Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP KIẾN THỨC, KĨ NĂNG LISTENING TOEIC.

Được đăng lên bởi hai-ithust
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
FLY HIGH ENGLISH CENTER
HOTLINE: 0932.343.646

Facebook

PART I: PICTURE DESCRIPTION
1. CÁC DẠNG ẢNH:
Ảnh chỉ có một nhân vật, Ảnh có nhiều nhân vật, Ảnh miêu tả vị trí và trạng thái của sự
vật, Ảnh có người lẫn sự vật, Ảnh có vật và bối cảnh. Giới thiệu vậy thui chứ cũng không
cần nhớ làm gì vì cách làm cũng không khác nhau lắm.
Ảnh Trọng điểm:
* 6 - 7 / 10 câu về:
Một người: Động từ, tân ngữ.
Nhiều người: Chủ ngữ, động từ.
* 3 - 4 / 10 câu Sự vật, bối cảnh Chủ ngữ, động từ, giới từ.
2. DẠNG THỨC CÂU:
- Trên 95% câu đựơc miêu tả là dạng câu đơn, thỉnh thoảng cũng có câu phức.
- Thì (tense) trong các câu là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành.
- Khi bức ảnh có nhân vật thì các câu miêu tả thường ở thì hiện tại tiếp diễn, còn bức ảnh
về sự vật thì câu miêu tả ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành. Không chỉ được
diễn tả ở dạng chủ động, hành động cũng có thể được miêu tả ở dạng bị động, nhất là với
sự vật.
* Chú ý: Thể bị động ở thì tiếp diễn và hoàn thành:
Ex: A car is being fixed. (trong ảnh phải có người đang sửa xe thì câu này mới là lựa
chọn đúng) và A car has been fixed. (trong ảnh chỉ có xe thui).
3. CHIẾN THUẬT LÀM BÀI:
+ Xác định nội dung câu hỏi:
Miêu tả nội dung bức tranh hay miêu tả động tác của người trong ảnh hay nói cách khác
là ảnh tập trung vô người (hình người chiếm phần lớn diện tích) hay tập trung vô cảnh
(hình người chiếm diện tích nhỏ).
+ Coi những chi tiết trong hình:

1

FLY HIGH ENGLISH CENTER
HOTLINE: 0932.343.646

Facebook

Người (có những ai, giới tính, hình dáng, râu tóc, mắt kiếng, quần áo), người cầm vật
gì/đang làm gì, có những đồ vật gì, như thế nào, địa điểm, không gian, vị trí tương quan
của hình, vật, người… Cố gắng liệt kê trong đầu thật nhanh và càng liệt kê nhiều thì lúc
nghe càng dễ đánh trúng. Đăc biệt, nếu đó là tranh tả người thì phải tập trung nhiều vào
động tác của người đó: tay, chân, đầu…như thế nào và các chi tiết đi kèm. Đôi khi, cho
hình người nhưng lại hỏi vào những thứ lẻ tẻ xung quanh nên việc đi vào chi tiết rất quan
trọng (đây mới là phần mà TOEIC đánh vào để gài bẫy). Ngoài ra, những câu hỏi đi vào
chi tiết chiếm 20% trong số câu hỏi (mặc dù vậy nghĩa là có 2 câu thôi).
+ Nếu trọng tâm của bức ảnh là một vài người (nhiều lắm thường là 5 người, nhiều hơn
thường là tranh cảnh có người) thì chú ý thêm vị trí của các nhân vật:
• Các nhân vật đang đối diện nhau (face to face, facing each other, across from each
other)
• Các nhân vật đang ở cạnh nhau (next to each other, side b...
FLY HIGH ENGLISH CENTER Facebook
HOTLINE: 0932.343.646
1
PART I: PICTURE DESCRIPTION
1. CÁC DẠNG NH:
nh ch có một nhân vt, Ảnh có nhiều nhân vật, Ảnh miêu tả v trí và trạng thái của s
vt, Ảnh có người ln s vt, Ảnh có vật và bối cnh. Gii thiu vy thui ch cũng không
cn nh làm gì vì cách làm cũng không khác nhau lắm.
nh Trọng điểm:
* 6 - 7 / 10 câu về:
Một người: Động từ, tân ngữ.
Nhiu người: Ch ngữ, động t.
* 3 - 4 / 10 câu Sự vt, bi cnh Ch ngữ, động t, gii t.
2. DNG THỨC CÂU:
- Trên 95% câu đựơc miêu tả là dạng câu đơn, thỉnh thoảng cũng có câu phức.
- Thì (tense) trong các câu là hin tại đơn, hiện ti tiếp diễn và hin tại hoàn thành.
- Khi bc ảnh có nhân vật thì các câu miêu tả thường thì hiện ti tiếp diễn, còn bức nh
v s vật thì câu miêu tả thì hiện tại đơn hoặc thì hin tại hoàn thành. Không ch được
din t dng ch động, hành động cũng có thể được miêu t dng b động, nhất là với
s vt.
* Chú ý: Thể b động thì tiếp diễn và hoàn thành:
Ex: A car is being fixed. (trong nh phải có người đang sửa xe thì câu này mới là lựa
chọn đúng) và A car has been fixed. (trong nh ch có xe thui).
3. CHIN THUẬT LÀM BÀI:
+ Xác định nội dung câu hỏi:
Miêu tả ni dung bc tranh hay miêu tả động tác của ngưi trong ảnh hay nói cách khác
là ảnh tập trung vô người (hình người chiếm phn ln diện tích) hay tập trung vô cảnh
(hình ngưi chiếm diện tích nhỏ).
+ Coi nhng chi tiết trong hình:
TỔNG HỢP KIẾN THỨC, KĨ NĂNG LISTENING TOEIC. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP KIẾN THỨC, KĨ NĂNG LISTENING TOEIC. - Người đăng: hai-ithust
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TỔNG HỢP KIẾN THỨC, KĨ NĂNG LISTENING TOEIC. 9 10 709