Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt khóa luận năm 2014

Được đăng lên bởi anhla_future@yahoo.com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM TẮT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014
Tên đề tài: Biến động chất lượng môi trường nước Hồ Thiền Quang
Tóm tắt nội dung khoá luận tốt nghiệp:
- Quá trình đô thi hóa đẩy nhanh đang gây áp lực đối với môi
trường đô thi. Những vẫn đề ô nhiễm thường gặp ở các đô thị “ Ô
nhiễm chất thải, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường
nước….”.
Hồ Thiền Quang là một hồ có lịch sử lâu đời từng mệnh danh là “ Lá
phổi xanh” của Thủ đô Hà Nôi.Tuy nhiên do quá trình đô thị hóa và
dân cư sinh sống và các dịch vụ ngày càng đông đúc nên hồ dần đang
trở thành hố rác của khu vực dân sinh nơi đây.Hồ đã được quan tâm
nhiều năm năm và đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý tình nguồn nước
trong hồ nhưng các thông số vẫn vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước
trong thời gian nghiên cứu thực hiện”Đánh giá mức độ ô nhiễm qua 2
nhóm chỉ số: Thông số thủy lý hóa(Nhiệt độ, Ph, độ đục, nồng độ DO,
BOD, COD hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng Nito….) và các thông
số đa dạng sinh học như thành phần loài, mật độ các loài, sự xuất hiện
chỉ thị….
I)
Phương pháp nhiên cứu:
1, Địa điểm nghiên cứu ( Lấy mẫu nước 6 điểm quanh hồ và 2 điểm giữa
hồ)
2, Thời gian nghiên cứu: Lấy mẫu 3 đợt vào tháng 1 tháng 4 và tháng 7
3, Phương pháp thu mẫu: Lấy mẫu các điểm và sử dụng máy TOA đo
PH, to…
II, Đặc điểm của hồ Thiền Quang
 Theo bản đồ Hà Nội năm 1831 thì hồ Thiền Quang có tên là hồ Liên
Thủy, rộng hơn hồ Thiền Quang bây giờ. Phía Tây hồ giáp với phố

Yết Kiêu, Phía Tây ăn lấn vào phố Nguyễn Bỉnh Khiên, phía bắc giáp
với phố TRần Quốc Toản, Phía bắc giáp với phố Trần Quốc Toản và
phía Nam thông với Hồ Bảy Mẫu. Quanh hồ có lang Lien Thủy phía
Bắc và phía Tây, Làng Thiền Wuang ở phía Đông Nam, Làng Quan
Hoa ở Tây Nam, Làng Pháp Hoa ở phía Nam. Hồ bị lấp dần để xây
phố và ổn định từ năm 1930 tọa độ địa lý hồ 59°59′B, 189°59′T (Nguồn
cấp do Atom của Wikipedia )
 Các điểm nhà máy gần Hồ Thiền Quang
+) Nhà máy Chế tạo đầu máy phố Khâm Thiên
+) Xưởng than, Xi măng phố Lê Duẩn
+)
 Đặc điểm Hồ Thiền Quang
+) Trong hồ có 5 cống ra vào
+) Hồ đã được kè và và cải tạo lại năm 2009
+) Trong hồ có (Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội, Chùa Quan
Hoa)
+) Tình trạng nước Hồ không có rác thái, không mùi hôi…đánh giá
chung không bị ôi nhiễm
+) Dân sinh tập thể dục buổi sáng và buổi chiều
 Xung quanh hồ

+) Có đường Quang Trung, Nguyễn Duy, Nguyễn Bình Trọng, Trần
Nhân Tồng chạy xung quanh hồ
+)Cổng chính Công viên Thống nhất và bến xe bust Công viên thống
nhất đối diện H...
TÓM TẮT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014
Tên đề tài: Biến động chất lượng môi trường nước Hồ Thiền Quang
Tóm tắt nội dung khoá luận tốt nghiệp:
- Quá trình đô thi hóa đẩy nhanh đang gây áp lực đối với môi
trường đô thi. Những vẫn đề ô nhiễm thường gặp ở các đô thị “ Ô
nhiễm chất thải, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường
nước….”.
Hồ Thiền Quang là một hồ có lịch sử lâu đời từng mệnh danh là “ Lá
phổi xanh” của Thủ đô Hà Nôi.Tuy nhiên do quá trình đô thị hóa và
dân cư sinh sống và các dịch vụ ngày càng đông đúc nên hồ dần đang
trở thành hố rác của khu vực dân sinh nơi đây.Hồ đã được quan tâm
nhiều năm năm và đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý tình nguồn nước
trong hồ nhưng các thông số vẫn vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước
trong thời gian nghiên cứu thực hiện”Đánh giá mức độ ô nhiễm qua 2
nhóm chỉ số: Thông số thủy lý hóa(Nhiệt độ, Ph, độ đục, nồng độ DO,
BOD, COD hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng Nito….) và các thông
số đa dạng sinh học như thành phần loài, mật độ các loài, sự xuất hiện
chỉ thị….
I) Phương pháp nhiên cứu:
1, Địa điểm nghiên cứu ( Lấy mẫu nước 6 điểm quanh hồ và 2 điểm giữa
hồ)
2, Thời gian nghiên cứu: Lấy mẫu 3 đợt vào tháng 1 tháng 4 và tháng 7
3, Phương pháp thu mẫu: Lấy mẫu các điểm và sử dụng máy TOA đo
PH, t
o
II, Đặc điểm của hồ Thiền Quang
Theo bản đồ Hà Nội năm 1831 thì hồ Thiền Quang có tên là hồ Liên
Thủy, rộng hơn hồ Thiền Quang bây giờ. Phía Tây hồ giáp với phố
Tóm tắt khóa luận năm 2014 - Trang 2
Tóm tắt khóa luận năm 2014 - Người đăng: anhla_future@yahoo.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tóm tắt khóa luận năm 2014 9 10 154