Ktl-icon-tai-lieu

toán cao cấp

Được đăng lên bởi zzhuylszz
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2011

Toán cao cấp
Không gian vector
(bản thử nghiệm)

Lê Cao Nguyên
Sinh viên lớp A18 – CLC – TCNH – K50 Đại học Ngoại thương

LÊ CAO NGUYÊN
Sinh viên lớp A18 – CLC – TCNH – K50 Đại học Ngoại thương

TOÁN CAO CẤP
Không gian vector
(Bản thử nghiệm)

2011

Lời nói đầu
Chắc các bạn đều biết môn toán cao cấp là một trong những môn "càng học càng
không hiểu" trong chương trình giáo dục đại học ở Việt Nam, bởi nhiều kiến thức trong môn
này khá phức tạp, thậm chí còn trừu tượng khó hiểu. Hơn nữa do không có một giáo trình
toán cao cấp thống nhất, cho nên chuyện "thầy dạy sách này, trò học sách kia" là điều dễ xảy
ra, thậm chí sách của thầy còn có những kiến thức mở rộng, "cao cấp" hơn sách của trò nên
trò không hiểu là điều đương nhiên. Ngoài ra các giáo trình toán cao cấp thường không có
phần tóm tắt kiến thức ở mỗi chương, nên học trò phải tự tóm tắt kiến thức, dẫn đến kiến
thức có thể không đầy đủ và thiếu sự liên kết. Đó là những vấn đề mà hầu như sinh viên nào
cũng gặp phải. Việc tìm ra một cuốn sách toán cao cấp mà có thể diễn giải một cách đầy đủ,
dễ hiểu các kiến thức, có phần tóm tắt kiến thức để sinh viên nắm bắt dễ dàng là vô cùng khó
khăn, dẫn đến sinh viên phải trao đổi kiến thức với nhau, thậm chí còn không biết trao đổi
cái gì vì kiến thức nắm được khá rời rạc và không có hệ thống.
Bản thân tôi đã từng trải qua những vấn đề ấy, nên tôi thấu hiểu được nỗi khổ của các
bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên lớp A18 của tôi trong việc học môn toán cao cấp.
Vì vậy tôi quyết định viết cuốn sách này để diễn giải một cách đầy đủ, dễ hiểu nhất có thể các
kiến thức của chương "Không gian vector" trong toán cao cấp, một chương khá trừu tượng,
khó hiểu mà các cuốn sách tôi đã đọc thường không diễn giải hết.
Cuốn sách này gồm có ba phần. Phần đầu cuốn sách là phần "diễn giải kiến thức",
trong đó tất cả các kiến thức, từ cơ bản đến phức tạp, của chương "Không gian vector" mà
tôi nắm bắt được đều được tổng hợp ở đây. Với những kiến thức cơ bản mà khá trừu tượng
khó hiểu, tôi đều có một số ví dụ để minh họa. Phần thứ hai của cuốn sách là phần "tóm tắt
kiến thức", phần này là nơi tôi tổng hợp một cách có chọn lọc các kiến thức đã nói ở trên, có
đi kèm hướng dẫn cho các dạng bài tập cơ bản của chương. Phần cuối cùng của cuốn sách là
một số bài tập cơ bản nhằm mục đích tham khảo. Các bạn không chuyên toán cao cấp nên
đọc phần "tóm tắt kiến thức" vì phần này viết khá ngắn gọn, giúp các bạn dễ dàng nắm vững
kiến thức, phục vụ cho việc giải bài tập. Còn bạn ...
Ton cao cp
Không gian vector
(bn th nghim)
2011
Lê Cao Nguyên
Sinh viên lớp A18 CLC TCNH K50 Đại hc Ngoi thương
toán cao cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán cao cấp - Người đăng: zzhuylszz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
toán cao cấp 9 10 939