Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG.

Được đăng lên bởi Giang Nguyễn Thị
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG.

1. Môi trường và phát triển
1.1. Môi trường.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự
nhiên và yếu tố vật chất quan hệ mật
thiết với nhau, có ảnh hưởng tới đời
sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển
của con người và sinh vật.
(theo điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường).

- Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên
nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn tại ngoài
ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu
tác động của con người.
- Môi trường xã hội là tổng thể các quan hệ giữa
người với người. Đó là những luật lệ, thể chế,
cam kết, quy định, ước định... ở các cấp khác
nhau
- Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm môi
trường nhân tạo, bao gồm tất cả các nhân tố do
con người tạo nên, làm thành những tiện nghi
trong cuộc sống, như ôtô, máy bay, nhà ở, công
sở, các khu vực đô thị, công viên nhân tạo...

Chức năng cơ bản của môi trường:
- Môi trường là không gian sống của con
người và các loài sinh vật.
- Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cần
thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất
của con người.
- Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế
thải do con người tạo ra trong cuộc sống
và hoạt động sản xuất của mình.

Chức năng cơ bản của môi trường:
- Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động
có hại của thiên nhiên tới con người và
sinh vật trên trái đất.
- Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp
thông tin cho con người.

1.2. Hệ sinh thái.
Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể
sinh vật sống chung và phát triển trong
một môi trường nhất định, quan hệ tương
tác với nhau và với môi trường đó.

a) Các thành phần cấu trúc, chức
năng của HST
- Thành phần vô sinh
- Thành phần hữu sinh

Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Chức năng vận chuyển năng lượng

Chu trình vật chất trong vũ trụ

b) Các kiểu HST trên trái đất
- HST tự nhiên: Hệ sinh thái trên cạn
Hệ sinh thái dưới nước
- HST nhân tạo:

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Hệ sinh thái rừng thông

Sa mạc

Rừng ngập mặn

Biển

Hệ sinh thái nước ngọt

Hệ sinh thái nhân tạo

C) Các loại tác động vào hệ sinh thái
- Tác động vào cơ chế tự ổn định, tự cân
bằng của hệ sinh thái.
- Tác động vào các chu trình sinh địa hoá tự
nhiên.
- Tác động vào các điều kiện môi trường
của hệ sinh thái: khí hậu, thuỷ điện v.v...
- Tác động vào cân bằng sinh thái.

1.3. Tài nguyên
1.3.1. Khái niệm.
Tài nguyên là tất cả dạng vật chất hữu
dụng phục vụ cho sự tồn tại và phát triển
cuộc sống con người và sinh vật.

1.3.2. Các dạng tài nguyên thiên nhiên (TNTN).
Tài
nguyên
thiên
nhiên

Vĩnh
v...
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG.
1. Môi trường và phát triển
1.1. Môi trường.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự
nhiên yếu tố vật chất quan hệ mật
thiết với nhau, có ảnh ởng tới đời
sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển
của con người và sinh vật.
(theo điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường).
TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG. - Người đăng: Giang Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG. 9 10 238