Ktl-icon-tai-lieu

Toán

Được đăng lên bởi Na Min's
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP
Chú ý: -Một hình chóp có đáy là đa giác nội tiếp đường tròn thì sẽ có mặt cầu ngoại tiếp.
Đặc biệt tứ diện luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
-Khái niệm: Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường thẳng đi qua tâm của đường
tròn ngoại tiếp đa giác và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đó.
*Tính chất: - Mọi điểm nằm trên trục đường tròn ngoại tiếp đa giác thì cách đều các
đỉnh của đa giác đó.
- Tập hợp các điểm cách đều các đỉnh của đa giác được gọi là trục đường tròn ngoại
tiếp đa giác đó.
Một số loại xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp thường gặp.
Loại 1: Các đỉnh của hình chóp cùng nhìn đoạn IJ dưới góc vuông.
- Trung điểm IJ là tâm mặt cầu.
- Bán kính là

R

IJ
2

(Trong đó: IJ là đường kính của mặt cầu. Các điểm IJ thường là 2 đỉnh của hình
chóp. Phương pháp trên còn dùng để chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một mặt cầu)
S

Loại 2: Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau.
*Xác định tâm:
- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.
- Dựng mặt phẳng trung trực của một cạnh bên cắt trục
đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy ở đâu thì đó là tâm mặt
cầu ngoại tiếp hình chóp. ( Trong thực tế
chỉ cần xét tam A
giác SIA và dựng đường trung trực của SA .)
*Tính bán kính : R=SO. (có: SO.SI = SA.SJ = SA2 /2)

J
O

C

I
B

S

Loại 3: Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy: Giả sử cạnh
SA vuông góc với đáy.
* Xác định tâm:
- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy (Ix // SA )
- Từ trung điểm J của SA kẻ song song với AI cắt Ix tại O,
O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
* Tính bán kính R OA  AI 2  AJ 2

x

J

O

A

C

I
B

S

Loại 4: Hình chóp có một mặt bên vuông góc với đáy. Giả
sử là (SAB) vuông góc với (ABCD)
- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp của ABCD gọi là Ix,
và trục đường tròn ngoại tiếp SAB gọi là Jy.
- Giao của Ix và Jy là O - tâm mặt cầu ngoại tiếp hình
chóp
Chú ý: IOJH là hình chữ nhật.

O

J

B
H

A

Bài tập:
1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy.
S

C
I
D

a) Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD .
b) Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC cắt SB, SC, SD lần lượt tại B', C', D' .
Chứng tỏ rằng các điểm A, B, C, D, B', C', D' cùng thuộc một mặt cầu.
2. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, BC = 2a; các cạnh bên
SA=SB=SC=h. Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
3. Cho tứ diện SABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau, SA=a, SB=b, SC=c. Xác
định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.
4. Cho hình chóp S.ABCD...
A
B
C
S
I
J
O
PHƯƠNG PHÁP TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP
Chú ý: -Một hình chóp có đáy là đa giác nội tiếp đường tròn thì sẽ có mặt cầu ngoại tiếp.
Đặc biệt tứ diện luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
-Khái niệm: Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường thẳng đi qua tâm của đường
tròn ngoại tiếp đa giác và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đó.
*Tính chất: - Mọi điểm nằm trên trục đường tròn ngoại tiếp đa giác thì cách đều các
đỉnh của đa giác đó.
- Tập hợp các điểm cách đều các đỉnh của đa giác được gọi là trục đường tròn ngoại
tiếp đa giác đó.
Một số loại xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp thường gặp.
Loại 1: Các đỉnh của hình chóp cùng nhìn đoạn IJ dưới góc vuông.
- Trung điểm IJ là tâm mặt cầu.
- Bán kính là
2
IJ
R
(Trong đó: IJ là đường kính của mặt cầu. Các điểm IJ thường là 2 đỉnh của hình
chóp. Phương pháp trên còn dùng để chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một mặt cầu)
Loại 2: Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau.
*Xác định tâm:
- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.
- Dựng mặt phẳng trung trực của một cạnh bên cắt trục
đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy ở đâu thì đó là tâm mặt
cầu ngoại tiếp hình chóp. ( Trong thực tế chỉ cần xét tam
giác SIA và dựng đường trung trực của SA .)
*Tính bán kính : R=SO. (có: SO.SI = SA.SJ = SA
2
/2)
Loại 3: Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy: Giả sử cạnh
SA vuông góc với đáy.
* Xác định tâm:
- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy (Ix // SA )
- Từ trung điểm J của SA kẻ song song với AI cắt Ix tại O,
O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
* Tính bán kính
22
AJAIOAR
Loại 4: Hình chóp có một mặt bên vuông góc với đáy. Giả
sử là (SAB) vuông góc với (ABCD)
- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp của ABCD gọi là Ix,
và trục đường tròn ngoại tiếp SAB gọi là Jy.
- Giao của Ix và Jy là O - tâm mặt cầu ngoại tiếp hình
chóp
Chú ý: IOJH là hình chữ nhật.
Bài tập:
1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy.
S
A C
B
S
I
J
O
x
S
A
C
D
J
B
H
I
O
Toán - Trang 2
Toán - Người đăng: Na Min's
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Toán 9 10 223