Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống có vần đề trong dạy học môn Toán

Được đăng lên bởi Quydung Trinh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người viết: Huỳnh Tấn Tuấn

Đơn vị công tác : Trường THCS Nghị Đức – Tánh Linh – Bình
Thuận

ĐỀ TÀI:
TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY
HỌC MÔN TOÁN
I. Đặt vấn đề:
Hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là:
1. Tích cực hóa hoạt động của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự
học nhằm hình thành tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo;
2. Nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề;
3. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;
4. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh.
Dạy học giải quyết vấn đề là con đường quan trọng để phát huy tính tích cực
của HS, là một trong những vấn đề giáo viên chúng ta cần phải làm để đổi mới
phương pháp giảng dạy. Nhưng còn rất nhiều giáo viên chúng ta còn mơ hồ về
khái niệm cũng như cách thức làm sao để thành công trong quá trình dạy học
giải quyết vấn đề. Vì vậy, đây cũng chính là lý do tôi chọn đề tài này để giúp
giáo viên toán có cái nhìn tổng thể hơn về tạo vấn đề trong dạy học môn toán .
Bên cạnh đó tạo điều kiện cho HS hứng thú học, phát triển tư duy một cách toàn
diện, giúp các em học toán có được kết quả tốt hơn .
II.
Giải quyết vấn đề:
Là giáo viên trực tiếp đứng lớp chúng ta cần biết quá trình giải quyết vấn đề
có thể mô tả qua các bước cơ bản sau:
Bước 1. Nhận biết vấn đề
Trong bước này cần phân tích tình huống đặt ra, nhằm nhận biết được vấn đề.
Trong dạy học thì đó là cần đặt HS vào tình huống có vấn đề. Vấn đề cần được
trình bày rõ ràng, còn gọi là phát biểu vấn đề
Bước 2. Tìm các phương án giải quyết
Nhiệm vụ của bước này là tìm các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề.
Để tìm các phương án giải quyết vấn đề, cần so sánh, liên hệ với những cách giải
quyết các vấn đề tương tự đã biết cũng như tìm các phương án giải quyết mới.
Các phương án giải quyết đã tìm ra cần được sắp xếp, hệ thống hoá để xử lý ở
giai đoạn tiếp theo. Khi có khó khăn hoặc không tìm được phương án giải quyết
thì cần trở lại việc nhận biết vấn đề để kiểm tra lại việc nhận biết và hiểu vấn đề.
Bước 3: Quyết định phương án giải quyết
Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn toán
1

Trong bước này cần quyết định phương án giải quyết vấn đề, tức là cần giải
quyết vấn đề. Các phương án giải quyết đã được tìm ra cần được phân tích, so
sánh và đánh giá xem có thực hiện được việc giải quyết vấn đề hay không. Nếu
có nhiều phương án có thể giải quyết thì cần so sánh để xác định phương án tối
ưu. Nếu việc kiểm tra các phương án đã đề xuất đưa đến kết quả là không giải
quyết được vấn đề thì cần trở l...
Người viết: Huỳnh Tấn Tuấn
Đơn vị công tác : Trường THCS Nghị Đức – Tánh Linh – Bình
Thuận
ĐỀ TÀI:
TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY
HỌC MÔN TOÁN
I. Đặt vấn đề:
Hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là:
1. Tích cực hóa hoạt động của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự
học nhằm hình thành tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo;
2. Nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề;
3. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;
4. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh.
Dạy học giải quyết vấn đề con đường quan trọng để phát huy tính tích cực
của HS, một trong những vấn đề giáo viên chúng ta cần phải làm đ đổi mới
phương pháp giảng dạy. Nhưng còn rất nhiều giáo viên chúng ta còn hồ về
khái niệm cũng như cách thức làm sao để thành công trong q trình dạy học
giải quyết vấn đề. vậy, đây cũng chính do tôi chọn đề tài này để giúp
giáo viên toán cái nhìn tổng thể hơn về tạo vấn đtrong dạy học môn toán .
Bên cạnh đó tạo điều kiện cho HS hứng thú học, phát triển duy một cách toàn
diện, giúp các em học toán có được kết quả tốt hơn .
II. Giải quyết vấn đề:
Là giáo viên trực tiếp đứng lớp chúng ta cần biết quá trình giải quyết vấn đề
có thể mô tả qua các bước cơ bản sau:
Bước 1. Nhận biết vấn đề
Trong bước này cần phân tích tình huống đặt ra, nhằm nhận biết được vấn đề.
Trong dạy học thì đó là cần đặt HS vào tình huống có vấn đề. Vấn đề cần được
trình bày rõ ràng, còn gọi là phát biểu vấn đề
Bước 2. Tìm các phương án giải quyết
Nhiệm vụ của bước này là tìm các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề.
Để tìm các phương án giải quyết vấn đề, cần so sánh, liên hệ với những cách giải
quyết các vấn đề tương tự đã biết cũng như tìm các phương án giải quyết mới.
Các phương án giải quyết đã tìm ra cần được sắp xếp, hệ thống hoá để xử lý ở
giai đoạn tiếp theo. Khi có khó khăn hoặc không tìm được phương án giải quyết
thì cần trở lại việc nhận biết vấn đề để kiểm tra lại việc nhận biết và hiểu vấn đề.
Bước 3: Quyết định phương án giải quyết
Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn toán
1
Tình huống có vần đề trong dạy học môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình huống có vần đề trong dạy học môn Toán - Người đăng: Quydung Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tình huống có vần đề trong dạy học môn Toán 9 10 225