Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Digital Marketing

Được đăng lên bởi mrche-ntt
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 5 lần
DIGITAL
MARKETING
CƠ BẢN
Presented by Nguyen Ha Anh Thao

Mục lục
1. Bộ mặt Marketing ngày nay

2. Các công cụ của Digital Marketing

3. Xây dựng một chiến lược Digital Marketing

4. Tiêu chí đánh giá thành công của một chiến lược Digital Marketing

Bộ mặt

Marketing

ngày nay

Marketing trong thời đại Internet lên ngôi

30.8 triệu người Việt Nam đang sử dụng
Internet…

Nguồn: Miniwatts Marketing Group

Họ thường vào web để…

Nguồn: Báo cáo của Yahoo và TNS Media về tình hình sử dụng Internet tại VN - 2010

Động cơ vào web là…

Nguồn: Báo cáo của Yahoo và TNS Media về tình hình sử dụng Internet tại VN - 2010

Các Công Cụ
làm marketing

Khai thác tối đa hiệu quả của các công cụ

Công cụ làm marketing
Nghiên cứu
marketing
-Online Survey
& Poll
-Website Analysis

Quảng bá

-Display Ads
-SEM
-PR Article
-Online Event/
Activation
- Power Users
- SEO
- Sponsorship

Bán hàng

-Support Center
-Telemarketing
-Microsite
-Email Marketing
-Affiliate
Marketing
-SEM

Chăm sóc khách
hàng
-Support Center
-Quản lý Database
-SMS Marketing

#1:
NGHIÊN CỨU MARKETING
(Marketing Research)

Phân tích lượng truy cập & tính hiệu quả chi phí marketing

Google Analytic - Getclicky Real time web analytics…

Lấy các ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập

Tìm hiểu lượng truy cập và người dùng của một website

Đánh giá độ quan tâm cho từ khóa tìm kiếm

Tìm khách hàng mới ở nước ngoài

#2:
QUẢNG CÁO TRẢ PHÍ
(paid ads)

DISPLAY ADS

SEM

RICH MEDIA

IN- TEXT

INTERACTIVE

Tính giá

trọn gói theo thời gian đặt quảng cáo…

CPD

Hình thức bán quảng cáo phổ biến ở
các website Việt Nam nhưng đã lỗi
thời so với thế giới

Tùy mục tiêu là quảng bá thương hiệu, thu
hút người click hay bán được hàng mà chọn
hình thức phù hợp

CPA

hay

xài bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu…

CPC, CPM, CPA…
•Kiểm soát được việc
hiển thị
•Kiểm soát được thời
gian quảng cáo
•Kiểm soát được ngân
sách
•Tùy chọn tính phí
theo lượt xem hoặc
lượt click

Ads Banner

Rich Media Video

Display Ad trên Facebook

Interative Ads

Search Engine Marketing (SEM)

Quảng cáo In_Text

#3:
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
(tối ưu hóa máy tìm kiếm)

Muốn đông khách thì phải ra mặt tiền

Onsite checklist












Web pages Title Tag
Meta Description
Meta Keywords
Meta Robots
Sitemap Creation
Submission to Search Engines
Extra pinging
Broken Link Checking
Keyword Density Check
Image Optimization
Link Optimization

Offsite checklist

+

 Link bui...
DIGITAL
MARKETING
CƠ BẢN
Presented by Nguyen Ha Anh Thao
http://facebook.com/HoiNhungNguoiLamOMarketingAgency
Tìm hiểu về Digital Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Digital Marketing - Người đăng: mrche-ntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Tìm hiểu về Digital Marketing 9 10 673