Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp chia sẻ kinh nghiệm học IELTS hiệu quả

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 2 lần
IELTS TIPS
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 1
Contents
GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 2
BÍ KÍP TỰ HỌC IELTS TỪ 5.5 LÊN 8.0 trong 6 tháng PHẦN 1 .......................... 3
BÍ KÍP T HC IELTS T 5.5 LÊN 8.0 TRONG 6 THÁNG PHN 2 ................ 6
BÍ KÍP TẠO ĐỘNG LC T ÔN IELTS 8.0 ......................................................... 13
PHƢƠNG PHÁP T HC IELTS WRITING TASK 1 ......................................... 15
PHƢƠNG PHÁP T HC IELTS WRITING TASK 2 ......................................... 17
Kinh nghiệm nâng điểm IELTS Writing trong thi gian ngn ............................. 19
Kinh nghim hc t vng trong IELTS .................................................................. 20
TNG HP TÀI LIU T ÔN THI IELTS ............................................................. 23
Phân tích mt bài viết Task 2 dng Discuss both views + Opinion................... 30
TƢ VẤN CHUNG CHO CÁC BN MI BẮT ĐẦU HC IELTS ........................ 32
Bí kíp t hc IELTS Speaking by Ngc Bách ....................................................... 38
2 yếu t quan trng nht giúp bn t học đạt đim IELTS mong mun ? ....... 39
3 LÝ DO MÌNH KHÔNG HC THEO PHONG CÁCH MAT CLARK ................. 41
LUYN IELTS READING THEO PHƢƠNG PHÁP “KEYWORD TECHNIQUE” 42
CHIA S KINH NGHIM HC THI IELTS T 5.0 LÊN 7.0 TRONG 5 THÁNG
CHO DÂN KHI A ..................................................................................................... 43
Ten tips for IELTS study by Simon ......................................................................... 47
Làm sao để đánh giá 1 bài viết IELTS đƣợc band 9.0 hay không ? ................. 49
NGUN NGHE TING ANH (CÓ TRANSCRIPT) ĐỂ CHÉP CHÍNH T ? .... 50
NG DN VIT 1 BÀI TASK 2 DNG DISCUSS BAND 8.0 ....................... 51
CÁCH VIT DNG DOUBLE MAP ...................................................................... 52
EBOOK T HC IELTS T O LÊN 8.0 ............................................................... 53
Tổng hợp chia sẻ kinh nghiệm học IELTS hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp chia sẻ kinh nghiệm học IELTS hiệu quả - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Tổng hợp chia sẻ kinh nghiệm học IELTS hiệu quả 9 10 898