Ktl-icon-tai-lieu

TÌNH HUỐNG TRONG GIAO DỊCH BẰNG L/C

Được đăng lên bởi sondg271
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 11

TÌNH HUỐNG TRONG
GIAO DỊCH BẰNG L/C1

Phần I
LUẬT QUỐC GIA VƯỢT
LÊN TRÊN UCP VỀ PHÁPLÝ2

Tình huống 1 (1)
• Vào 9/1994, Tòa án Trung Quốc đã phạt khá nặng nhà
XK vì đã giả mạo chứng từ để thanh toán tại NHPH
Trung Quốc. Người XK đã giao thiếu 60,01 tấn trong

tổng số 9.687,07 tấn thép xây dựng, nhưng người hưởng
đã tự lập vận đơn nhằm phù hợp với L/C. Do vi phạm
hình sự, Tòa đã ra lệnh bán đấu giá toàn bộ hàng hóa trị

giá 2.637.875,04 USD và quyết định thứ tự thanh toán
như sau:


3

Tình huống 1 (2)
– Chi trả án phí.
– Bồi thường thiệt hại cho nhà NK Tr. Quốc: 1,2 tr.USD.
– Số còn lại trả cho người xuất khẩu.

– Trong vụ án này, NHPH nhận được bộ chứng từ là
hoàn hảo và đã chấp nhận TT. Chiểu theo UCP500,
thì trách nhiệm đương nhiên của NHPH là phải TT

L/C vô điều kiện cho người hưởng. Tuy nhiên, phán
quyết của tòa đã vượt lên trên UCP về mặt pháp lý.


4

Tình huống 2 (1)
• Một C.ty VN XK cho nhà NK Pháp TT bằng L/C do NH
Pháp phát hành. NHPH nhận được bộ ch.từ hoàn hảo và
đã điện chấp nhận TT. Trước khi TT cho người hưởng,
NHPH đã được lệnh của toà án Pháp găm giữ toàn bộ
số tiền của L/C để giải quyết nợ của C.ty XN VN với một
KH khác theo đơn kiện của chủ nợ. NH VN giải thích
rằng mình đã CK bộ ch.từ theo ủy quyền của NHPH, do
vậy số tiền trên là của NHCK. NHPH trả lời là họ không
thể làm khác vì đây là phán quyết của tòa án quốc gia.


5

Tình huống 2 (2)
 Nếu suy diễn một chút ta phát hiện ra một câu hỏi mà
chưa có câu trả lời đó là: Nếu Ngân hàng Việt Nam với
vai trò là NHXN, nghĩa là đã chiết khấu bộ từ miễn truy

đòi, thì tòa sẽ xử ra sao?6

Tình huống 3
• Nhà XK giao hàng không đúng HĐ, trong khi NHTB đã
CK bộ ch.từ hoàn hảo (hay B/E) và đã được NHPH chấp
nhận TT, nhưng tòa án địa phương ra phán quyết yêu

cầu NHPH đình chỉ TT, nên đã gây tổn thất cho NHCK.
Vậy quan điểm giải quyết?
Trả lời: Tòa án quyết định trên cơ sở luật pháp quốc gia

và UCP. Nếu có sự khác nhau giữa UCP và luật quốc
gia thì quyết định của tòa được vượt lên trên UCP.


7

Tình huống 4 (1)
• Năm 1994, một C.ty NK VN kiện người bán hàng Hàn
Quốc tại Trọng tài quốc tế Hà Nội do gian lận trong giao
hàng và vi phạm cam kết hợp đồng thương mại.

Tình tiết:
– Bộ ch.từ hoàn hảo, nên NH...
1
1
http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/
1
BÀI 11
TÌNH HUỐNG TRONG
GIAO DỊCH BẰNG L/C
TÌNH HUỐNG TRONG GIAO DỊCH BẰNG L/C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌNH HUỐNG TRONG GIAO DỊCH BẰNG L/C - Người đăng: sondg271
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TÌNH HUỐNG TRONG GIAO DỊCH BẰNG L/C 9 10 623