Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các bài tập tổ hợp chọn lọc

Được đăng lên bởi Thùy Nhung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gặp gỡ Toán học 4

VNMATH.COM Trường ĐH KHTN & Titan Education

Bài tập tổ hợp chọn lọc
(Bài tập dành cho chuyên đề: Các phương pháp giải bài toán tổ hợp)
Bài 1. Lát bàn cờ 8 x 8 bằng 21 quân trimino kích thước 1 x 3. Hỏi ô trống còn lại có thể
là ô nào ?
Bài 2. (Nghệ An 2009) Cho n là số nguyên dương lớn hơn hay bằng 2. Kí hiệu A = {1, 2,
…, n}. Tập con B của tập A được gọi là 1 tập "tốt" nếu B khác rỗng và trung bình cộng
của các phần tử của B là 1 số nguyên. Gọi Tn là số các tập tốt của tập A. Chứng minh
rằng Tn – n là 1 số chẵn.
Bài 3. (Vũng Tàu 2009) Trên bàn cờ vua kích thước 8x8 được chia thành 64 ô vuông đơn
vị, người ta bỏ đi một ô vuông đơn vị nào đó ở vị trí hàng thứ m và cột thứ n. Gọi S(m;n)
là số hình chữ nhật được tạo bởi một hay nhiều ô vuông đơn vị của bàn cờ sao cho không
có ô nào trùng với vị trí của ô bị xóa bỏ ban đầu. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất
của S(m;n).
Bài 4. Ba nhóm đường thẳng song song chia mặt phẳng thành N miền. Hỏi số đường
thẳng của cả 3 nhóm ít nhất là bao nhiêu để N > 2011.
Giả sử số đường thẳng của mỗi nhóm là p, q, r hãy chứng minh số miền tạo thành không
vượt quá: pq + qr + rp + p + q + r + 1.
Ý tưởng chính là: p đường thẳng song song chia mặt phẳng thành p+1 phần. Khi kẻ thêm
1 đường thẳng không song song với p đường thẳng này thì sẽ tạo ra thêm p+1 phần. Như
thế, sau khi kẻ q đường thẳng nữa thì số phần là (p+1)(q+1).
Cuối cùng, khi đã có 2 họ p + q đường thẳng, khi kẻ thêm đường thẳng của họ thứ 3 sẽ
cắt hai họ trên ở nhiều nhất p+q điểm, do đó tạo ra p+q+1 miền mới.
Suy ra số miền mới tối đa là (p+1)(q+1) + r(p+q+1).
Bài 5. (Nghệ An 2009) Cho 9 điểm nguyên trên mặt phẳng tọa độ, không có 3 điểm thẳng
hàng. Chứng minh ta luôn chọn được 3 điểm thỏa mãn diện tích của tam giác tạo bởi
chúng là số chẵn.
Trần Nam Dũng

Page 1

Gặp gỡ Toán học 4

VNMATH.COM Trường ĐH KHTN & Titan Education

Bài 6. (Nga 2007, Bắc Ninh 2009) Trong bảng hình vuông gồm 10 x 10 ô vuông (10
hàng, 10 cột), người ta viết vào các ô vuông các số tự nhiên từ 1 đến 100 theo cách như
sau: ở hàng thứ nhất, từ trái sang phải, viết các số từ 1 đến 10; ở hàng thứ hai, từ trái sang
phải, viết các số từ 11 đến 20; cứ như vậy cho đến hết hàng thứ 10. Sau đó cắt bảng hình
vuông thành những hình chữ nhật cỡ 1 x 2 hoặc 2 x 1. Tính tích số của hai số trong mỗi
hình chữ nhật rồi cộng 50 tích lại. Cần phải cắt hình vuông như thế nào để tổng tìm được
nhỏ nhất ?
Bài 7. (Nhật Bản 2007) Ta có 15 tấm thẻ được đánh số 1, 2, …, 15. Có bao nhiêu cách
chọn r...
Gặp gỡ Toán học 4 VNMATH.COM Trường ĐH KHTN & Titan Education
Bài tập tổ hợp chọn lọc
(Bài tập dành cho chuyên đề: Các phương pháp giải bài toán tổ hợp)
Bài 1. Lát bàn cờ 8 x 8 bằng 21 quân trimino kích thước 1 x 3. Hỏi ô trống còn lại thể
là ô nào ?
Bài 2. (Nghệ An 2009) Cho n là số nguyên dương lớn hơn hay bằng 2. Kí hiệu A = {1, 2,
…, n}. Tập con B của tập A được gọi 1 tập "tốt" nếu B khác rỗng trung bình cộng
của các phần tử của B 1 số nguyên. Gọi T
n
số các tập tốt của tập A. Chứng minh
rằng T
n
– n là 1 số chẵn.
Bài 3. (Vũng Tàu 2009) Trên bàn cờ vua kích thước 8x8 được chia thành 64 ô vuông đơn
vị, người ta bỏ đi một ô vuông đơn vị nào đó ở vị trí hàng thứ m và cột thứ n. Gọi S(m;n)
là số hình chữ nhật được tạo bởi một hay nhiều ô vuông đơn vị của bàn cờ sao cho không
ô nào trùng với vị trí của ô bị xóa bỏ ban đầu. Tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất
của S(m;n).
Bài 4. Ba nhóm đường thẳng song song chia mặt phẳng thành N miền. Hỏi số đường
thẳng của cả 3 nhóm ít nhất là bao nhiêu để N > 2011.
Giả sử số đường thẳng của mỗi nhóm là p, q, r hãy chứng minh số miền tạo thành không
vượt quá: pq + qr + rp + p + q + r + 1.
Ý tưởng chính là: p đường thẳng song song chia mặt phẳng thành p+1 phần. Khi kẻ thêm
1 đường thẳng không song song với p đường thẳng này thì sẽ tạo ra thêm p+1 phần. Như
thế, sau khi kẻ q đường thẳng nữa thì số phần là (p+1)(q+1).
Cuối cùng, khi đã 2 họ p + q đường thẳng, khi kẻ thêm đường thẳng của họ thứ 3 sẽ
cắt hai họ trên ở nhiều nhất p+q điểm, do đó tạo ra p+q+1 miền mới.
Suy ra số miền mới tối đa là (p+1)(q+1) + r(p+q+1).
Bài 5. (Nghệ An 2009) Cho 9 điểm nguyên trên mặt phẳng tọa độ, không có 3 điểm thẳng
hàng. Chứng minh ta luôn chọn được 3 điểm thỏa mãn diện tích của tam giác tạo bởi
chúng là số chẵn.
Trần Nam Dũng Page 1
Tổng hợp các bài tập tổ hợp chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các bài tập tổ hợp chọn lọc - Người đăng: Thùy Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng hợp các bài tập tổ hợp chọn lọc 9 10 508