Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức lãnh thổ Việt Nam

Được đăng lên bởi phuong-anh-le
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2605 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG
NGHIỆP VIỆT NAM
HP: Địa lý kinh tế Việt NamLOGO

Mục tiêu:

Sau bài học sinh viên cần nắm

vững:

- Những hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
chủ yếu ở Việt Nam.

- Đặc trưng của các hình thức tổ chức lãnh thổ
công nghiệp và vai trò của nó đối với sự phát triển
KT,XH của đất nước.

- Một số kỹ năng cần thiết:


 Phân tích tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ
 Thu thập thông tin về Địa lý kinh tế, xã hội,
 Liên hệ địa phươngNỘI DUNG CHÍNH

1

Khái niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp (CN)

2

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ CN

3

Các hình thức tổ chức lãnh thổ CN Việt Nam1.Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là gì?
 Là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở
sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định
 Nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có một cách
hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường
 Là một trong các công cụ quan trọng trong công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 Có vai trò đặc biệt đối với quá trình đổi mới kinh tế
xã hội của Việt Nam2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ
chức lãnh thổ công nghiệp
Cơ cấu giá trị sản xuất CN theo các vùng năm 2008

Khu vực nào
tập trung CN cao?
Vì sao?

60

50

40

ĐBSHồng
30

TDMNphía Bắc
Bắc Trung bộ

20

Duyên hải NTB
Tây Nguyên

10

ĐNB
ĐBS Cửu Long

0

Không xác định


Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức
lãnh thổ công nghiệp
Các nhân tố
ảnh hưởng

Bên trong
- Vị trí địa lý và tài nguyên
thiên nhiên
- Các trung tâm kinh tế và đô
thị
-Kết cấu hạ tầng
-Thị trường trong nước

Bên ngoài
- Thị trường ngoài nước
- Hợp tác quốc tế
-Chính sách toàn cầu3.Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở VN
 Điểm công nghiệp
 Khu công nghiệp
 Trung tâm công nghiệp
 Vùng công nghiệpĐiểm,cụm công nghiệp
 Là một lãnh thổ công nghiệp trên đó có một
điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp, nhà
máy được phân bố gần nguồn nhiên, nguyên
liệu để khai thác hay sơ chế nguyên liệu
 Ở Việt Nam có các điểm CN ở miền núi phía
Bắc, Tây Nguyên
Khu vực dân cư

XNCN

Khu vực dân cư
XNCN

Điểm CNGiới thiệu
các cụm CN
và vai trò
của các
cụm đó?Vai trò và đặc điểm các điểm, cụm công nghiệp
 Nằm gần nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sơ chế
nguyên liệu hay cho nhu cầu của điểm dân cư
 Có tính cơ động, dễ đối phó với các sự cố và thay đổi
của trang thiết bị, thay ...