Ktl-icon-tai-lieu

TRẠNG THÁI VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT CHẤT

Được đăng lên bởi nguyenhuycuong6794
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA LÝ 1 (602013)
Chöông 1

TRẠNG THÁI VÀ TÍNH
CHẤT CỦA VẬT CHẤT

Nội dung
1.1. Các trạng thái của vật chất
1.2. Tính chất của vật chất

2

1.1. Các trạng thái của vật chất

KHÍ
Hóa
hơi

LỎNG

Ngưng
tụ

Thăng
hoa
Đông
đặc

Ngưng
kết

RẮN

Nóng
chảy
3

1.1. Các trạng thái của vật chất

RẮN

Các phân tử chỉ dao động ở những vị
trí xác định & chuyển động quanh vị trí
cân bằng.

- Hình dạng xác định
- Thể tích xác định

Tồn tại lực hút phân tử rất mạnh giữa
các phân tử cùng loại (cohesive force)

4

1.1. Các trạng thái của vật chất

LỎNG

Các phân tử không bị giam giữ ở 1 vị

trí cân bằng.
Các phân tử ở rất gần nhau và được

- Hình dạng không
xác định
- Thể tích xác định

ràng buộc với nhau bởi lực hút giữa
các phân tử cùng loại.
Lực tương tác giữa các phân tử cùng
loại này không quá mạnh (so với chất

rắn)  cho phép dịch chuyển từ nơi
này sang nơi khác trong chất lỏng.
5

1.1. Các trạng thái của vật chất

KHÍ
- Hình dạng không
xác định
- Thể tích không
xác định

Lực tương tác giữa phân tử rất yếu.

Các phân tử ở rất xa nhau, chuyển
động tự do, liên tục hỗn loạn với vận
tốc tăng theo nhiệt độ.

Tốc độ và chiều chuyển động của các
phân tử sẽ thay đổi khi chúng va chạm
vào nhau, va chạm vào thành bình
6

1.1. Các trạng thái của vật chất

KHÍ

Ion
hóa

PLASMA

Deion
hóa
Phần lớn vật chất ở dạng ion.

7

1.2. Tính chất của vật chất
• Áp suất P
Lực tác dụng theo hướng vuông góc với
đối tượng trên một đơn vị diện tích bề mặt
Đơn vị Áp suất P [Pa]
1Pa = 1N/m2
1bar = 105Pa = 100kPa
1atm = 101,325kPa
1atm = 760Torr = 760mmHg

8

1.2. Tính chất của vật chất
• Áp suất P (tt)
Áp suất thủy tĩnh:

P = gh

P: Áp suất P [Pa]
 : Khối lượng riêng (kg/m3)
g: gia tốc trọng trường (m/s2)
h: chiều cao mực chất lỏng (m)

9

1.2. Tính chất của vật chất
• Áp suất P (tt)
Đo áp suất khí:

10

1.2. Tính chất của vật chất
• Thể tích (dung tích)
Lượng không gian mà vật chiếm
Hình

Thể tích

Ghi chú

Hộp chữ
nhật

a,b,c : chiều dài 3
cạnh

abc

Cầu

4πr3/3

r : bán kính

Đơn vị Thể tích [m3]

Nón
Trụ tròn

πr2h/3
πr2h

r : bán kính đáy, h :
chiều cao.

1lít = 1 dm3 = 1/1000 m3
1ml = 1/1000 lít

Lăng trụ
đứng

Sh

Bất kỳ

A(h).dh

S : diện tích đáy,
h : chiều cao.
h: một chiều bất kỳ;
A(h): diện tích thiết
diện vuông góc với
chiều h.

11

1.2. Tính chất của vật chất
• Thể tích (dung tích) (tt)

12

1.2. Tính chất của vật chất
• Nhiệt độ
Đại lượng đo mức độ nóng lạnh của vật chất
Đơn vị Nhiệt độ
[oC]: Celsius
[K] : Kelvin
[oF] : Fahrenheit

[K] = 273,15 + [oC]

[oF] = 32 + ...
Chöông 1
TRẠNG THÁI TÍNH
CHẤT CỦA VẬT CHẤT
HA L 1 (602013)
TRẠNG THÁI VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT CHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẠNG THÁI VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT CHẤT - Người đăng: nguyenhuycuong6794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TRẠNG THÁI VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT CHẤT 9 10 804