Ktl-icon-tai-lieu

TRIẾT HỌC

Được đăng lên bởi quang-vinh-tran
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4709 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

CHƯƠNG III

KHÁI LƯỢC
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY
TRƯỚC MÁC
Phần A & B
NGƯỜI BIÊN SOẠN
PGS.TS. NGUYỄN TẤN HÙNG
TS. LÊ HỮU ÁI

NỘI DUNG CHƯƠNG III

A. Triết học Hy Lạp cổ đại
B. Triết học Tây Âu thời Trung cổ
C. Triết học Tây Âu thời Phục hưng và cận đại
D. Triết học cổ điển Đức

A. TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI
I. Hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển và đặc
điểm của triết học Hy Lạp cổ đại

1) Hoàn cảnh ra đời
- Hy lạp (Greece) là một quốc gia ở Đông Nam
châu Âu. Triết học Hy Lạp cổ đại ra đời từ thế kỷ
VI TCN, trong điều kiện chế độ nô lệ đang thịnh
hành. Người nô lệ bị coi là công cụ, là “động vật
biết nói”. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp nô lệ và
giai cấp chủ nô rất gay gắt.

- Sự phân công giữa lao động trí óc và lao động chân
tay dẫn đến sự hình thành một tầng lớp lao động trí óc.
- Sự phát triển của thủ công nghiệp, nông nghiệp,
thương nghiệp và hàng hải ở Hy Lạp dẫn đến sự ra đời của
hàng loạt những trung tâm đô thị và tạo điều kiện cho sự
phát triển của triết học, khoa học, văn hóa, nghệ thuật.
- Hàng trăm nhà nước nhỏ (polis, tiếng Hy Lạp dịch
sang tiếng Anh là city state: nhà nước thành thị, thành
bang). Mỗi nhà nước có một trung tâm đô thị ở giữa,
chung quanh là vùng nông thôn.
Aten (Athens) và Spác (Sparta) là hai thành bang lớn
nhất. Aten là trung tâm công nghiệp, thương nghiệp, theo
chế độ dân chủ.

Thành bang Spac đất đai rộng lớn, thuận lợi cho việc
phát triển nông nghiệp, theo chế độ quân chủ.
- Cuộc chiến tranh Pelopone giữa hai thành bang này
kéo dài hàng chục năm làm cho Hy Lạp suy yếu.
- Hy lạp có một nền văn hóa và khoa học phát triển rực
rỡ trong thời cổ đại.
Các môn khoa học như toán học, vật lý học, thiên văn
học, triết học, lôgic học, chính trị học, v.v.. được nghiên
cứu và đưa vào giảng dạy ở các trường học.
Viện Hàn Lâm (Academia) do Platôn sáng lập ở Aten
năm 387 TCN được coi là trường đại học đầu tiên của thế
giới.

- Aten được coi là quốc gia có nền dân chủ đầu
tiên của thế giới.
- Hy Lạp có sự giao lưu văn hóa với các nước
phương Đông.
Vào thế kỷ VIII-VII TCN, người Hy Lạp đã có hoạt động buôn bán, trao đổi
hàng hóa với các nước Cận Đông, nhất là Babylôn, Ai Cập nên có dịp tiếp
xúc, trao đổi, tiếp thu những yếu tố của văn minh Lưỡng Hà.
Năm 326 TCN, Hoàng đế Alexander Đại đế của Macedonia, sau khi thôn
tính Hy Lạp hình thành một đế quốc lớn mạnh liền đem quân chinh phục Ấn
Độ, nhưng sau đó phải rút quân vì quân lính nổi loạn, nhưng sự giao lưu văn
hóa gi...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
CHƯƠNG III
KHÁI LƯỢC
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY
TRƯỚC MÁC
Phần A & B
NGƯỜI BIÊN SOẠN
PGS.TS. NGUYỄN TẤN HÙNG
TS. LÊ HỮU ÁI
TRIẾT HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIẾT HỌC - Người đăng: quang-vinh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
TRIẾT HỌC 9 10 295