Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy môn Khoa học ở tiểu học

Được đăng lên bởi Vũ Quỳnh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy môn Khoa học ở Tiểu học
A. PHẦN MỞ BÀI:
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Chương trình dạy học lớp Bốn là chương trình tương đối khó trong bậc Tiểu học, cung cấp
cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản thiết thực, có hệ thống. Ngoài những môn
học như năm lớp Ba, lớp Bốn có thêm ba phân môn là Lịch sử, Địa lí và Khoa học thay thế
cho phân môn Tự nhiên xã hội. So với lớp Ba, lượng kiến thức ở các phân môn Toán,
Tiếng Việt ở lớp Bốn nhiều, khó và dễ nhầm lẫn, nhiều em tỏ ra lúng túng. Đã thế các em
còn phải tiếp thu một lượng kiến thức không nhỏ từ ba phân môn: Lịch sử, Địa lí và Khoa
học, và đây lại là ba phân môn có kiểm tra, đánh giá cuối kì và là căn cứ để xếp loại học
sinh. Đây là một áp lực lớn đối với các em. Nhất là học sinh yếu. Vậy làm thế nào để cho
học sinh tiếp thu tốt chương trình dạy học này một cách nhẹ nhàng? Đây là một vấn đề
trăn trở của bản thân tôi nói riêng và đồng nghiệp nói chung.
Qua một thời gian giảng dạy ở lớp Bốn, bản thân tôi nhận thấy để một tiết học đạt hiệu
quả, cần phải có không khí học tập sôi nổi, tạo hứng thú cho học sinh, đặc biệt là hình
thức trò chơi, nhằm giúp các em khắc sâu kiến thức, vừa tạo không khí vui tươi. Các em
sẽ được vừa học vừa chơi nên tâm lí sẽ thoải mái giúp các em tiếp thu bài nhẹ nhàng,
hiệu quả.
Ngoài Toán và Tiếng Việt thì Khoa học, Lịch sử, Địa lí chiếm một thời gian học bài không
nhỏ với các em nên việc giúp học sinh nắm bài những môn này tại lớp là vấn đề cần thiết.
Đối với phân môn Lịch sử và Địa lí thì kiến thức nhiều và chính xác nên hình thức tổ chức
trò chơi hạn chế. Riêng phân môn Khoa học thì có thể tổ chức trò chơi trong từng tiết học.
Những trò chơi hay cuộc thi nhỏ mang nội dung bài học này chỉ tiến hành trong vài phút
nhưng thật hấp dẫn, lôi cuốn các em và đem lại hiệu quả cao trong tiết học. Vì thế trò chơi
trong các môn học nói chung và môn Khoa học nói riêng có một vai trò lớn đối với học
sinh.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Qua tình hình thực tế của lớp, bản thân tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn tìm ra biện pháp để
khắc phục tình trạng trên nhằm tạo hứng thú học tập cho các em và nâng cao hiệu quả
của tiết dạy Khoa học. Đây là một hình thức “ Học mà chơi, chơi mà học”. Kết hợp trò chơi
trong bài giảng sẽ giúp giáo viên truyền đạt nội dung tốt hơn – Học sinh tích cực học tập,
tự giác học tập say mê với môn học đồng thời các kiến thức được khắc sâu hơn. Từ suy
nghĩ này, tôi đã áp dụng trong thực tế giảng dạy và bước đầu đã có những kết quả khả
quan. Đó chính là ...
Tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy môn Khoa học ở Tiểu học
A. PHẦN MỞ BÀI:
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Chương trình dạy học lớp Bốn là chương trình tương đối khó trong bậc Tiểu học, cung cấp
cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản thiết thực, có hệ thống. Ngoài những môn
học như năm lớp Ba, lớp Bốn có thêm ba phân môn là Lịch sử, Địa lí và Khoa học thay thế
cho phân môn Tự nhiên xã hội. So với lớp Ba, lượng kiến thức ở các phân môn Toán,
Tiếng Việt ở lớp Bốn nhiều, khó và dễ nhầm lẫn, nhiều em tỏ ra lúng túng. Đã thế các em
còn phải tiếp thu một lượng kiến thức không nhỏ từ ba phân môn: Lịch sử, Địa lí và Khoa
học, và đây lại là ba phân môn có kiểm tra, đánh giá cuối kì và là căn cứ để xếp loại học
sinh. Đây là một áp lực lớn đối với các em. Nhất là học sinh yếu. Vậy làm thế nào để cho
học sinh tiếp thu tốt chương trình dạy học này một cách nhẹ nhàng? Đây là một vấn đề
trăn trở của bản thân tôi nói riêng và đồng nghiệp nói chung.
Qua một thời gian giảng dạy ở lớp Bốn, bản thân tôi nhận thấy để một tiết học đạt hiệu
quả, cần phải có không khí học tập sôi nổi, tạo hứng thú cho học sinh, đặc biệt là hình
thức trò chơi, nhằm giúp các em khắc sâu kiến thức, vừa tạo không khí vui tươi. Các em
sẽ được vừa học vừa chơi nên tâm lí sẽ thoải mái giúp các em tiếp thu bài nhẹ nhàng,
hiệu quả.
Ngoài Toán và Tiếng Việt thì Khoa học, Lịch sử, Địa lí chiếm một thời gian học bài không
nhỏ với các em nên việc giúp học sinh nắm bài những môn này tại lớp là vấn đề cần thiết.
Đối với phân môn Lịch sử và Địa lí thì kiến thức nhiều và chính xác nên hình thức tổ chức
trò chơi hạn chế. Riêng phân môn Khoa học thì có thể tổ chức trò chơi trong từng tiết học.
Những trò chơi hay cuộc thi nhỏ mang nội dung bài học này chỉ tiến hành trong vài phút
nhưng thật hấp dẫn, lôi cuốn các em và đem lại hiệu quả cao trong tiết học. Vì thế trò chơi
trong các môn học nói chung và môn Khoa học nói riêng có một vai trò lớn đối với học
sinh.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Qua tình hình thực tế của lớp, bản thân tôi đã suy nghĩ và mạnh dạn tìm ra biện pháp để
khắc phục tình trạng trên nhằm tạo hứng thú học tập cho các em và nâng cao hiệu quả
của tiết dạy Khoa học. Đây là một hình thức “ Học mà chơi, chơi mà học”. Kết hợp trò chơi
trong bài giảng sẽ giúp giáo viên truyền đạt nội dung tốt hơn – Học sinh tích cực học tập,
tự giác học tập say mê với môn học đồng thời các kiến thức được khắc sâu hơn. Từ suy
nghĩ này, tôi đã áp dụng trong thực tế giảng dạy và bước đầu đã có những kết quả khả
quan. Đó chính là mục đích của đề tài: " Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong việc
tổ chức trò chơi ở môn Khoa học lớp Bốn”
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
Trò chơi sư phạm trong dạy học được hiểu là hình thức học tập theo hứng thú vui chơi,
dựa trên những tình huống thực tiễn và kinh nghiệm sống đã được tích lũy. Nhờ học tập,
trẻ sẽ lĩnh hội những tri thức về thế giới xung quanh, đồng thời được phát triển về mặt
nhân cách. Vì vậy học tập luôn là hoạt động chủ đạo và trò chơi là một hoạt động có tính
bổ sung hỗ trợ nhưng luôn là mặt mạnh có tác dụng bổ trợ kiến thức với các em. Trò chơi
vẫn là một nhu cầu không thể thiếu được trong quá trình học tập của học sinh. Nếu trò
Tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy môn Khoa học ở tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy môn Khoa học ở tiểu học - Người đăng: Vũ Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tổ chức trò chơi học tập trong tiết dạy môn Khoa học ở tiểu học 9 10 411