Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ TỪ fx500A và fx570ES

Được đăng lên bởi bachoainguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ TỪ fx500A và fx570ES
* FX500MS
Đối với các bài toán ko dùng trị tuyệt đối:
- Đầu tiên nhập giá trị của X , nếu:
+ x--> + vô cùng nhập : 99999999
+ x--> - vô cùng nhập : -999999
+ x--> 2 nhập : 2.0000001
+ x--> 3 nhập : 2.99999
- Sau đó nhấn shift ---> RCL(STO)---->X hay dấu ')'
Đối với các bài toán có dùng trị tuyệt đối:
- Đầu tiên nâng cấp máy thành fx570( cái này chắc bác nào cũng
biết)
- --->MODE--> 2 (CMPLX)
- Muốn đặt biểu thức nào đó trong trị tuyệt đối thì SHIFT--> X ' )' nhớ
có ngoặc đàng hoàng nha mấy bác!---> note: Bây giờ thì trong biểu
thức các bác ko dùng X được nữa mà thay X = C hay E gì cũng được!
- ---> cách tính sau khi chuyển qua 570 có khác nha!
+ Đầu tiên nhập biểu thức trước
+ Tiếp đến ấn X!
+ Sau đó nhập giá trị gần đúng của X vào (như hướng dẫn ở trên)
------->= ra kết quả!
+++++ bổ sung thêm cho cả hai phần : muốn tính giới hạn của hàm
số lượng giác thì chuyển máy về chế độ RADIAN ,tính như trên là ok!
!!!! chú ý : sau khi đã nâng cấp lên 570 rồi
+ Dùng chế độ : MODE --->1 để có thể nhập biểu thức bằng X cho
quen tay
+ Dùng chế độ : MODE --->2 để tính được lim có trị tuyệt đối nhưng
phải thay X bằng C or E...!
+ Theo kinh nghiệm bản thân thì bài giới hạn phổ thông nào cũng
tính được giá trị gần đúng hết , nhưng các bác phải luyện nhiều để
thấy được một số trường hợp đặc biệt.....^_^”.
Nào ! Để dễ hiểu và thấy được điều thú vị hãy thực hiện theo ví dụ
như sau :
3x  1  2
5x  1  3
VD1 : Tính ( dạng 0/0) : 1)lim
2) lim 2
x 1
x 2 x  3 x  2
x 1
1) Đối với Casio fx 570-ES ta làm như sau : Để máy tính ở chế độ
thường COMP
B1 : Nhấn phím phân số và nhập biểu thức vào :
3ALPHA_X  1  2
ALPHA_X  1
B2 : Bấm nút CALC nhập : 0.999999999 = 0.75 Ra kết quả
Lưu ý : Vì bài 1) là lim x  1 nên nhập 0.999999999, càng nhiều
số 9 thì độ chính xác càng cao.

2) Đối với Casio fx 500 thì làm như sau :
B1 : Gán cho x=0.9999999 trước bấm như sau : 0.999999999
Shift Sto X
B2 : Nhập công thức vào giống như trên : (
( 3 Alpha X +
1 ) - 2 ) / ( x - 1 )
B3: Chỉ việc bấm dấu bằng sẽ ra kq.
5x  1  3
x 2 x  3 x  2
B1 : Tượng tự như trên ta nhập biểu thức vào trước :
(
( 5 alpha X - 1 ) - 3 ) / ( alpha X2 - 3 alpha X + 2)
B2 : Bấm nút CALC nhập : 1,999999999 = 0,833 kết quả
Bài này tính ra còn sai số = 5/6 nó chỉ tính ra giá trị gần đúng
thôi. Nếu ra 0.83333 là số thập phân tuần hoàn bạn có thể chuyển về
dạng phân số.
2)

lim

2

2
VD 2 : Tính 1) lim ( x  2 x  3  x)
x 

2) lim ( 4 x 2  2 x  2  2 x) ( dạng
x 

)

1) ...
TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ TỪ fx500A và fx570ES
* FX500MS
Đối với các bài toán ko dùng trị tuyệt đối:
- Đầu tiên nhập giá trị của X , nếu:
+ x--> + vô cùng nhập : 99999999
+ x--> - vô cùng nhập : -999999
+ x--> 2 nhập : 2.0000001
+ x--> 3 nhập : 2.99999
- Sau đó nhấn shift ---> RCL(STO)---->X hay dấu ')'
Đối với các bài toán có dùng trị tuyệt đối:
- Đầu tiên nâng cấp máy thành fx570( cái này chắc bác nào cũng
biết)
- --->MODE--> 2 (CMPLX)
- Muốn đặt biểu thức nào đó trong trị tuyệt đối thì SHIFT--> X ' )' nhớ
có ngoặc đàng hoàng nha mấy bác!---> note: Bây giờ thì trong biểu
thức các bác ko dùng X được nữa mà thay X = C hay E gì cũng được!
- ---> cách tính sau khi chuyển qua 570 có khác nha!
+ Đầu tiên nhập biểu thức trước
+ Tiếp đến ấn X!
+ Sau đó nhập giá trị gần đúng của X vào (như hướng dẫn ở trên)
------->= ra kết quả!
+++++ bổ sung thêm cho cả hai phần : muốn tính giới hạn của hàm
số lượng giác thì chuyển máy về chế độ RADIAN ,tính như trên là ok!
!!!! chú ý : sau khi đã nâng cấp lên 570 rồi
+ Dùng chế độ : MODE --->1 để có thể nhập biểu thức bằng X cho
quen tay
+ Dùng chế độ : MODE --->2 để tính được lim có trị tuyệt đối nhưng
phải thay X bằng C or E...!
+ Theo kinh nghiệm bản thân thì bài giới hạn phổ thông nào cũng
tính được giá trị gần đúng hết , nhưng các bác phải luyện nhiều để
thấy được một số trường hợp đặc biệt.....^_^”.
Nào ! Để dễ hiểu và thấy được điều thú vị hãy thực hiện theo ví dụ
như sau :
VD1 : Tính ( dạng 0/0) :
2
1 2
3 1 2 5 1 3
1)lim 2) lim
1
3 2
x x
x x
x
x x
1) Đối với Casio fx 570-ES ta làm như sau : Để máy tính ở chế độ
thường COMP
B1 : Nhấn phím phân số và nhập biểu thức vào :
3ALPHA_X 1 2
ALPHA_X 1
B2 : Bấm nút CALC nhập : 0.999999999 = 0.75 Ra kết quả
Lưu ý : Vì bài 1) là lim x 1 nên nhập 0.999999999, càng nhiều
số 9 thì độ chính xác càng cao.
TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ TỪ fx500A và fx570ES - Trang 2
TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ TỪ fx500A và fx570ES - Người đăng: bachoainguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ TỪ fx500A và fx570ES 9 10 600