
- Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng
xa, khó khăn ?
Vấn đề này được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi người có
một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thể
chưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía
nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện của

triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề và đưa ra một
vài giải pháp.
Phần nội dung của bài tiểu luận sẽ gồm các mục sau :
Chương I : Phần nội dung
I.

Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin

II.

Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp.

III.

Nguyên nhân của vấn đề

Chương II : Kết luận và một số giải pháp
Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếm
khuyết. Em kính mong nhận được nhiều ý kiến phê bình của các thầy cô
giáo để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xin
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đã giúp em
hoàn thành tốt bài tiểu luận này.

Chương I : Phần nội dung
I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin
Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, m...
TIU LUN
“Vn dng quan đim toàn din
ca triết hc Mác _ Lê Nin để gii
thích nguyên nhân tht nghip ca
sinh viên sau khi ra trường”
TIỂU LUẬN “Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN “Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường” - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIỂU LUẬN “Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường” 9 10 129