Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Hợp Hữu Cơ

Được đăng lên bởi HIền Hiền
Số trang: 273 trang   |   Lượt xem: 3014 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONG HÓA
HỌC VÀ TRONG KỸ THUẬT TỔNG HỢP HÓA HỌC
1.1 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN THUYẾT ĐIỆN TỬ
Nguyên tử cấu tạo gồm hạt nhân mang điện tích dương, khối lượng chiếm
hầu hết khối lượng nguyên tử và điện tử mang điện tích âm với khối lượng không
đáng kể. Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số proton trong hạt nhân bằng tổng
số electron trong lớp vỏ:
Số proton = số electron
Các electron chuyển động quanh hạt nhân thành đám mây chia thành nhiều
lớp theo một quy luật nhất định, những electron ở lớp trong liên kết với hạt nhân
bền chặt hơn những electron ở lớp ngoài. Do đó năng lượng electron ở lớp trong
thấp hơn năng lượng electron ở lớp ngoài. Và các lớp từ trong ra ngoài được kí
hiệu K, L, M…
Lớp electron hóa trị- lớp electron ngoài cùng là lớp electron tham gia vào
việc tạo thành liên kết, quyết định tính chất hóa học của nguyên tử. Lớp này thay
đổi từ 1 đến 8.
Nguyên lý cơ bản của thuyết điện tử: Tất cả biến đổi hóa học của nguyên tử
đều do sự biến đổi của lớp điện tử ngoài cùng của nguyên tử. Khi lớp ngoài cùng
đã đủ 8 điện tử (trừ hidro chỉ có 2) thì không xảy ra phản ứng nữa. Trong hóa học
gọi quy tắc này là “quy tắc bát tử” (8 điện tử).
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT HOÁ HỌC
Theo nguyên lí của thuyết điện tử, các nguyên tử có khuynh hướng thu xếp
thế nào để lớp ngoài cùng có đủ 8 điện tử để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.
Vì vậy chúng liên kết với nhau. Vì vậy nguyên tử có hai các sắp xếp điện tử ứng
với việc tạo hai liên kết như sau:

-1-

Sự phát triển của lý thuyết về liên kết hóa học được hai nhà hóa học đưa ra:
năm 1926, nhà hóa học Kosen (Đức) đưa ra thuyết liên kết ion và nhà bác học
Luit đã đưa ra thuyết liên kết cộng hóa trị.

1.2.1. Liên kết ion
Liên kết giữa hai nguyên tử có thể hình thành bằng sự chuyển một hay
nhiều điện tử từ nguyên tử này sang nguyên tử khác bằng lực hút tĩnh điện giữa
các ion tích điện trái dấu tạo thành liên kết ion. Trong nguyên tử, hạt nhân mang
điện tích dương được bao quanh bởi các điện tử phân bố thành các lớp khác nhau.
Trên mỗi lớp có số điện tử nhất định: 2 điện tử ở lớp thứ nhất, 8 hoặc 18 trên lớp
thứ 3…Sự tạo thành hợp chất là kết quả của sự tạo thành lớp bão hòa. Ví dụ trong
phân tử LiF, LiCl:

Li

+

Cl

Li Cl

Li

+

+

Cl

-

Hoặc trong phân tử LiCl có thể biểu diễn cụ thể hơn:

Li

F

-e

Li +

+e

Li

+

Li

F-

+

F

-

Li

F + e

+

e

+

F

-

LiF

Liên kết ion chỉ áp dụng đối với kim loại điển hình và phi kim điển hình
nghĩa là độ lệch độ âm điện lớn.
1.2.2. Liên kết ...
-1-
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONGA
HỌC VÀ TRONG KỸ THUẬT TỔNG HỢP HÓA HỌC
1.1 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN THUYẾT ĐIỆN TỬ
Nguyên tử cấu tạo gồm hạt nhân mang điện tích dương, khối lượng chiếm
hầu hết khối lượng nguyên tử điện tử mang điện tích âm với khối lượng không
đáng kể. Nguyên t trung hòa về điện n tổng sproton trong hạt nhân bằng tổng
số electron trong lớp vỏ:
Số proton = số electron
Các electron chuyển động quanh hạt nhân thành đám mây chia thành nhiều
lớp theo một quy luật nhất định, những electron lớp trong liên kết với hạt nhân
bền chặt hơn những electron lớp ngoài. Do đó năng lượng electron lớp trong
thấp hơn năng lượng electron lớp ngoài. các lớp ttrong ra ngoài được
hiệu K, L, M…
Lớp electron a trị- lớp electron ngi ng lớp electron tham gia vào
việc tạo thành liên kết, quyết định tính chất hóa học của nguyên tử. Lớp y thay
đổi t 1 đến 8.
Nguyên lý cơ bản của thuyết điện tử: Tất c biến đổi hóa học của nguyên tử
đều do sự biến đổi của lớp điện tử ngoài cùng của nguyên tử. Khi lp ngoài cùng
đã đủ 8 điện t(tr hidro chỉ 2) thì không xảy ra phản ứng nữa. Trong hóa học
gọi quy tắc này là “quy tắc bát tử” (8 điện tử).
1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT HOÁ HỌC
Theo nguyên của thuyết điện tử, các nguyên tử khuynh hướng thu xếp
thế nào để lớp ngoài cùng có đủ 8 điện tử để đạt cấu nh bền vững của khí hiếm.
vậy chúng liên kết với nhau. vậy nguyên tử hai các sắp xếp điện tử ứng
với việc tạo hai liên kết như sau:
Tổng Hợp Hữu Cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Hợp Hữu Cơ - Người đăng: HIền Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
273 Vietnamese
Tổng Hợp Hữu Cơ 9 10 820