Ktl-icon-tai-lieu

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi son-trong
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG
ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM

Phan Thanh Tùng, Vũ Chi Mai và Angelika Wasielke
Dự án Năng lượng Gió GIZ

Hà nội, 03/2012

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM

Bản quyền:

Dự án Năng lượng Gió GIZ

Trích dẫn:

Phan, T. T., Vu, C. M. và Wasielke A. (2012) Tình hình phát triển điện gió và
khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam. Bản nghiên cứu
của dự án.

Tác giả:

Phan Thanh Tùng, Vũ Chi Mai và Angelika Wasielke

Liên hệ:

Tầng 8, 85 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà nội, Việt nam
T + 84 4 39 41 26 05
F + 84 4 39 41 26 06
I: 

2

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM

Nội Dung
Bảng viết tắt ............................................................................................................................. 4
1. Tổng Quan về Ngành Điện tại Việt Nam ............................................................................. 5
1.1. Tình hình sản xuất điện......................................................................................................................5
1.2. Mục tiêu sản xuất điện đến năm 2020 ...............................................................................................5
1.3. Lộ trình thị trường điện cạnh tranh và giá điện hiện hành .................................................................6

2. Tình hình Phát triển Điện Gió ở Việt Nam .......................................................................... 7
2.1. Tiềm năng năng lượng gió .................................................................................................................7
2.2. Các dự án điện gió hiện nay ..............................................................................................................8
2.3. Các nhà cung cấp thiết bị điện gió ở Việt Nam ..................................................................................9

3. Đầu tư Dự án Điện Gió ở Việt Nam ................................................................................... 10
3.1. Thủ tục đầu tư ................................................................................................................................. 10
3.2. Khung chính sách hỗ trợ ................................................................................................................. 11
3.3. Biểu giá điện gió .................................................................
TÌNH HÌNH PT TRIN ĐIN GIÓ VÀ KH NĂNG CUNG
NG TÀI CHÍNH CHO CÁC D ÁN VIT NAM
Phan Thanh Tùng, Vũ Chi Mai và Angelika Wasielke
D án Năng lượng Gió GIZ
Hà ni, 03/2012
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM - Người đăng: son-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN Ở VIỆT NAM 9 10 650