Ktl-icon-tai-lieu

Toán 5

Được đăng lên bởi Plant Youmong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tầm và biên soạn kimdong68: 

ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5
VÒNG 25 (Quốc gia 08-09)
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần:
1 – 0,49
50% của 1,2
1
0,5 :
2
2 1
:
3 2
36360
72720

0,505

2,2022

2,0202

19
40

3 2
:
4 3

1 2
:
2 5

2,2020

2,0022

0,05

4 1
5 4

25
40

2009
2008

2010
2009
1 1
:
2 3
2 1
:
5 3

BÀI 2 : Điền số thích hợp : (v25 cũ)
1/ Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số chia hết cho cả 2 và 3 ? Có …….….. số.
2/ Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà mỗi số đó đều không chia hết cho 5 ? Có ………...
số.
3/ Từ 6giờ sáng nay đến bây giờ bằng

1
khoảng thời gian từ bây giờ đến 7giờ sáng ngày mai. Bây
4

giờ là : ………. giờ.
4/ Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng. Lãi suất 0,8% một tháng. Hỏi sau 2 tháng, tiền lãi là
………. đồng. Biết tiền lãi của tháng trước được nhập thành tiền vốn của tháng sau.
5/ Cho A = 123456789101112……….. Chữ số thứ 2010 là chữ số : ………..
6/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 840.
Số tự nhiên đó là : ………………..
7/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 1152.
Số tự nhiên đó là : …………………
8/ Lúc tuổi cháu bằng

1
tuổi cháu hiện nay thì hồi đó ông 60 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay, biết
6

tổng số tuổi 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Tuổi cháu hiện nay là : …….….tuổi.
9/ Cùng một lúc An và Bình đi từ A – B cách nhau 28km. An đi ngựa với v = 7km/giờ. Bình đi xe
đạp với v = 13km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành mấy giờ thì quãng đường còn lại của An bằng 3 lần
quãng đường còn lại của Bình ? Sau : …….….. giờ.
10/ Cho tưa giác ABCD. M là trung điểm của AB. A M B
Diện tích tam giác ACD = 30cm 2 .
Diện tích tam giác MCD = 27,5cm 2 .
Diện tích tam giác BCD = …… ….. cm 2 . D C
2007 2006
2
1

 ......... 

2
3
2007 2008 
11/ Tính A =
………………..…….
1 1 1
1
1
   ........ 

2 3 4
2008 2009
2009 2008
2
1
2010 

 ......... 

2
3
2009 2010 
12/ Tính A =
………………………
1 1 1
1
1
   ........ 

2 3 4
2010 2011
2008 

BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt : (v25 cũ)
1

Sưu tầm và biên soạn kimdong68: 

1/ Xếp 2160 hình lập phương cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm; chiều rộng
12cm. Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là : ………….…..cm.
2/ Có …………… phân số mà tổng TS và MS của mỗi phân số đó bằng 2009.
3/ Tìm một STN, biết nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số đó thì được số mới kém số phải tìm là
1808. Số tự nhiên đó là : ……………..
4/ Cho A = 2008 x 2008 x 2008 x ………. x 2008.
(có 2...
Sưu tầm và biên soạn kimdong68: http://kimdong68.violet.vn/present/list/cat_id/6934411
ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5
VÒNG 25 (Quốc gia 08-09)
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần:
1 – 0,49 50% của 1,2 0,505 2,2022 2,0202
0,5 :
1
2
19
40
3
4
:
2
3
1
2
:
2
5
2010
2009
2
3
:
1
2
2,2020 2,0022 0,05
1
2
:
1
3
36360
72720
4
5
-
1
4
25
40
2009
2008
2
5
:
1
3
BÀI 2 : Điền số thích hợp : (v25 cũ)
1/ Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số chia hết cho cả 2 và 3 ? Có …….….. số.
2/ bao nhiêu số 3 chữ số khác nhau mỗi số đó đều không chia hết cho 5 ? ………...
số.
3/ Từ 6giờ sáng nay đến bây giờ bằng
1
4
khoảng thời gian từ bây giờ đến 7giờ sáng ngày mai. Bây
giờ là : ………. giờ.
4/ Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng. Lãi suất 0,8% một tháng. Hỏi sau 2 tháng, tiền lãi
………. đồng. Biết tiền lãi của tháng trước được nhập thành tiền vốn của tháng sau.
5/ Cho A = 123456789101112……….. Chữ số thứ 2010 là chữ số : ………..
6/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 840.
Số tự nhiên đó là : ………………..
7/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 1152.
Số tự nhiên đó là : …………………
8/ Lúc tuổi cháu bằng
1
6
tuổi cháu hiện nay thì hồi đó ông 60 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay, biết
tổng số tuổi 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Tuổi cháu hiện nay là : …….….tuổi.
9/ Cùng một lúc An và Bình đi từ A – B cách nhau 28km. An đi ngựa với v = 7km/giờ. Bình đi xe
đạp với v = 13km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành mấy giờ thì quãng đường còn lại của An bằng 3 lần
quãng đường còn lại của Bình ? Sau : …….….. giờ.
10/ Cho tưa giác ABCD. M là trung điểm của AB. A M B
Diện tích tam giác ACD = 30cm
2
.
Diện tích tam giác MCD = 27,5cm
2
.
Diện tích tam giác BCD = …… ….. cm
2
. D C
11/ Tính A =
2007 2006 2 1
2008 .........
2 3 2007 2008
1 1 1 1 1
........
2 3 4 2008 2009
………………..…….
12/ Tính A =
2009 2008 2 1
2010 .........
2 3 2009 2010
1 1 1 1 1
........
2 3 4 2010 2011
………………………
BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt : (v25 cũ)
1
Toán 5 - Trang 2
Toán 5 - Người đăng: Plant Youmong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán 5 9 10 143