Ktl-icon-tai-lieu

Toán mạng khối 7 vòng 8

Được đăng lên bởi changhil-70
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Lý Thường Kiệt

GV: Võ Phú Cường

TOÁN MẠNG KHỐI 7 - VÒNG 8 - ( 14 -15)
============
* BÀI THI SỐ 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU.

--- Trang 1 ---

Trường THCS Lý Thường Kiệt

GV: Võ Phú Cường

--- Trang 2 ---

Trường THCS Lý Thường Kiệt
* BÀI THI SỐ 2: CÓC VÀNG TÀI BA
1)

GV: Võ Phú Cường

*
2)

*
3)

*
4)
*
5)

*
6)
*
7)

*
8)
*
9)

10)

*
11)

*
12)
*
--- Trang 3 ---

Trường THCS Lý Thường Kiệt
13)

GV: Võ Phú Cường

*
14)

*
15)

16)

17)
*
18)

*
19)

*
20)

*
21)
*
22)
* BÀI THI SỐ 2: TÌM KHO BÁU
1)

12,6
2)
--- Trang 4 ---

Trường THCS Lý Thường Kiệt

GV: Võ Phú Cường

6,41
3)
1000
4)

2,7
5)

259
6)

10
7)
150
8)
110
9)
153.X : X  X  1 CALC
10)
*
11)

3,(6)
12)

3
13)
--- Trang 5 ---

=2601

Trường THCS Lý Thường Kiệt

GV: Võ Phú Cường
0,726

14)

-0,31
15)

16)

6,41
17)

45
18)

1
19)
2/3
20)

2,7
21)

0,11
22)
15,23
23)

6378
--- Trang 6 ---

Trường THCS Lý Thường Kiệt
24)

GV: Võ Phú Cường

25)
1235000
26)

27)

-2
28)

1,42
29)
2342000
30)
-0,5
31)

--- Trang 7 ---

...
Trường THCS Lý Thường Kiệt GV: Võ Phú Cường
TOÁN MẠNG KHỐI 7 - VÒNG 8 - ( 14 -15)
============
* BÀI THI SỐ 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU.
--- Trang 1 ---
Toán mạng khối 7 vòng 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán mạng khối 7 vòng 8 - Người đăng: changhil-70
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Toán mạng khối 7 vòng 8 9 10 258