Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM BỆNH LÝ II

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỆNH LÝ II: CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO-VẾT THƯƠNG SỌ NÃO HỞ
Chấn thương sọ não được phân loại tổn thương như sau:
A
Tổn thương trực tiếp và gián tiếp
B
Tổn thương nguyên phát và thứ phát
C
Tổn thương da đầu, sọ và não
D
Nứt sọ, giập não và máu tụ
E
A và B đúng
Cơ chế bệnh sinh của chấn thương sọ não bao gồm:
A
Các yếu tố cơ học, mạch máu , thần kinh và nội tiết
B
Cơ chế tăng tốc, giảm tốc và xoay chiều
C
Cơ chế chấn thương trực tiếp và gián tiếp
D
Là cơ chế rất phức tạp bao gồm các yếu tố ở câu A và B
E
A và B đúng
Chấn động não: chọn câu đúng nhất:
A
Ðược xem là thể nhẹ nhất trong chấn thương sọ não.
B
Biểu hiện rối loạn trí giác, vận động, ngôn ngữ, và hô hấp trong thời
gian ngắn
C
Là thể đặc biệt hay gặp ở trẻ em
D
Không có tổn thương thực thể ở não
E
A, C và D đúng
Giập não ở bệnh nhân chấn thương sọ não có giập não thường biểu hiện:
A
Rối loạn ý thức ngay sau chấn thương
B
Phải có thời gian nhất định để hồi phục
C
Giập não biểu hiện rối loạn tâm thần, hô hấp, tuần hoàn là chính
D
Giập thân não là nặng có tỷ lệ tử cong cao.
E
A và D đúng
Nguồn chảy máu chủ yếu của máu tụ ngoài màng cứng:
A
Từ động mạch não giữa và động mạch não sau
B
Từ động mạch não giữa và xương sọ
C
Các động mạch não và xương sọ và xoang.
D
Từ xương sọ
E
A và D đúng
Khoảng tỉnh là dấu hiệu gợi ý:
A
Hướng đến chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng
B
Có một khoảng tỉnh giữa hai lần mê
C
Tỉnh rồi đến mê
D
Tỉnh - Mê - Tỉnh
E
A, B và C đúng
Nguồn chảy máu của máu tụ dưới màng cứng chủ yếu là thương tổn từ:
A
Các tĩnh mạch của vỏ não
B
Các động mạch và tĩnh mạch vỏ não
C
Các động mạch và tĩnh mạch màng não.
D
Các động mạch và tĩnh mạch não
E
C và D đúng
Các phương tiện cận lâm sàng hiện nay được dùng để chẩn đoán máu tụ:
A
Mạch não đồ

B
Chụp cắt lớp xử lý qua máy vi tính
C
Cộng hưởng từ hạt nhân
D
Siêu âm và điện não
E
Tất cả đều đúng
Ðể chẩn đoán một trường hợp máu tụ hộp sọ cần phải:
A
Dựa vào tri giác và dấu thần kinh khu trú
B
Dựa vào các triệu chứng lâm sàng và diễn tiến các triệu chứng đó
C
Dựa vào các xét nghiệm hiện đại như TC Scan, MRI
D
Dựa vào các phương tiện cận lâm sàng hiện có
E
B và C đúng
CT khó lòng phát hiện một máu tụ dưới màng cứng nhỏ, nếu
A
Thương tổn bán cấp và có cùng mật độ với mô não
B
Máu tụ từ khoang màng nhện lan vào mô não
C
Máy CT có độ phân giải lớn hơn 2mm
D
Máu tụ dưới màng cứng hình thành chưa được 4 tiếng
E
Bệnh nhân bị teo não nhiều
Sau chấn thương sọ não thường:
A
Quên sau chấn thương thường tồn tại lâu hơn quên ngược về trước
chấn thương
B
Quên ngược về trước ch...
BỆNH LÝ II: CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO-VẾT THƯƠNG SỌ NÃO HỞ
Chấn thương sọ não được phân loại tổn thương như sau:
A Tổn thương trực tiếp và gián tiếp
B Tổn thương nguyên phát và thứ phát
C Tổn thương da đầu, sọ và não
D Nứt sọ, giập não và máu tụ
E A và B đúng
Cơ chế bệnh sinh của chấn thương sọ não bao gồm:
A Các yếu tố cơ học, mạch máu , thần kinh và nội tiết
B Cơ chế tăng tốc, giảm tốc và xoay chiều
C Cơ chế chấn thương trực tiếp và gián tiếp
D Là cơ chế rất phức tạp bao gồm các yếu tố ở câu A và B
E A và B đúng
Chấn động não: chọn câu đúng nhất:
A Ðược xem là thể nhẹ nhất trong chấn thương sọ não.
B Biểu hiện rối loạn trí giác, vận động, ngôn ngữ, và hô hấp trong thời
gian ngắn
C Là thể đặc biệt hay gặp ở trẻ em
D Không có tổn thương thực thể ở não
E A, C và D đúng
Giập não ở bệnh nhân chấn thương sọ não có giập não thường biểu hiện:
A Rối loạn ý thức ngay sau chấn thương
B Phải có thời gian nhất định để hồi phục
C Giập não biểu hiện rối loạn tâm thần, hô hấp, tuần hoàn là chính
D Giập thân não là nặng có tỷ lệ tử cong cao.
E A và D đúng
Nguồn chảy máu chủ yếu của máu tụ ngoài màng cứng:
A Từ động mạch não giữa và động mạch não sau
B Từ động mạch não giữa và xương sọ
C Các động mạch não và xương sọ và xoang.
D Từ xương sọ
E A và D đúng
Khoảng tỉnh là dấu hiệu gợi ý:
A Hướng đến chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng
B Có một khoảng tỉnh giữa hai lần mê
C Tỉnh rồi đến mê
D Tỉnh - Mê - Tỉnh
E A, B và C đúng
Nguồn chảy máu của máu tụ dưới màng cứng chủ yếu là thương tổn từ:
A Các tĩnh mạch của vỏ não
B Các động mạch và tĩnh mạch vỏ não
C Các động mạch và tĩnh mạch màng não.
D Các động mạch và tĩnh mạch não
E C và D đúng
Các phương tiện cận lâm sàng hiện nay được dùng để chẩn đoán máu tụ:
A Mạch não đồ
TRẮC NGHIỆM BỆNH LÝ II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM BỆNH LÝ II - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM BỆNH LÝ II 9 10 587