Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 5

Được đăng lên bởi th-tha-ttthuyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 27
Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ ngày

tháng 3 năm 2015
TOÁN (tiết 1)

I.Mục tiêu:
1- Kiến thức:
Giúp học sinh củng cố kiến thức về các phép tính với số đo thời gian
2-Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng tính toán, giải toán có lời văn.
- Thực hành đố vui toán học.
3-Thái độ:
- GD ý thức học tập
II. CHUẨN BỊ :
Vở bài tập thực hành toán và tiếng việt.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. KTBC(5’)
2-3 hs nêu
Yêu cầu hs nêu lại cách nhân và chia
số đo thời gian
Hs nhận xét
Gv nhận xét và cho điểm
B.Bài mới:
Bài 1: (HSY) (10’)
2 hs nêu y/c bài tập 1
Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
Gv hướng dẫn mẫu cho hs phép tính
Hs suy nghĩ làm bài cá nhân vào vở
7giờ 23 phút
8 giờ 30 phút
Gv yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở
x 3
x 6
21 giờ 69 phút
48 giờ 180 phút
Hay 22 giờ 9 phút
hay 51 giờ
Gv giúp đỡ hs yếu
Gv – hs nhận xét
24 giờ 42 phút 6
- GV chốt: Bài tập này củng cố cho
0
4 giờ 7 phút
chúng ta về cách nhân, chia số đo thời
gian
Hs lắng nghe
Bài 2: (15’)
Nối mỗi phép tính với kết quả đúng
Gv yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở
Gv – hs nhận xét
- GV chốt: Bài tập này củng cố cho
chúng ta về cách nhân chia số đo thời
gian
Bài 3: (5’)

Hs lắng nghe

Một người thợ rèn làm việc từ 8 giờ
đến 11 giờ 30 phút và rèn được 3 bộ
dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm
một bộ dụng cụ hết bao nhiêu thời
gian?
Gv hướng dẫn hs
Gv yêu cầu hs suy nghĩ làm bài
Bài 4: (5’) HSKG
Một người thợ làm 3 sản phẩm hết 10
giờ 15 phút. Hỏi người đó làm xong 5
sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời
gian?
Gv hướng dẫn hs
Gv yêu cầu hs suy nghĩ làm bài

2 hs đọc yêu cầu đề bài
Hs làm bài cá nhân vào vở
b) 1 giờ 10 phút

2hs đọc yêu cầu
Bài giải
1 sản phẩm làm hết số thời gian là:
10 giờ 15 phút : 3 = 3 giờ 25 phút
5 sản phẩm làm hết số thời gian là:
5 x 3 giờ 25 phút = 17 giờ 5 phút
Đáp số : 17 giờ 5 phút

Gv đưa ra đáp án.
C. Củng cố - dặn dò (2’)
Củng cố lại kiến thức được ôn trong
bài
Tóm tắt nội dung tiết học.
Rút Kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT (tiết 1)
I.Mục tiêu:
1- Kiến thức:
Hs ôn tập củng cố kiến thức về lien kết giữa các câu.
2-Kĩ năng:
Thay thế được từ ngữ có nghĩa tương đương để đảm bảo liên kết mà không bị lặp
từ
3-Thái độ:
- GD ý thức học tập
II. CHUẨN BỊ :
Vở bài tập thực hành toán và tiếng việt.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. ...
Tuần 27
Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ ngày tháng 3 năm 2015
TOÁN (tiết 1)
I.Mục tiêu:
1- Kiến thức:
Giúp học sinh củng cố kiến thức về các phép tính với số đo thời gian
2-Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng tính toán, giải toán có lời văn.
- Thực hành đố vui toán học.
3-Thái độ:
- GD ý thức học tập
II. CHUẨN BỊ :
Vở bài tập thực hành toán và tiếng việt.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
A. KTBC(5’)
Yêu cầu hs nêu lại cách nhân và chia
số đo thời gian
Hs nhận xét
Gv nhận xét và cho điểm
B.Bài mới:
Bài 1: (HSY) (10’)
Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
Gv hướng dẫn mẫu cho hs phép tính
Gv yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở
Gv giúp đỡ hs yếu
Gv – hs nhận xét
- GV chốt: Bài tập này củng cố cho
chúng ta về cách nhân, chia số đo thời
gian
Bài 2: (15’)
Nối mỗi phép tính với kết quả đúng
Gv yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở
Gv – hs nhận xét
- GV chốt: Bài tập này củng cố cho
chúng ta về cách nhân chia số đo thời
gian
Bài 3: (5’)
Hoạt động học
2-3 hs nêu
2 hs nêu y/c bài tập 1
Hs suy nghĩ làm bài cá nhân vào vở
7giờ 23 phút 8 giờ 30 phút
x 3 x 6
21 giờ 69 phút 48 giờ 180 phút
Hay 22 giờ 9 phút hay 51 giờ
24 giờ 42 phút 6
0 4 giờ 7 phút
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
Toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán lớp 5 - Người đăng: th-tha-ttthuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Toán lớp 5 9 10 275