Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc, miền núi

Được đăng lên bởi rubydn
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 10401 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TS. PHẠM HỒNG QUANG

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHO
HỌC SINH DÂN TỌC, MIỀN NÚI

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1

LỜI GIỚI THIỆU
Nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ quan
trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt hơn nữa là
phải đẩy nhanh chất lượng giáo dục miền núi nhằm đáp ứng
yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - văn
hoá ở khu vực chiến lược này. Tuy nhiên thực trạng giáo dục
miền núi có nhiều bất cập, khó khăn do tính đặc thù cần
được tháo gỡ. Phục vụ cho mục đích trên, TS. Phạm Hồng
Quang - Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
Nguyên biên soạn tài liệu "Tổ chức dạy học cho học sinh
dân tộc, miền núi" phục vụ cho đối tượng bạn đọc là sinh
viên các trường sư phạm, giáo viên đang giảng dạy ở các
trường miền núi.
Tác giả đã phân tích khá sâu sắc đặc điểm tâm lý của học
sinh miền núi, những nét đặc thù về lịch sử, địa lý, kinh tế,
truyền thống văn hoá, giáo dục miền núi, từ đó để trình bày
phương pháp và các hình thức tổ chức học tập phù hợp với
học sinh các dân tộc miền núi và điều kiện dạy học ở miền
núi. Đây là một tài liệu quý được tác giả nghiên cứu nghiêm
túc, đưa ra nhiều ý kiến thiết thực cho những ai quan tâm
đến chất lượng dạy học và giáo dục đối với học sinh các dân
tộc miền núi. Nội dung cuốn sách thể hiện sự am hiểu sâu
sắc của tác giả về lý luận dạy học và thực tiễn giáo dục miền
núi, cũng như những yêu cầu cấp thiết của sự phát triển kinh
tế văn hoá miền núi đối với sự nghiệp giáo dục miền núi
hiện nay.
Cuốn sách dày 138 trang với văn phong chân thực, sinh
động, có những chỉ dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ vận dụng đối với

2

độc giả đang học tập và công tác ở những vùng đặc biệt khó
khăn này của đất nước.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tài liệu
quý này.
PGS. TS. Phạm Viết Vượng
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3

MỤC LỤC
Trang
LỜI GIỚI THIỆU.................................................................................. 2
Chương 1. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC SINH DÂN TỘC................... 8
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên - xã hội - văn hoá ở miền núi phía Bắc
...................................................................................................... 10
2. Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc trong quá trình học tập........ 24
3. Đặc điểm nhu cầu của học sinh dân tộc .......................................... 31
4. Đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc ......................................... 37
CÂU HỎI ÔN ...
TS. PHM HNG QUANG
T CHC DY HC CHO
HC SINH DÂN TC, MIN NÚI
NHÀ XUT BN ĐẠI HC SƯ PHM
1
Tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc, miền núi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc, miền núi - Người đăng: rubydn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc, miền núi 9 10 481