Ktl-icon-tai-lieu

Trắc địa cơ bản

Được đăng lên bởi topcon239
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biên soạn: Lê Văn Định

GIÁO TRÌNH

TRẮC ĐỊA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
------- 2006-------

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình " Trắc địa" là tài liệu phục vụ việc dạy và học môn Trắc địa cho các
khoa xây dựng ở trường đại học Bách khoa cũng như ở một số trường thuộc khối
Kỹ thuật. Khi biên soạn tác giả đã dựa vào khung chương trình mới của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
Về nội dung, giáo trình này gồm bốn phần:
- Kiến thức chung về Trắc địa
- Đo các yếu tố cơ bản
- Bản đồ và mặt cắt địa hình
- Trắc địa trong xây dựng công trình
Nội dung ba phần đầu với phụ phần A và E trong phần thứ tư là những kiến
thức cơ bản chung cho cả ba ngành xây dựng. Vì mỗi ngành xây dựng đều có
những đặc thù riêng, nên trong phần thứ tư có ba phụ phần viết riêng cho từng
ngành, cụ thể:
- Phụ phần B: trắc địa công trình cầu đường
- Phụ phần C: trắc địa công trình dân dụng và công nghiệp
- Phụ phần D: trắc địa công trình thủy lợi - thủy điện
Tác giả đã cố gắng biên soạn nội dung vừa mang tính tổng hợp, vừa mang tính
ứng dụng nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng
góp của bạn đọc để giáo trình này hoàn thiện hơn. Ý kiến của các bạn gửi về theo
địa chỉ : levandinhg@gmail.com.

PHỤ LỤC
PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRĂC ĐỊA
Mở đầu

Trang 1

1
2
3
4

Khái niệm về trắc địa
Các chuyên ngành trắc địa
Vai trò trắc địa trong xây dựng
Tóm tắt lịch sử phát triển ngành Trắc địa

Chương 1 : NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.

Khái niệm về định vị điểm
Mặt thuỷ chuẩn và hệ thống độ cao
Hệ toạ độ địa lý
Phép chiếu bản đồ và hệ toạ độ vuông góc phẳng
Hệ định vị toàn cầu GPS
Định hướng đường thẳng

Trang 3
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 10

Chương 2 : LÝ THUYẾT SAI SỐ ĐO
2-1.
2-2.
2-3.

Khái niệm và phân loại sai số đo
Các tiêu chuẩn độ chính xác của kết quả đo
Bình sai các trị đo

Trang 11
Trang 12
Trang 14

PHẦN 2. ĐO CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
Chương 3 : ĐO GÓC
3-1.
3-2.
3-3.
3-4.

Nguyên lý đo góc bằng và góc đứng
Máy kinh vĩ
Phương pháp đo góc bằng
Đo góc đứng

Trang 1
Trang 1
Trang 6
Trang 9

Chương 4 : ĐO DÀI
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.

Nguyên lý đo dài
Đo dài trực tiếp bằng thước thép
Đo dài bằng máy trắc địa và mia
Khái niệm đo dài bằng máy đo điện tử

Trang 10
Trang 10
Trang 12
Trang 14

Chương 5 : ĐO CAO
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.

Nguyên lý đo cao
Máy và mia thuỷ chuẩn
Đo cao hạng IV và kỹ thuật
Phương pháp đo cao lượng giác

Trang 15
Trang 16
Trang 20
Trang 22

PHẦN 3. BẢN ĐỒ VÀ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH
Chương 6 : LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA
6-1.
6-2.
6-3.

Khái quát về lưới k...
Biên son: Lê Văn Định
GIÁO TRÌNH
TRC ĐỊA
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA ĐÀ NNG
------- 2006-------
Trắc địa cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc địa cơ bản - Người đăng: topcon239
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Trắc địa cơ bản 9 10 356