Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa (có đáp án)

Được đăng lên bởi Tiểu Tử
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm luyện thi đại học Tri Hành – số 03 ngã 5 chợ Thủ Đức TP.HCM – 0918.045.459 – 08.37204158

Bài tập về con lắc lò xo có ma sát
Câu 1. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn
nhiều nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ
A’. Tỉ số A’/A bằng:
( đs) A’ = A/2.

Giải.
Vật ở M, cách VTCB mới O’
O
Gọi l0 là độ dài tự nhiên của lò xo.
Vị trí cân bằng mới của con lắc
 
lò xo sau khi bị giữ cách điểm giữ
O’ M
l0
l0  A l 0
A
A
một đoạn
. Do đó O’M = A’ =
=
---> A’ =
2
2
2
2
2
Câu 2 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị
trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết
quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A’. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A’.
( ĐS: A’ =

A 6
)
4

Giải
Vị trí Wđ = Wt

1 kA 2
kx 2
=
2 2
2

-----> x =

A 2
2

Khi đó độ dài của lò xo ( vật ở M)


O

A 2
l = l0 +
l0 là độ dài tự nhiên của lò xo.
2

 
O’ M

Vị trí cân bằng mới O’ cách điểm giữ một đoạn

l0
2

Tọa độ của điểm M (so với VTCB mới O’) x0 =

l
1
A 2
A 2
( l0 +
)- 0 =
2
2
4
2

Tại M vật có động năng Wđ =

1 kA 2
2 2

Con lắc lò xo mới có độ cứng k’ = 2k.
1 kA 2
k ' x 02
k ' A' 2
kA 2
A2
A2
A2
2
Ta có
=
+
------> A’2 = x 0 +
=
+
=3
2 2
2
2k '
8
4
8
2
Vậy A’ =

A 6
4

Câu 3. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40N/m và quả cầu nhỏ A có khối
lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B giống hệt quả cầu A bắn vào
quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 1m/s; va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên
tâm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là  = 0,1; lấy g = 10m/s2. Sau va chạm thì quả cầu A có
biên độ lớn nhất là:
A. 5cm
B. 4,756cm.
C. 4,525 cm.
D. 3,759 cm
Giải: Theo ĐL bảo toàn động lượng vận tốc của quả cầu A sau va chạm v = 1m/s.
Theo ĐL bảo toàn năng lượng ta có:
kA2
mv 2
kA2
mv 2
 AFms 

 mgA 
2
2
2
2

-----> 20A2 + 0,1A – 0,05 = 0-----> 200A2 + A – 0,5 = 0
----> A =

401  1
0,04756 m = 4,756 cm. Chọn đáp án B.
400

Thạc sĩ: Nguyễn Đức Thành – Chuyên dạy vật lý 12 và luyện thi đại học: phương pháp mới, sáng tạo mới, luôn cập nhập những bài
toán sáng tạo và lời giải sang tạo của các trường chuyên và các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 0918.045.459

Trung tâm luyện thi đại học Tri Hành – số 03 ngã 5 chợ Thủ Đức TP.HCM – 0918.045.459 – 08.37204158

Câu 4. :Mét con l¾c lß xo gåm vËt m1(máng ph¼ng) cã khèi lîn...
Trung tâm luyện thi đại học Tri Hành – số 03 ngã 5 chợ Thủ Đức TP.HCM – 0918.045.459 – 08.37204158
Bài tập về con lắc lò xo có ma sát
Câu 1. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn
nhiều nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ
A’. Tỉ số A’/A bằng:
( đs) A’ = A/2.
Giải.
Vật ở M, cách VTCB mới O’
Gọi l
0
là độ dài tự nhiên của lò xo.
Vị trí cân bằng mới của con lắc
lò xo sau khi bị giữ cách điểm giữ
một đoạn
2
0
l
. Do đó O’M = A’ =
2
0
Al
-
2
0
l
=
2
A
---> A’ =
2
A
Câu 2 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị
trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết
quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A’. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A’.
( ĐS: A’ =
4
6A
)
Giải
Vị trí W
đ
= W
t
2
2
kx
=
2
1
2
2
kA
-----> x =
2
2A
Khi đó độ dài của lò xo ( vật ở M)
l = l
0
+
2
2A
l
0
là độ dài tự nhiên của lò xo.
Vị trí cân bằng mới O’ cách điểm giữ một đoạn
2
0
l
Tọa độ của điểm M (so với VTCB mới O’) x
0
=
2
1
( l
0
+
2
2A
) -
2
0
l
=
4
2A
Tại M vật có động năng W
đ
=
2
1
2
2
kA
Con lắc lò xo mới có độ cứng k’ = 2k.
Ta có
2
''
2
Ak
=
+
2
1
2
2
kA
------> A’
2
=
2
0
x
+
'2
2
k
kA
=
8
2
A
+
4
2
A
= 3
8
2
A
Vậy A’ =
4
6A
Câu 3. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40N/m và quả cầu nhỏ A có khối
lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B giống hệt quả cầu A bắn vào
quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 1m/s; va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên
tâm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là = 0,1; lấy g = 10m/s
2
. Sau va chạm thì quả cầu A có
biên độ lớn nhất là:
A. 5cm B. 4,756cm. C. 4,525 cm. D. 3,759 cm
Giải: Theo ĐL bảo toàn động lượng vận tốc của quả cầu A sau va chạm v = 1m/s.
Theo ĐL bảo toàn năng lượng ta có:
2222
2222
mv
mgA
kAmv
A
kA
Fms
-----> 20A
2
+ 0,1A – 0,05 = 0-----> 200A
2
+ A – 0,5 = 0
----> A =
04756,0
400
1401
m = 4,756 cm. Chọn đáp án B.
Thạc sĩ: Nguyễn Đức ThànhChuyên dạy vật lý 12 và luyện thi đại học: phương pháp mới, sáng tạo mới, luôn cập nhập những bài
toán sáng tạo và lời giải sang tạo của các trường chuyên và các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 0918.045.459
O
O’ M
O
O’ M
Trắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa (có đáp án) - Người đăng: Tiểu Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa (có đáp án) 9 10 50