Ktl-icon-tai-lieu

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BAN TRIẾT HỌC – XÃ HỘI HỌC
BỘ MÔN TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ
&
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)
Page 1 of 487

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
2005

Page 2 of 487

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)
Bộ môn Triết học

Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS.TS NNGUYỄN QUANG ĐIỂN

Biên tập

:

Sửa bản in

:

Trình bày

:

Bìa

:
Page 3 of 487

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Email:

In 1000 cuốn, Khổ 14,5 x 20,5 cm, tại công ty in
Page 4 of 487

Giấp phép số:

/XB-QLXB, ngày tháng năm 2005

In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2005

Page 5 of 487

khi sử dụng các từ viết tắt, người viết phải viết từ đó đầy đủ rồi để từ viết tắt bên cạnh,
trong ngoặc đơn. Ví dụ: Chủ nghĩa xã hội (CNXH)), các câu sau chỉ cần viết CNXH.
+ Về hình thức trình bày:
- Toàn bộ nội dung của tiểu luận nên trình bày bằng hình thức đánh máy vi tính trên giấy
A4 in một mặt; cách lề: trên 3cm (có đánh số trang), dưới 2cm, trái 3cm, phải 2cm; loại chữ
VNI Times, cỡ chữ 13, dãn dòng 1 line (single); số lượng khoảng 10 trang (không kể các trang
bìa và trang cuối).
- Trang đầu của tiểu luận phải có mục lục, trong đó ghi rõ từng tên đề mục lớn, nhỏ ở
Trường ĐHKT TPHCM
Ban Triết - XH học

số trang cụ thể.

- Trang cuối của tiTIểỂuU lu
cầẾnT Htrình
bày danh mục tài liệu tham khảo, có đánh số thứ tự
LUậ
ẬNnTRI
ỌC
để tiện tra cứu. Đề tài:

.....................................

- Trang bìa cần trình bày theo sơ đồ dưới đây:
GV hướng dẫn:….
SV thực hiện:…..
Lớp … Khóa …..
TP HCM, (năm)

Page 486 of 487

.

Page 487 of 487

...
TR NG Đ I H C KINH T TP H CHÍ MINHƯỜ
BAN TRI T H C – H I H C
B MÔN TRI T H C
TRI T H C MÁC – LÊNIN
(H TH NG U H I – ĐÁP ÁN G I M
&
H NG D N VI T TI U LU N)ƯỚ
Page 1 of 487
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN 9 10 356