Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu sử Henry Gantt

Được đăng lên bởi tuan-nguyen-ngoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Henry Gantt
Tiểu sử
Tiểu sử
Henry Laurence Gantt (sinh 1861 - mất 23 tháng 11 năm 1919) là một kĩ sư cơ khí và cố
vấn dự án người Mỹ, nổi tiếng với việc phát triển sơ đồ Gantt năm 1910. Đóng góp trong
sự nghiệp của mình như là một nhà tư vấn quản lý, ngoài các biểu đồ Gantt, ông tiếp tục
làm nên lịch sử quản lý khoa học của đặt ra "của các nhiệm vụ và hệ thống tiền thưởng.
Lý thuyết đằng sau" của công việc và tiền thưởng phương thức thanh toán tiền lương
(1901) là nó sẽ tạo ra hiệu quả lao động cao hơn và năng suất bằng cách khen thưởng cho
các nhiệm vụ giám sát thông qua biểu đồ Gantt. Trực tiếp chống lại hệ thống phần trả
công việc của Taylor, cũng bị xử phạt thực hiện không tốt, Henry Gantt của phương pháp
cho phép người lao động để kiếm được mức lương của họ với một tiền thưởng thêm cho
việc hoàn thành của họ mục tiêu năng suất. Điều này cho phép người lao động để duy trì
một mức lương ổn định trong khi họ đang học tập công việc, và khen thưởng cho họ để
tận dụng trình độ này bổ sung.
Nói tóm lại Henry Gantt đã có nhiều đóng góp cho môn khoa học quản lý, đáng nói nhất
bao gồm:
* Bổ sung vào việc trả lương theo san phẩm bằng hệ thống tiền thưởng
* Biểu đồ Gantt
Sơ đồ Gantt là một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến
trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry
L. Gantt, một trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa họcSơ đồ Gantt là
một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến trong quản lý tiến
độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry L. Gantt, một
trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa học.
Ưu nhược điểm của sơ đồ thanh ngang:
Ưu điểm:
- Dễ xây dựng và làm cho người đọc dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện của
các công tác
- Thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc
Nhược điểm:
- Không thể hiện được mối quan hệ giữa các công tác, không ghi rõ quy trình công nghệ.
Trong dự án có nhiều công tác thì điều này thể hiện rất rõ nét.
- Chỉ phù hợp áp dụng cho những dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp. Đến ngày nay,
sơ đồ Gantt vẫn được coi là một công cụ quản lý quan trọng. Sơ đồ Gantt biểu thị thời
gian biểu của dự án dùng để quản lý, lên kế hoạch và kiểm soát tiến độ công việc trong
dự án. PERT (Program Evaluation and Review Technique - Phương
pháp ước lượng và xem xét...
Henry Gantt
Tiểu sử
Tiểu sử
Henry Laurence Gantt (sinh 1861 - mất 23 tháng 11 năm 1919) là một kĩ sư cơ khí và cố
vấn dự án người Mỹ, nổi tiếng với việc phát triển sơ đồ Gantt năm 1910. Đóng góp trong
sự nghiệp của mình như là một nhà tư vấn quản lý, ngoài các biểu đồ Gantt, ông tiếp tục
làm nên lịch sử quản lý khoa học của đặt ra "của các nhiệm vụ và hệ thống tiền thưởng.
Lý thuyết đằng sau" của công việc và tiền thưởng phương thức thanh toán tiền lương
(1901) là nó sẽ tạo ra hiệu quả lao động cao hơn và năng suất bằng cách khen thưởng cho
các nhiệm vụ giám sát thông qua biểu đồ Gantt. Trc tiếp chống lại hệ thống phần trả
công việc của Taylor, cũng bị xử phạt thực hiện không tốt, Henry Gantt của phương pháp
cho phép người lao động để kiếm được mức lương của họ với một tiền thưởng thêm cho
việc hoàn thành của họ mục tiêu năng suất. Điều này cho phép người lao động để duy trì
một mức lương ổn định trong khi họ đang học tập công việc, và khen thưởng cho họ để
tận dụng trình độ này bổ sung.
Nói tóm lại Henry Gantt đã có nhiều đóng góp cho môn khoa học quản lý, đáng nói nhất
bao gồm:
* Bổ sung vào việc trả lương theo san phẩm bằng hệ thống tiền thưởng
* Biểu đồ Gantt
Sơ đồ Gantt là một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến
trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry
L. Gantt, một trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa họcSơ đồ Gantt là
một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến trong quản lý tiến
độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry L. Gantt, một
trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa học.
Ưu nhược điểm của sơ đồ thanh ngang:
Ưu điểm:
- Dễ xây dựng và làm cho người đọc dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện của
các công tác
- Thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc
Nhược điểm:
- Không thể hiện được mối quan hệ giữa các công tác, không ghi rõ quy trình công nghệ.
Trong dự án có nhiều công tác thì điều này thể hiện rất rõ nét.
- Chỉ phù hợp áp dụng cho những dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp. Đến ngày nay,
sơ đồ Gantt vẫn được coi là một công cụ quản lý quan trọng. Sơ đồ Gantt biểu thị thời
gian biểu của dự án dùng để quản lý, lên kế hoạch và kiểm soát tiến độ công việc trong
dự án. PERT (Program Evaluation and Review Technique - Phương
pháp ước lượng và xem xét chương trình) là một biến thể của sơ đồ Gantt.
Tiểu sử Henry Gantt - Trang 2
Tiểu sử Henry Gantt - Người đăng: tuan-nguyen-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiểu sử Henry Gantt 9 10 301