Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp bìa giáo án đẹp

Được đăng lên bởi quangtuyen8585
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thư ngỏ:
Xin chia sẻ với các thầy, cô giáo những mẫu bìa mà
tôi sưu tầm và thiết kế trong nhiều năm qua để các thầy,
cô tham khảo. Kính chúc các thầy, cô sức khỏe, năm học
mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, cũng như
trong cuộc sống luôn hạnh phúc.
Đồng nghiệp của các thầy, cô!

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 - 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh

Naêm hoïc: 2010 –2011
Năm học: 2010- 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 - 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 – 2011

SỞ GD-ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT A BÌNH LỤC
----------  ----------

KẾ HOẠCH DẠY THÊM
VẬT LÝ 10 CƠ BẢN

Tổ: LÝ- CN- TD - QP
GV: TỐNG THỊ HỒNG TUYÊN

N¨m häc : 2014-2015
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GI¸O ¸N:

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 - 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Gi¸o ¸n

Tiếng Anh 7

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
Năm hoc: 2010 - 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG

----------«---------

M«n tiÕng anh 6

Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh

Naêm hoïc: 2010 –2011

...
Thư ngỏ:
Xin chia sẻ với các thầy, giáo những mẫu bìa
tôi sưu tầm thiết kế trong nhiều năm qua để các thầy,
tham khảo. Kính chúc các thầy, sức khỏe, năm học
mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, cũng như
trong cuộc sống luôn hạnh phúc.
Đồng nghiệp của các thầy, cô!
tổng hợp bìa giáo án đẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp bìa giáo án đẹp - Người đăng: quangtuyen8585
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tổng hợp bìa giáo án đẹp 9 10 763