Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 1

Được đăng lên bởi tranguyen8894
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:
1

3

2

12 giờ

1 giờ

4

3 giờ

7 giờ

1

Câu 2: Nối mỗi câu với đồng
hồ thích hợp:
Em ngủ dậy lúc 6 giờ
Em học buổi chiều lúc 2 giờ
2

Em học buổi sáng lúc 7 giờ
Em đi ngủ lúc 9 giờ tối
3
4

Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2015
Toán

Luyện tập chung

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
37 + 21

49 + 20

47 – 23

39 – 16

52 + 14

42 – 20

56 – 33

52 + 25

+

37
21
58

+

52
14
66

-

47

-

56

23

33

24

23

+

49

-

42

-

39

20

20

16

69

22

23

+

52
25
77

Bài 2: Tính:

23 + 2 + 1 = 25 + 1 = 26
40 + 20 + 1 = 60 + 1 = 61
90 – 60 – 20 = 30 – 20 = 10

Bài 3: Đo rồi viết độ dài đoạn thẳng
AB, đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn
thẳng AC.

6

3
?
cm
9cm

Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng BC
dài 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC?

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AC là:
6 + 3 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm

Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp:
Bạn An ngủ dậy lúc 6 giờ sáng
Bạn An tưới hoa lúc 5 giờ chiều
Bạn An ngồi học lúc 8 giờ sáng

...
Câu 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:
12 giờ
1 giờ 3 giờ 7 giờ
1
2
3
4
Toán lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán lớp 1 - Người đăng: tranguyen8894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Toán lớp 1 9 10 124