Ktl-icon-tai-lieu

toán cao cấp A2

Được đăng lên bởi Bùi Anh Văn
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

=====	=====

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

TOÁN CAO CẤP (A2)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

Giới thiệu môn học

0. GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên
các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao
cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn
toán cao cấp A2 là các cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Có khá nhiều sách giáo
khoa và tài liệu tham khảo viết về các chủ đề này. Tuy nhiên với phương thức đào
tạo từ xa có những đặc thù riêng, đòi hỏi học viên làm việc độc lập nhiều hơn, do
đó cần phải có tài liệu hướng dẫn học tập thích hợp cho từng môn học. Tập tài liệu
hướng dẫn học môn toán cao cấp A2 này được biên soạn cũng nhằm mục đích
trên.
Tập tài liệu này được biên soạn theo chương trình qui định năm 2001 của Học
viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Nội dung của cuốn sách bám sát các giáo
trình của các trường đại học kỹ thuật, giáo trình dành cho hệ chính qui của Học
viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông biên soạn năm 2001 và theo kinh nghiệm
giảng dạy nhiều năm của tác giả. Chính vì thế, giáo trình này cũng có thể dùng làm
tài liệu học tập,tài liệu tham khảo cho sinh viên của các trường, các ngành đại học
và cao đẳng.
Giáo trình được trình bày theo cách thích hợp đối với người tự học, đặc biệt
phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo từ xa. Trước khi nghiên cứu các nội dung chi
tiết, người đọc nên xem phần giới thiệu của mỗi chương để thấy được mục đích ý
nghĩa, yêu cầu chính của chương đó. Trong mỗi chương, mỗi nội dung, người đọc
có thể tự đọc và hiểu được cặn kẽ thông qua cách diễn đạt và chứng minh rõ ràng.
Đặc biệt bạn đọc nên chú ý đến các nhận xét, bình luận để hiểu sâu hơn hoặc mở
rộng tổng quát hơn các kết quả. Hầu hết các bài toán được xây dựng theo lược đồ:
đặt bài toán, chứng minh sự tồn tại lời giải bằng lý thuyết và cuối cùng nêu thuật
toán giải quyết bài toán này. Các ví dụ là để minh hoạ trực tiếp khái niệm, định lý
hoặc các thuật toán, vì vậy sẽ giúp người đọc dễ dàng hơn khi tiếp thu bài học. Sau
các chương có phần tóm tắt các nội dung chính và cuối cùng là các câu hỏi luyện
tập. Có khoảng từ 30 đến 40 bài tập cho mỗi chương, tương ứng vói 3 -5 câu hỏi
cho mỗi tiết lý thuyết. Hệ thống câu hỏi này bao trùm toàn bộ nội dung vừa được
học. Có những câu kiểm tra trực tiếp các kiến thức vừa được học nhưng cũng có
những câu đ...
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
TOÁN CAO CP (A2)
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
==========
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
toán cao cấp A2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán cao cấp A2 - Người đăng: Bùi Anh Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
toán cao cấp A2 9 10 308