Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn luật lao động

Được đăng lên bởi dung-duong-dinh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC,
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Câu 1. Thời gian nghỉ phép hàng năm của người lao động theo quy định của pháp
luật là:
A. 12 ngày
B. 14 ngày
C. 16 ngày
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2. Người lao động được thanh toán tiền lương của những ngày nghỉ hàng
năm khi:
A. Người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động
B. Vì lý do gì khác chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm
C. Nghỉ hưu
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3. Người sử dụng lao động chỉ thanh toán tiền tàu, xe và tiền lương của
những ngày đi đường đối với người lao động làm việc tại vùng xa xôi hẻo lánh (vùng
núi cao, vùng sâu, hải đảo xa) trong trường hợp sau:
A. Thăm vợ hoặc chồng, con
B. Thăm Bố mẹ (kể cả bên chồng hoặc bên vợ)
C. Ông, bà (kể cả bên nội hoặc bên ngoại)
D. A, B đều đúng
Câu 4. Đối với lao động nặng nhọc, độc hại người lao động được bao nhiêu ngày
phép trong một năm?
A. được nghỉ 12 ngày/năm
B. Được nghỉ 14 ngày/năm
C. Được nghỉ 16 ngày/năm
Câu 5. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được nghỉ ốm
bao nhiêu ngày trong một năm?
A. Nghỉ 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm
B. Nghỉ 40 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ mười lăm năm đến dưới 30 năm;
C. Nghỉ 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6. Thời gian nghỉ ốm có tính luôn các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng
tuần hay không?
A. Chỉ tính những ngày nghỉ hàng tuần
B. Tính luôn các ngày nghỉ lễ, tết, hàng tuần
C. Thời gian nghỉ ốm chỉ tính theo ngày làm việc
Câu 7. Người sử dụng lao động có quyền quy định ngày nghỉ hàng năm hay
không?
A. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm
1

B. Không có quyền quy định ngày nghỉ hàng năm
C. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý
kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh
nghiệp.
Câu 8. Thời gian làm việc vào ban đêm từ Đà Nẵng trở vào phía Nam được quy
định như thế nào?
A. Từ 20 giờ đến 04 giờ sáng
B. Từ 22 giờ đến 06 giờ sáng
C. Từ 21 giờ đến 05 giờ sáng
D. Cả A, B đều đúng
Câu 9. Thời giờ làm thêm, tăng ca của người lao động theo quy định của pháp
luật tối đa là :
A. Không quá 04 giờ/ngày và 200 giờ/năm
B. Không quá 06 giờ/ngày và 200 giờ/năm
C. Không quá 08 giờ/ngày và 200 giờ/năm
Câu 10. Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường được trả bao nhiêu
trăm trên số tiền lương hiện hưởng?
A. 150%
B. 200%
C. 300%

phần

Câu 11. Thời gian làm việc sau đây có được tính vào thời gian làm việc cho một
người sử dụng lao động?
A....
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC,
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Câu 1. Thời gian nghỉ phép hàng năm của người lao động theo quy định của pháp
luật là:
A. 12 ngày
B. 14 ngày
C. 16 ngày
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2. Người lao động được thanh toán tiền lương của những ngày nghỉ hàng
năm khi:
A. Người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động
B. Vì lý do gì khác chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm
C. Nghỉ hưu
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3. Người sử dụng lao động chỉ thanh toán tiền tàu, xe và tiền lương của
những ngày đi đường đối với người lao động làm việc tại vùng xa xôi hẻo lánh (vùng
núi cao, vùng sâu, hải đảo xa) trong trường hợp sau:
A. Thăm vợ hoặc chồng, con
B. Thăm Bố mẹ (kể cả bên chồng hoặc bên vợ)
C. Ông, bà (kể cả bên nội hoặc bên ngoại)
D. A, B đều đúng
Câu 4. Đối với lao động nặng nhọc, độc hại người lao động được bao nhiêu ngày
phép trong một năm?
A. được nghỉ 12 ngày/năm
B. Được nghỉ 14 ngày/năm
C. Được nghỉ 16 ngày/năm
Câu 5. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được nghỉ ốm
bao nhiêu ngày trong một năm?
A. Nghỉ 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm
B. Nghỉ 40 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ mười lăm năm đến dưới 30 năm;
C. Nghỉ 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6. Thời gian nghỉ ốm có tính luôn các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng
tuần hay không?
A. Chỉ tính những ngày nghỉ hàng tuần
B. Tính luôn các ngày nghỉ lễ, tết, hàng tuần
C. Thời gian nghỉ ốm chỉ tính theo ngày làm việc
Câu 7. Người sử dụng lao động có quyền quy định ngày nghỉ hàng năm hay
không?
A. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm
1
Trắc nghiệm môn luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn luật lao động - Người đăng: dung-duong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trắc nghiệm môn luật lao động 9 10 518