Ktl-icon-tai-lieu

Toán học và tuổi trẻ

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Kiên
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN TẬP
CÁC CHUYÊN
ĐỀ HAY ÔN
THI ĐẠI HỌC
– Tạp chí THTT
Phiên bản 1.0
GSTT GROUP tổng hợp

Lovebook.vn | 1

MỘT VÀI ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Nguyễn Tất Thu

(GV THPT Lê Hồng Phong, Biên Hòa, Đồng Nai)
Phương trình lượng giác (PTLG) luôn xuất hiện trong các đề thi đại học và cũng gây không ít khó khăn cho các
thí sinh. Trong bài viết này chúng tôi trao đổi với các bạn một số điểm cần chú ý khi giải các PTLG. Về phương
pháp chung thì để giải PTLG ta sử dụng các công thức biến đổi lượng giác đưa phương trình ban đầu về PTLG
thường gặp.
Chúng ta biến đổi PTLG theo các hướng sau:
1. Đưa về phương trình bậc nhất đối với sin và cosin
Với dạng này ta cần lưu ý một số biến đổi sau:
sin

√ cos

sin (

)

cos (

)

cos

sin (

)

cos (

)

)

√ cos (

)

♠ Thí dụ 1: Giải phương trình

√

√ sin
sin

cos

ờ

√ sin (

ả Ta có sin

√ cos

(1)
) nên (1)

sin (

sin (

)

sin

k
,k

[

.

k.
1
♠ Thí dụ 2: Giải phương trình

.

(

√

)

(Đề thì ĐH khối B – 2009)
ờ

ả Phương trình đã cho tương đương với

sin

1

sin

√ cos

cos

sin

1

sin

k
sin

√ cos

cos

cos (

)

cos

.

[
k.

2. Biến đổi về phương trình chỉ chứa một hàm số lượng giác
Với phương pháp này chúng ta cần lưu ý tới một số đẳng thức sau:
1
sin
cos
1
sin
sin

cos

sin
♠

1
í ụ

ờ

1
tan
tan
ả

sin

ươ

ì

(1

sin

í ụ

ả

ả Ta có ( )

ờ
1
cos

cos

. cos
cos

)

( )

√

1

)

sin

(Đề thi ĐH khối A – 2006)

sin

Đối chiếu điều kiện ta có
♠

)

√

ả Điều kiện sin

( )

1 tan
.
1 tan
( (

cos

ươ

n ,n
ì

(1
sin

1

) cos
. sin

cos

sin

k (k

1

).

là nghiệm c a phương trình đã cho.

.

cos
11

sin

1
1
cos

1

11
11

cos

sin

(cos

cos 1
cos

( )

.

sin
)
1

1

(cos
k

cos 1
,k

)

.

Lovebook.vn – Nhà sách duy nhất cung cấp sách do đội ngũ thủ khoa GSTT GROUP viết | 2

♠

í ụ

ờ

ả

ươ

ì

(

ả Điều kiện cos (

1( )

)

)

k .

1 tan
tan
1
1 tan
1 tan
♠ Thí dụ 6: Giải phương trình
( )

tan ( tan

)

tan
(1

tan

)

k ,k

.

( )

(Đề thi ĐH khối B – 2004)
ờ

ả Điều kiện cos

( )

(1

sin

( sin

)(1

sin
cos
sin

sin )

sin )

(1

sin
sin

sin )

sin

sin
1 sin

sin
1 sin

sin

k

1

sin

k

sin

,k

[

.

k
Cả hai họ nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện nên là hai họ nghiệm c a PT (5).
)
( )
♠ Thí dụ 7: Giải phương trình √ (
ả ( )

ờ

cos (

sin (

)

sin (

)

í ụ

ả

)

sin (

)

1

sin (

)

sin (

)

k

[

1

,k

k

.

[
k
3. Biến đổi về phương trình tích
Để biến đổi về phương trình tích, chúng ta cần tạo ra các thừa số chung. Một số lưu ý khi tìm nhân tử chung: Các
biểu thứ...
TUYN TP
CÁC CHUYÊN
ĐỀ HAY ÔN
THI ĐẠI HC
Tp chí THTT
Phiên bn 1.0
GSTT GROUP tng hp
Toán học và tuổi trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán học và tuổi trẻ - Người đăng: Nguyễn Trung Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Toán học và tuổi trẻ 9 10 629