Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm khách quan môn hoá học E

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 2539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. PHÙNG QUỐC VIỆT

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

MÔN HOÁ HỌC

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
1

LỜI NÓI ĐẦU
"Kiểm tra một cách có tổ chức là các kết quả học tập của học sinh là điều kiện
không thể thiếu để cải tến công tác dạy học. Một trong những nguyên nhân làm cho
khoa học sư phạm chưa theo kịp những đòi hỏi của thực tiễn là ở chỗ các phương
pháp kiểm tra đánh giá kết quả công tác chưa được hoàn chỉnh. Vì vậy việc xây dựng
và hoàn chỉnh các phương pháp kiểm tra kết quả học tập ở trường phổ thông đến nay
vẫn còn là một trong những vấn đề quan trọng nhất”.[6, tr.230]
"Học sinh sẽ học tốt hơn, nếu thường xuyên được kiểm tra đánh giá một cách
nghiêm túc, công bằng, với kĩ thuật tốt, hiệu nghiệm... Đổi mới dạy học thì nhất thiết
phải đổi mới cách thức kiểm tra - đánh giá”. [7, tr.185]
Việc kiểm tra - đánh giá nói riêng và thi cử nói chung đang là vấn đề thời sự hiện
nay được cả nước quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rõ: “ Trong những năm trước mắt, giải quyết dứt
điểm những vấn đề bức xúc; sửa đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn
nhân lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cải tiến chế độ thi cử…”.
[1,tr.111]
Trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là một trong những phương pháp kiểm tra đánh giá có nhiều ưu điểm, đặc biệt là tính khách quan trong kiểm tra - đánh giá.
Nếu kết hợp chặt chẽ giữa TNKQ, trắc nghiệm tự luận, vấn đáp và quan sát sẽ
cho phép giáo viên đánh giá khách quan, công bằng và chính xác kết quả học tập của
học sinh.
Từ năm học 2006-2007 cả nước thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới
bậc THPT. Một trong những yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo
khoa là tăng cường sử dụng TNKQ vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Vì vậy, chúng tôi biên soạn Cuốn sách Trắc nghiệm khách quan môn hoá học
chương trình trung học phổ thông làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường ĐHSP
ngành hoá, giáo viên và học sinh THPT về đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá
nhằm nâng CaO chất lượng dạy học hóa học. Cuốn sách được biên soạn theo chương
trình và sách giáo khoa mới.
Chúng tôi xin cảm ơn GS.TSKH. Nguyễn Cương, PGS.TS. Đặng Đình Bạch đã
đóng.góp các ý kiến rất quý báu trong quá trình chúng tôi biên soạn Cuốn sách này.
Chúng tôi cảm ơn sự cộng tác của các thầy cô giáo và sinh viên Khoa Hoá trường
ĐHSP Thái Nguyên đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành Cuốn sách này.
Cuốn sách lần đầu ra mắt chắc còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong muốn độc giả
đóng góp ý kiến để lần tái bản sẽ...
1
TS. PHÙNG QUC VIT
TRC NGHIM KHÁCH QUAN
MÔN HOÁ HC
NHÀ XUT BN GIÁO DC
Trắc nghiệm khách quan môn hoá học E - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm khách quan môn hoá học E - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Trắc nghiệm khách quan môn hoá học E 9 10 534