Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm IQ

Được đăng lên bởi dungkien86
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm IQ
1
Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn
lại
Mèo - Sư tử - Chó - Rùa - Voi
Mèo
Sư tử
Chó
Rùa
Voi
Tôi không biết
2

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự RGUAID, thành tên của :
Con sông - Hành tinh - Quốc gia - Ðộng vật - Thực vật
Con sông
Hành tinh
Quốc gia
Ðộng vật
Thực vật
Tôi không biết

3

Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại :
Hành tây - Tỏi - Rau diếp - Nho - Nấm
Hành tây
Tỏi
Rau diếp
Nho
Nấm
Tôi không biết

4
Năm nay Sơn 4 tuổi, tuổi của anh Sơn gấp ba lần tuổi của Sơn. Vậy khi anh
của Sơn bao nhiêu tuổi thì tuổi của anh Sơn chỉ còn gấp đôi tuổi Sơn?
14
16
18
20
22
Tôi không biết
5

Bạn hãy cho biết nhóm ký tự tiếp theo trong loạt ký tự sau là gì ?
aaaa.bdzb.cgac.dizd.????
enae
ekze
elxe
emae
eize
Tôi không biết

6

Bạn hãy cho biết số tiếp theo trong dãy số sau là số nào ?
2…3…5…8…12…17…??
22

23
24
25
26
Tôi không biết
7

Nếu từ WOLF tương ứng với số 8526, thì từ FLOW tương ứng với số nào sau
đây ?
2856
6258
5862
5682
6852
Tôi không biết

8

Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ?
15…12…13…10…11…8…?
5
6
7
8
9
Tôi không biết

9

Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ?
144…121...100…81…64…??
57
49
42
36
28
Tôi không biết

10

Nếu DIDIIDID tương ứng với số 49499494, thì DIIDIIDD sẽ tương ứng với số
nào ?
94494499
49949944
49499494
94944949
49944949
Tôi không biết

11

12

Nếu bạn sắp xếp lại những ký tự HỘÀNI thành một từ thích hợp, thì từ đó nói
lên:
Con sông - Ngọn núi - Tên thủ đô - Ðộng vật - Thực vật
Con sông
Ngọn núi
Tên thủ đô
Ðộng vật
Thực vật
Tôi không biết
Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào?
A…C…F…J…O…?
R

S
T
U
V
Tôi không biết
13

Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ?
2…4…8…16…32…??
56
64
72
88
96
Tôi không biết

14

Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ?
3…5…10…12…24…26…??
48
50
52
54
56
Tôi không biết

15

Picasso nổi tiếng trong lãnh vực nào ?
Du lịch - Hội họa - Âm nhạc - Văn học - Thiên văn học
Du lịch
Hội họa
Âm nhạc
Văn học
Thiên văn học
Tôi không biết

16

Bạn đã từng nghe nói nghệ thuật thứ bảy chưa, theo bạn thì nghệ thuật thứ
bảy là gì ?
Là nghệ thuật ca- múa -nhạc, chiếu phim vào chiều thứ bảy.
Là nghệ thuật thứ bảy trong bảy loại hình nghệ thuật
Tôi không rõ

17

Một trong năm từ sau đây thì từ nào có tính chất ít giống nhất với bốn từ còn
lại ?
Suy nghĩ - Nói - Viết - Gọi - Ðọc
Suy nghĩ
Nói
Viết
Gọi
Ðọc
Tôi không biết

18

Một trong năm từ sau đây thì từ nào có tính chất ít giống nhất với bốn từ còn
lại ?
J...
Trắc nghiệm IQ
1
Mèo - Sư tử - Chó - Rùa - Voi
Mèo
Sư t
Chó
Rùa
Voi
Tôi không biết
2
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự RGUAID, thành tên của :
Con sông - Hành tinh - Quốc gia - Ðộng vật - Thực vật
Con sông
Hành tinh
Quốc gia
Ðộng vật
Thực vật
Tôi không biết
3
Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại :
Hành tây - Tỏi - Rau diếp - Nho - Nấm
Hành tây
Tỏi
Rau diếp
Nho
Nấm
Tôi không biết
4
14
16
18
20
22
Tôi không biết
5
Bạn hãy cho biết nhóm ký tự tiếp theo trong loạt ký tự sau là gì ?
aaaa.bdzb.cgac.dizd.????
enae
ekze
elxe
emae
eize
Tôi không biết
6
Bạn hãy cho biết số tiếp theo trong dãy số sau là số nào ?
2…3…5…8…12…17…??
22
Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn
lại
Năm nay Sơn 4 tuổi, tuổi của anh Sơn gấp ba lần tuổi của Sơn. Vậy khi anh
của Sơn bao nhiêu tuổi thì tuổi của anh Sơn chỉ còn gấp đôi tuổi Sơn?
trắc nghiệm IQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm IQ - Người đăng: dungkien86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
trắc nghiệm IQ 9 10 618