Ktl-icon-tai-lieu

Tôi tự học _ Nguyễn Duy Cần

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 6918 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TÔI TỰ HỌC
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 383

Đánh máy: Chanquangtu, Readman
Sửa lỗi và bổ sung: Goldfish,Tuanz
Thực hiện ebook:
Ngày hoàn thành:
MỤC LỤC
TỰA
CHƯƠNG I: THỬ TÌM MỘT ĐỊNH NGHĨA
A.THẾ NÀO LÀ NGƯỜI HỌC THỨC?
B. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
C. THẾ NÀO LÀ BẬC THIÊN TÀI?

CHƯƠNG II: NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH
A. HỌC VẤN VÀ THỜI GIAN
B. CÁI HỌC VỀ BỀ RỘNG VÀ CÁI HỌC VỀ BỀ SÂU
C. CỐ GẮNG: ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN CỦA SỰ TIẾN BỘ TINH THẦN
D. CỐ GẮNG MÀ ĐƯỢC BỀN BỈ LÀ NHỜ CÓ SỰ HỨNG THÚ LÀM HẬU THUẪN
Đ. BIẾT TỔ CHỨC SỰ HIỂU BIẾT CỦA MÌNH
E. ÓC PHÊ BÌNH
G. “BIẾT MÌNH” LÀ CÁI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC
H. HỌC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG CON ĐƯỜNG XỬ THẾ
I. ÓC TINH NHUỆ
K. BIẾT TUYỂN CHỌN

CHƯƠNG III: NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN TIỆN CHO SỰ TỰ HỌC
A. THỜI GIỜ
B. TINH THẦN TẢN MÁC
C. ĐỜI SỐNG ĐƠN GIẢN
D. SỰ TẬP TRUNG TINH THẦN

Đ. ÓC TỔNG QUÁT
E. ÓC NHÂN QUẢ
G. ÓC TẾ NHỊ
H. ÓC THÁN THƯỞNG

CHƯƠNG IV: NHỮNG PHƯƠNG TIỆN CHÁNH

A. ĐỌC SÁCH
1. Thế nào là sách hay?
2. Đọc sách để tìm hiểu mình
B. PHẢI ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO
1.Tánh cách tôn nghiêm của sự đọc sách
2. Chỉ đọc những tác phẩm hay
3. Sách gối đầu giường
4. Uống nước tận nguồn
5. Sách quá nhiều chú giải
6. Đọc sách cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần
7. Cần đọc những sách cao hơn tầm hiểu biết của mình
8. Đối với bất cứ sách nào, phải dành cho nó một tấm lòng thiện cảm
9. Cần ôn lại những gì ta đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về vấn đề của quyển sách đã nêu ra
10. Đọc sách cần phải đồng hoá với nó và phản động lại nó
11. Đọc sách cần đặt cho mình trước một vấn đề… hay một câu hỏi để tìm kiếm, săn đuổi…
12. Làm thế nào để nghiên cứu một hệ thống tư tưởng?
13. Làm cách nào để hiểu biết được học thuyết mới?
14. Cái hại của những sách toát yếu
15. Viết lại những gì mình đã đọc
16. Đọc sách cần xem bản mục lục

CHƯƠNG V: ĐỌC NHỮNG GÌ?

1. ĐỌC TIỂU THUYẾT TÂM LÝ
2. ĐỌC SỬ
3. ĐỌC BÁO
4. ĐỌC NHỮNG SÁCH VỀ THIÊN VĂN VÀ ĐỊA LÝ

CHƯƠNG VI: HỌC NHỮNG GÌ
A. HỌC VIẾT VĂN
B. HỌC DỊCH VĂN

CHƯƠNG VII: BA YẾU TỐ CHÍNH CỦA MỘT NỀN VĂN HOÁ VỮNG VÀNG

A. ÓC KHOA HỌC
B. ÓC TRIẾT HỌC
C. BIẾT XÚC CẢM

CHƯƠNG VIII: MỘT VÀI NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Nguyên tắc thứ nhất: Đi từ dễ đến khó
2. Nguyên tắc thứ hai: Làm việc đều đều không gián đoạn
3. Nguyên tắc thứ ba: Khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên
4. Nguyên tắc thứ tư: Biết lựa chọn
5. Nguyên tắc thứ năm: Quý thời giờ làm việc và đặt cho nó thành một kỉ luật
6. Nguyên tắc thứ sáu: Biết dùng thời giờ làm việc và tiết kiệm từng phút một
7. Nguyên tắc thứ bảy: Làm việ...
TÔI TỰ HỌC
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 383
Đánh máy: Chanquangtu, Readman
Sửa lỗi và bổ sung: Goldfish,Tuanz
Thực hiện ebook:
Ngày hoàn thành:
MỤC LỤC
TỰA
CHƯƠNG I: THỬ TÌM MỘT ĐỊNH NGHĨA
A.TH NÀO NGƯỜI HỌC THỨC?
B. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
C. TH NÀO BẬC THIÊN TÀI?
CHƯƠNG II: NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH
A. HỌC VẤN THỜI GIAN
B. CÁI HỌC V B RỘNG CÁI HỌC V B SÂU
C. C GẮNG: ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN CỦA S TIẾN B TINH THẦN
D. C GẮNG ĐƯỢC BỀN B NH S HỨNG THÚ LÀM HẬU THUẪN
Đ. BIẾT T CHỨC S HIỂU BIẾT CỦA MÌNH
E. ÓC PHÊ BÌNH
G. “BIẾT MÌNH” CÁI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC
H. HỌC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG CON ĐƯỜNG X TH
I. ÓC TINH NHU
K. BIẾT TUYỂN CHỌN
CHƯƠNG III: NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN TIN CHO S T HC
A. THỜI GI
B. TINH THẦN TẢN C
C. ĐỜI SỐNG ĐƠN GIẢN
D. S TẬP TRUNG TINH THẦN
Tôi tự học _ Nguyễn Duy Cần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi tự học _ Nguyễn Duy Cần - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Tôi tự học _ Nguyễn Duy Cần 9 10 753