Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục

Được đăng lên bởi marukonica
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2483 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG QUAN KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG
VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trong hai thập kỷ vừa qua, có nhiều thuyết đảm bảo chất lượng đại học
bắt đầu xuất hiện ở châu Âu và một vài thuyết trong số đó đã trở thành nổi tiếng
trên thế giới. Trước đây, mô hình kiểm soát chất lượng thường được sử dụng để
kiểm tra chất lượng và mô hình này có nguồn gốc từ sản xuất hàng hóa. Hiện
nay, các lý thuyết có liên quan đến đảm bảo chất lượng như Tiêu chuẩn hoá
quốc tế dành cho các cơ quan, tổ chức (ISO) và Quản lý chất lượng toàn diện
xuất phát từ kinh doanh và công nghiệp đã được đưa vào giáo dục, đặc biệt là
giáo dục đại học. Một vài phiên bản của các mô hình đảm bảo chất lượng đã
xuất hiện như Giải thưởng chất lượng quốc gia Baldrige ở Hoa kỳ, các giải
thưởng chất lượng ở Châu Âu hoặc một số nước khác, đặc biệt có một số đã
được áp dụng vào giáo dục. Ở giáo dục đại học Việt Nam, có một số người còn
nhầm lẫn giữa kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng. Vì vậy, việc phân
biệt sự khác nhau giữa các khái niệm và hệ thống đảm bảo là cần thiết cho
chúng ta và cũng là nội dung chính của chuyên đề này.
I. Các quan niệm về chất lượng
Chất lượng luôn là vấn đề quan trong nhất của tất cả các trường đại học,
và việc phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo bao giờ cũng được xem là nhiệm
vụ quan trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào. Mặc dù có tầm quan
trọng như vậy nhưng chất lượng vẫn là một khái niệm khó định nghĩa, khó xác
định, khó đo lường, và cách hiểu của người này cũng khác với cách hiểu của
người kia. Chất lượng có một loạt định nghĩa trái ngược nhau và rất nhiều cuộc
tranh luận xung quanh vấn đề này đã diễn ra tại các diễn đàn khác nhau mà
nguyên nhân của nó là thiếu một cách hiểu thống nhất về bản chất của vấn đề.
Dưới đây là 6 quan điểm về chất lượng trong giáo dục đại học.
1.1 Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu vào”
Một số nước phương Tây có quan điểm cho rằng “Chất lượng một trường đại
học phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của trường đó”. Quan điểm
này được gọi là “quan điểm nguồn lực” có nghĩa là:
Nguồn lực = chất lượng.
Theo quan điểm này, một trường đại học tuyển được sinh viên giỏi, có đội
ngũ cán bộ giảng dạy uy tín, có nguồn tài chính cần thiết để trang bị các phòng thí
nghiệm, giảng đường, các thiết bị tốt nhất được xem là trường có chất lượng cao.
Quan điểm này đã bỏ qua sự tác động của quá trình đào tạo diễn ra rất đa
dạng và liên tục trong một thời gian dài (3 đến 6 năm) trong trường đại học.
Thực tế, theo cách đánh giá này, quá ...
160
TỔNG QUAN KHÁI NIỆM CHT LƯỢNG
VÀ CHT LƯỢNG GIÁO DC TRONG GIÁO DC ĐẠI HỌC
Trong hai thập kỷ vừa qua, nhiều thuyết đảm bảo chất lượng đại học
bắt đầu xuất hiện ở châu Âu và một vài thuyết trong số đó đã trở thành nổi tiếng
trên thế giới. Trước đây, mô hình kiểm soát chất lượng thường được sử dụng để
kiểm tra chất lượng và nh này nguồn gốc từ sản xuất hàng hóa. Hiện
nay, các thuyết liên quan đến đảm bảo chất lượng như Tiêu chuẩn hoá
quốc tế dành cho các quan, tổ chức (ISO) và Quản chất lượng toàn diện
xuất phát từ kinh doanh và công nghiệp đã được đưa vào giáo dục, đặc biệt là
giáo dục đại học. Một vài phiên bản của các hình đảm bảo chất lượng đã
xuất hiện như Giải thưởng chất lượng quốc gia Baldrige Hoa kỳ, các giải
thưởng chất lượng Châu Âu hoặc một số nước khác, đặc biệt một số đã
được áp dụng vào giáo dục. giáo dục đại học Việt Nam, một số người còn
nhầm lẫn giữa kiểm soát chất lượng đảm bảo chất lượng. Vì vậy, việc phân
biệt sự khác nhau giữa các khái niệm và h thống đảm bảo là cần thiết cho
chúng ta và cũng là nội dung chính của chuyên đề này.
I. Các quan nim về chất lượng
Chất ợng luôn là vấn đquan trong nhất của tất cả các trường đại học,
việc phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo bao giờ cũng được xem nhiệm
vquan trọng nhất của bất kỳ sđào tạo đại học nào. Mặc dù tầm quan
trọng như vậy nhưng chất ợng vẫn là một khái niệm khó định nghĩa, kxác
định, khó đo lường, và cách hiểu của người này cũng khác với ch hiểu của
người kia. Chất lượng một loạt định nghĩa trái ngược nhau và rất nhiều cuộc
tranh luận xung quanh vấn đ này đã diễn ra tại các diễn đàn khác nhau
nguyên nhân của nó là thiếu một ch hiểu thống nhất vbản chất của vấn đề.
Dưới đây là 6 quan điểm về chất lượng trong giáo dục đại học.
1.1 Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu vào”
Một số nước phương Tây có quan điểm cho rằng “Chất lượng một trường đại
học phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của trường đó”. Quan điểm
này được gọi là “quan điểm nguồn lực” có nghĩa là:
Nguồn lực = chất lượng.
Theo quan điểm này, mt trưng đi hc tuyn đưc sinh viên gii, có đội
ngũ n bộ giảng dạy uy n, nguồn tài chính cn thiết để trang bị các phòng thí
nghim, ging đưng, các thiết btt nht đưc xem là trưng có cht lưng cao.
Quan điểm này đã bqua stác động của quá trình đào tạo diễn ra rất đa
dạng và liên tục trong một thời gian dài (3 đến 6 năm) trong trường đại học.
Thực tế, theo cách đánh gnày, quá trình đào tạo được xem là một “hộp đen”,
chdựa vào sđánh giá “đầu vào” phỏng đoán chất lượng “đầu ra”. Sẽ khó
giải thích trường hợp một trường đại học có nguồn lực “đầu vào” dồi dào nhưng
chnhững hoạt động đào tạo hạn chế ; hoặc ngược lại, một trường những
Tổng quan về đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục - Người đăng: marukonica
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tổng quan về đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục 9 10 679