Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp đề thi hóa 2007-2012 lời giải

Được đăng lên bởi sasukero
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 6694 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ
KHỐI A NĂM 2007 – MÃ ĐỀ 930
I.

Đặt vấn đề

Kỳ thi ĐH – CĐ năm 2007 đến nay đã qua đi được gần 1 năm, nhưng từ đó đến nay, rất nhiều
bài tập trong đề thi tuyển sinh năm ngoái vẫn còn được thảo luận rộng rãi trên các diễn đàn học tập.
Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu vì đối với các bạn học sinh trước khi bước vào kỳ thi của năm nay, thì
việc nghiên cứu kỹ lưỡng các đề thi của các năm trước đó là hết sức quan trọng, nhất là đề thi năm
2007 bắt đầu thay đổi theo hướng thi trắc nghiệm.
Để cung cấp thêm cho các em một tài liệu tham khảo quan trọng cùng những lời khuyên bổ ích
trước khi bước vào kỳ thi sắp tới, tôi xin cung cấp đáp án chi tiết của cá nhân tôi với đề thi tuyển sinh
ĐH – CĐ năm 2007 môn Hóa học, trước hết là đề thi của khối A (mã đề 930).
II.

Đáp án chi tiết

Đáp án: B
Cho từ từ HCl và Na2CO3 → đầu tiên tạo ra muối acid, tỷ lệ phản ứng 1:1 (các tỷ lệ này đều
nhẩm được trong đầu)
Có khí thoát ra → HCl dư (a-b) mol

→ đáp án B.
Bài này làm trong 20 - 30s

Đáp án: A
Ag+ mạnh nhất → loại C, D và chỉ cần xét thứ tự Cu2+ và Fe2+ → đáp án A
Bài này làm trong 10 - 15s

Đáp án: D

46g = 0,5 mol → M = 888 → M 3 gốc acid = 888 – 41 – 44*3 = 715 → M trung bình =
715/3 → Số C trung bình khoảng = (715 : 3) : 14 (phép tính liên tục, ko cần giá trị trung gian) =
17,0238 → đáp án B hoặc D.
Làm ngược lại: 17 * 14 = 714 = 715 – 1 → đáp án D.
(các giá trị 41, 45, 92, 888 là hoàn toàn có thể tính nhẩm được nhờ rèn luyện kỹ năng tính)
Bài này làm trong 40 – 60s.

Bài này thì đáp án A, C, D đều có thể đúng, nhưng đơn giản nhất là cách nhận biết bằng Cu,
theo đáp án C của Bộ (^^ dĩ nhiên là bài này có vấn đề, và tôi cũng không hài lòng với đáp án này)
Bài này làm trong 10-15s

Đáp án: B (Cái này thì không cần phải nghĩ nhiều)
Bài này làm trong 5-10s

Đáp án: D (Bài này cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều)
Bài này làm trong 10-15s

Đáp án: D
Bài này nhìn thoáng qua cũng có thể đoán là đáp án B hoặc D (vừa là kinh nghiệm – có 2 đáp án
cùng số C, vừa là có thể tính nhẩm: 8,4 = 1,4 x 6 – nhờ rèn luyện kỹ năng tính).
Cũng nhờ kỹ năng tính, có thể thấy nCO2 < 0,4 (8,96lít) so với nH2O ~ 0,6 (9g = 0,5 mol, 10,8 =
0,6 mol) thì nhỏ hơn khá nhiều → đáp án D.
(Hoặc tính số mol CO2, N2, H2O rồi tính tỷ lệ: C : H : N ta có kết quả là đáp án D)
Bài này làm trong 20-30s

Đáp án: A
Thực ra bài này có thể nhìn thoáng qua cũng thu được đáp án đúng dựa vào suy luận: log100 = 2
→ đáp án A hoặc B, y > x (vì CH3COOH là acid yếu hơn) → đáp án A
(hoặc t...
ĐÁP ÁN CHI TIT ĐỀ THI TUYN SINH ĐH – CĐ
KHI A NĂM 2007 – MÃ ĐỀ 930
I. Đặt vn đề
K thi ĐH – CĐ năm 2007 đến nay đã qua đi được gn 1 năm, nhưng t đó đến nay, rt nhiu
bài tp trong đề thi tuyn sinh năm ngoái vn còn được tho lun rng rãi trên các din đàn hc tp.
Đây là điu hoàn toàn d hiu vì đối vi các bn hc sinh trước khi bước vào k thi ca năm nay, thì
vic nghiên cu k lưỡng các đề thi ca các năm trước đó là hết sc quan trng, nht là đề thi năm
2007 bt đầu thay đổi theo hướng thi trc nghim.
Để cung cp thêm cho các em mt tài liu tham kho quan trng cùng nhng li khuyên b ích
trước khi bước vào k thi sp ti, tôi xin cung cp đáp án chi tiết ca cá nhân tôi vi đề thi tuyn sinh
ĐH – CĐ năm 2007 môn Hóa hc, trước hết là đề thi ca khi A (mã đề 930).
II. Đáp án chi tiết
Đáp án: B
Cho t t HCl và Na
2
CO
3
đầu tiên to ra mui acid, t l phn ng 1:1 (các t l này đều
nhm được trong đầu)
Có khí thoát ra HCl dư (a-b) mol
đáp án B.
Bài này làm trong 20 - 30s
Đáp án: A
Ag
+
mnh nht
loi C, D và ch cn xét th t Cu
2+
và Fe
2+
đáp án A
Bài này làm trong 10 - 15s
Đáp án: D
tổng hợp đề thi hóa 2007-2012 lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp đề thi hóa 2007-2012 lời giải - Người đăng: sasukero
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
tổng hợp đề thi hóa 2007-2012 lời giải 9 10 657