Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm dinh dưỡng ngộ độc thức ăn

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGỘ ĐỘC THỨC ĂN
1.

Đặc điểm của ngộ độc thức ăn do Salmonella là một loại:
A. Nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.

B. Nhiễm độc đơn thuần do độc tố của vi khuẩn.
C. Nhiễm trùng do vi khuẩn Salmonella.
D. Rối loạn tiêu hóa thông thường.
E. Ngộ độc mãn tính.
2.

Đặc điểm của ngộ độc thức ăn do tụ cầu đó là một loại:
A. Nhiễm độc đơn thuần do độc tố của vi khuẩn.

B. Nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.
C. Nhiễm trùng cấp tính.
D. Rối loạn tiêu hoá thông thường.
E. Ỉa chảy cấp.
3.

Loại nào sau đây gây ngộ độc thức ăn do vi sinh vật:

A. Thức ăn bị biến chất ôi thiu
B. Thức ăn có sẵn chất độc
C. Các chất hoá học xâm nhập vào thực phẩm
D. Nấm độc và mốc lẫn vào thực phẩm
4.

E. Thực phẩm đồ hộp có hiện tượng hộp bị phồng
Ngộ độc thực phẩm được hiểu đó là một tình trạng bệnh lý xảy ra
do:

A. Ăn phải các thức ăn có chứa chất độc

B. Ăn phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi vi sinh vật hoặc các chất độc
hại đối với sức khoẻ con người

C. Ăn phải các thức ăn có chứa vi khuẩn gây bệnh
D. Ăn phải các thức ăn đã bị biến chất ôi thiu
E. Ăn hay uống phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi kí
sinh trùng gây bệnh
5.

Vệ sinh an toàn thực phẩm được hiểu là:

A. Việc sử dụng thực phẩm đảm bảo vệ sinh
B. Không dùng thực phẩm có chứa các chất gây
độc hại cho người sử dụng

C. Mọi biện pháp, mọi nổ lực nhằm đảm bảo cho thực phẩm ăn vào
không gây hại cho sức khoẻ của người tiêu dùng

52

D. Việc sử dụng thực phẩm tươi sạch không gây
hại cho sức khoẻ
E. Việc sử dụng thực phẩm có đủ chất dinh dưỡng
đảm bảo khẩu phần cân đối hợp lý
6.

Samonella là loại trực khuẩn gram (-) có những đặc điểm
sau, ngoại trừ :

A. Có khả năng sống lâu ngoài cơ thể người và
động vật.
B. Không có khả năng sống lâu ngoài cơ thể người và
động vật

C. Không có khả năng sinh nha bào
D. Có nhiều trong phân người, động vật.
E. Dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ
7.

Khả năng gây ngộ độc của salmonella cần điều kiện:
A. Thức ăn nhiễm một lượng lớn vi khuẩn và vi khuẩn vào cơ thể
phải giải phóng ra một lượng độc tố lớn.

B. Vi khuẩn vào cơ thể phải giải phóng ra một
lượng độc tố lớn và độc tố này có vai trò quyết
định.
C. Vi khuẩn phải còn sống trong thức ăn.
D. Sức đề kháng của cơ thể yếu và bị nhiễm một
lượng độc tố cao.
E. Thức ăn phải là những thức ăn chế biến sẵn để
nguội
8.

Trong cơ chế gây ngộ độc thức ăn do salmonella thì :

A. Độc tố của vi khuẩn có vai trò quyết định.
B. Vi khuẩn sống đóng vai trò quyết định.
C. Cả vi khuẩn và độc tố của nó mới có vai trò quyết định.

D. Tính chất của thức ăn đóng vai trò quyết định
E. Sức đề ...
NGỘ ĐỘC THỨC ĂN
1.
Đ c đi m c a ng đ c th c ăn do Salmonella là m t lo i:
A. Nhi m trùng nhi m đ c th c ăn.
B. Nhiễm độc đơn thuần do độc tố của vi khuẩn.
C. Nhiễm trùng do vi khuẩn Salmonella.
D. Rối loạn tiêu hóa thông thường.
E. Ngộ độc mãn tính.
2.
Đ c đi m c a ng đ c th c ăn do t c u óđ là m t lo i:
A. Nhi m đ c đơn thu n do đ c t c a vi khu n.
B. Nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.
C. Nhiễm trùng cấp tính.
D. Rối loạn tiêu hoá thông thường.
E. Ỉa chảy cấp.
3. Lo i nào sau âđ y gây ng đ c th c ăn do vi sinh v t :
A. Thức ăn bị biến chất ôi thiu
B. Thức ăn có sẵn chất độc
C. Các chất hoá học xâm nhập vào thực phẩm
D. Nấm độc và mốc lẫn vào thực phẩm
E. Th c ph m đ h p có hi n t ư ng h p b ph ng
4.
Ng đ c th c ph m đư c hi u óđ m t tình tr ng b nh lý x y ra
do:
A. Ăn phải các thức ăn có chứa chất độc
B. Ăn ph i các th c ăn b ô nhi m b i vi sinh v t ho c các ch t đ c
h i đ i v i s c kho con ng ư i
C. Ăn phải các thức ăn có chứa vi khuẩn gây bệnh
D. Ăn phải các thức ăn đã bị biến chất ôi thiu
E. Ăn hay uống phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi kí
sinh trùng gây bệnh
5.
V sinh an toàn th c ph m đư c hi u là:
A. Việc sử dụng thực phẩm đảm bảo vệ sinh
B. Không dùng thực phẩm có chứa các chất gây
độc hại cho người sử dụng
C. M i bi n pháp, m i n l c nh m đ m b o cho th c ph m ăn vào
không gây h i cho s c kho c a ng ư i tiêu dùng
52
trắc nghiệm dinh dưỡng ngộ độc thức ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm dinh dưỡng ngộ độc thức ăn - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
trắc nghiệm dinh dưỡng ngộ độc thức ăn 9 10 470