Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM BỎNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỎNG
1009.
Tác nhân gây bỏng gồm:
A. Sức nóng
B. Luồng điẹn
C. Hóa chất
D. Bức xạ
E. Tất cả đều đúng
1010.
Bỏng do sức nóng:
A. 54-60%
B. 64-76%
C. 84-93%
D. 95-98%
E. Tất cả đều sai
1011.
Bỏng do sức nóng gồm:
A. Sức nóng khô
B. Sức nóng ước
C. Bỏng do cóng lạnh
D. A và B đúng
E. A, B, C đúng
1012.
Bỏng do nhiệt khô. Nhiệt độ thường là:
A. 400-5000C
B. 600-7000C
C. 800-14000C
D. >15000C
E. Tất cả đều sai
1013.
Bỏng do sức nóng nước tuy nhiệt độ
nhưng.......................cũng gây nên bỏng sâu.
1014.
Tổn thương toàn thân trong bỏng điện thường gặp:
A. Ngừng tim
B. Ngừng hô hấp
C. Suy gan-thận
D. A và B đúng
E. A, B, C đúng
1015.
Bỏng điện thường gây bỏng sâu tới:
A. Lớp thượng bì
B. Lớp trung bì
C. Lớp cân
D. Cơ- xương-mạch máu
E. Toàn bộ chiều dày da
1016.
Bỏng điện phân ra:
A. Luồng điện có điện thế thấp nhỏ hơn 1000Volt
B. Luồng điện có điện thế thấp lớn hơn 1000Volt
C. Sét đánh
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1017.
Bỏng do hóa chất bao gồm:

không

cao

A. Do acid
B. Do kiềm
C. Do vôi tôi
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1018.
Bỏng do bức xạ tổn thương phụ thuộc vào:
A. Loại tia
B. Mật độ chùm tia
C. Khoảng cách từ chùm tia đến da
D. Thời gian tác dụng
E. Tất cả đều đúng
1019.
Phân loại mức độ tổn thương bỏng dựa vào:
A. Triệu chứng lâm sàng
B. Tổn thương GPB
C. Diễn biến tại chỗ
D. Quá trình tái tạo phục hồi
E. Tất cả đều đúng
1020.
Thời gian lành vết bỏng độ I:
A. 2-3 ngày
B. Sau 5 ngày
C. Sau 7 ngày
D. Sau 8-13 ngày
E. Tất cả đều sai
1021.
Ðặc điểm lâm sàng của bỏng độ II:
A. Hình thành nốt phỏng sau 12-24 giờ
B. Ðáy nốt phỏng màu hồng ánh
C. Sau 8-13 ngày lớp thượng bì phục hồi
D. A và B đúng
E. A, B, và C đúng
1022.
Bỏng độ III:
A. Hoại tử toàn bộ thượng bì
B. Trung bì thương tổn nhưng còn phần phụ của da
C. Thương tổn cả hạ bì
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1023.
Ðặc điểm lâm sàng của bỏng độ III:
A. Nốt phỏng có vòm dày
B. Ðáy nốt phỏng tím sẫm hay trắng bệch
C. Khỏi bệnh sau 15-45 ngày
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1024.
Bỏng độ IV:
A. Bỏng hết lớp trung bì
B. Bỏng toàn bộ lớp da
C. Bỏng sâu vào cân
D. Bỏng cân-cơ-xương

E. Tất cả sai
1025.
Khi nhiều đám da hoại tử ướt, thấy:
A. Da trắng bệch hay đỏ xám
B. Ðám da hoại tử gồ cao hơn da lành
C. Xung quanh sưng nề rộng
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1026.
Nhìn đám da hoại tử khô thấy:
A. Da khô màu đen hay đỏ
B. Thấy rõ tĩnh mạch bị lấp quản
C. Vùng da lõm xuống so với da lành
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1027.
Phân loại bỏng theo diện tích có mấy cách:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
1028.
Trong phân diện tích bỏng, v...
BỎNG
1009. Tác nhân gây bỏng gồm:
A. Sức nóng
B. Luồng điẹn
C. Hóa chất
D. Bức xạ
E. Tất cả đều đúng
1010. Bỏng do sức nóng:
A. 54-60%
B. 64-76%
C. 84-93%
D. 95-98%
E. Tất cả đều sai
1011. Bỏng do sức nóng gồm:
A. Sức nóng khô
B. Sức nóng ước
C. Bỏng do cóng lạnh
D. A và B đúng
E. A, B, C đúng
1012. Bỏng do nhiệt khô. Nhiệt độ thường là:
A. 400-500
0
C
B. 600-700
0
C
C. 800-1400
0
C
D. >1500
0
C
E. Tất cả đều sai
1013. Bỏng do sức nóng nước tuy nhiệt độ không cao
nhưng.......................cũng gây nên bỏng sâu.
1014. Tổn thương toàn thân trong bỏng điện thường gặp:
A. Ngừng tim
B. Ngừng hô hấp
C. Suy gan-thận
D. A và B đúng
E. A, B, C đúng
1015. Bỏng điện thường gây bỏng sâu tới:
A. Lớp thượng bì
B. Lớp trung bì
C. Lớp cân
D. Cơ- xương-mạch máu
E. Toàn bộ chiều dày da
1016. Bỏng điện phân ra:
A. Luồng điện có điện thế thấp nhỏ hơn 1000Volt
B. Luồng điện có điện thế thấp lớn hơn 1000Volt
C. Sét đánh
D. A, B đúng
E. A, B C đúng
1017. Bỏng do hóa chất bao gồm:
TRẮC NGHIỆM BỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM BỎNG - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM BỎNG 9 10 144